19 października 2020

Zmiana klimatu to największe zagrożenie dla niedźwiedzi polarnych i wrażliwych ekosystemów takich jak tropikalne rafy koralowe. Aby je uratować musimy natychmiast ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. WWF Polska pokazuje, jak to uczynić przy użyciu energii odnawialnej z wiatru i Słońca oraz technologii magazynowania energii.

Miernik elektrycznyZiemia się ogrzewa, lodowce topnieją, gatunki zimnolubne znikają ze swoich naturalnych siedlisk. Przyczyną są emisje gazów cieplarnianych. Jeśli nie zrezygnujemy z energii pochodzącej z paliw kopalnych, wyginąć mogą nie tylko niedźwiedzie polarne i foki, ale też ogromna liczba innych gatunków. Jedynym rozwiązaniem jest całkowite przejście na odnawialne źródła energii. Fundacja WWF uczestniczy w debacie dotyczącej neutralności klimatycznej Polski. Proponujemy rozwiązania dla transportu, transformacji regionów górniczych, promujemy odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Abyśmy mogli korzystać tylko z zielonej energii potrzebujemy jednak czegoś więcej – magazynów mogących gromadzić prąd i ciepło ze zmiennych źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatr i słońce.

Raport o magazynowaniu energii 

WWF Polska podjął współpracę w tej kwestii z Politechniką Warszawską, której efektem jest raport „Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii”. Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną i skróconą wersją. Tematu tego dotyczyć będzie także seria artykułów, jaka ukaże się niebawem na portalu WysokieNapięcie.pl. Pierwszy z nich mówi o konieczności budowy magazynów energii wobec narastających problemów dla systemu energetycznego i środowiska. 

„Święty Graal” zielonej energetyki 

Magazyn energiiElektrownie węglowe i gazowe mogą działać z różną mocą w zależności od zapotrzebowania. Wiatraki i elektrownie słoneczne nie – ich produkcja zależy od pogody. Aby w pełni mogły zastąpić paliwa kopalne musimy gromadzić energię na czas, gdy nie jesteśmy w stanie wygenerować energii elektrycznej bądź cieplnej z wiatru i Słońca. Już dziś umiemy korzystać w tym celu, m.in. z akumulatorów i energii spadającej wody. Trwają prace nad wydajniejszymi i tańszymi sposobami np. z wykorzystaniem ogniw wodorowych lub nowych typów baterii. Jednocześnie coraz częściej korzysta się z magazynów ciepła. Pozwala to ograniczyć a czasem nawet zupełnie wyeliminować potrzebę korzystania z pieców zimą. Opracowanie idealnego i wystarczająco pojemnego systemu magazynowania energii jest prawdziwym „Świętym Graalem” nisko i zeroemisyjnych technologii. 

Uniknąć katastrofy klimatycznej 

Magazynowanie energii wydaje się odległą sprawą, ale to od niego zależy, czy emisje z naszych kominów wciąż będą zagrażać niedźwiedziom polarnym, koralowcom i ważnym ekosystemom. Jeśli nie przejdziemy całkowicie na zieloną energię do 2050 roku, grozi nam katastrofa klimatyczna – niekontrolowana, gwałtowna zmiana klimatu powodująca zniszczenia porównywalne z zagładą dinozaurów. Rezygnacja z paliw kopalnych wymaga zmian technologicznych, systemowych i zmniejszenia konsumpcji – raport przygotowany przez Politechnikę Warszawską dla WWF pokazuje jeden z kierunków tych zmian. 

Potrzebujemy transformacji energetycznej 

Magazyny energiiKażde z nas może mieć udział w transformacji energetycznej poprzez wywieranie presji na odejście od paliw kopalnych. Potrzebne jest zaangażowanie każdego i każdej z nas poprzez udział w akcjach na rzecz systemowej zmiany w społeczeństwie. Fundacja WWF walczy z katastrofą klimatyczną poprzez wsparcie merytoryczne, działania rzecznicze, udział w konsultacjach społecznych i edukację. We współpracy z portalem WysokieNapiecie.pl rozpoczynamy cykl artykułów „W poszukiwaniu świętego graala neutralności klimatycznej z WWF Polska” dotyczący magazynów energii. 

Autor: Bernard Swoczyna