W dniach 11-13 kwietnia 2023 w łódzkim ZOO kilkudziesięciu przedstawicieli organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości wzięło udział w warsztatach organizowanych przez WWF Polska oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu o nazwie SWiPE – Skuteczne ściganie przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie w Europie. Jak pokazuje raport WWF Polska o przestępczości na przyrodzie, wymiana wiedzy i współpraca ekspertów różnych dziedzin ma kluczowe znaczenie dla zwalczania przestępstw tego typu.

Razem możemy więcej  

Żeby skutecznie walczyć z przestępstwami przeciwko przyrodzie konieczna jest współpraca wielu ludzi i organizacji, ale w szczególności Policji, Służby Celno-Skarbowej, prokuratury, sądów i ekspertów w dziedzinie przyrody na poziomie krajowym i międzynarodowym.  Szkolenia takie jak to, które miało miejsce w łódzkim ZOO służą wymianie wiedzy i dają przestrzeń do podjęcia współpracy pomiędzy różnymi służbami i specjalistami.  

Ekspert WWF Polska na warsztatach SWiPEOrganizujemy szkolenia w których udział biorą eksperci wielu dziedzin, bo skuteczne ściganie przestępstw przeciwko przyrodzie wymaga bardzo szerokiej wiedzy. Tego typu przestępczość przenika wiele aspektów życia społecznego i gospodarczego a przestępcy stosują coraz bardziej wymyślne sposoby. Tempo wymierania gatunków w Polsce i na świecie każe nam zająć się tym problemem na poważnie. Wierzymy, że stworzenie platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń a przede wszystkim wzajemnego poznania dla przedstawicieli administracji celno-skarbowej, policji, prokuratury czy sądownictwa przyniesie efekt w postaci skuteczniejszego ścigania przestępców niszczących nasze wspólne dobro, jakim jest przyroda - wyjaśnia Rafał Rzepkowski Specjalista ds. Ochrony Gatunków WWF Polska.  

Wiedza, która pozwala nadążać za przestępcami 

Prelegenci-eksperci poruszyli szereg tematów, w tym: praktyczne aspekty prowadzenia postępowań, prezentację okazów CITES oraz produktów z nich wytworzonych, współpracę z biegłymi i ekspertami różnych dziedzin, rodzaje przestępstw. Szkolenie obfitowało także w szereg zajęć praktycznych na terenie ZOO dotyczących m.in. rozpoznawania okazów i charakterystyki gatunków zagrożonych.  

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci m.in. z Krajowej Administracji Skarbowej, Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Prokuratury Krajowej. 

Warsztaty Skuteczne ściganie przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie w EuropieWarsztaty, współorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, stanowiły nie tylko okazję do wymiany cennych doświadczeń pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin, ale przede wszystkim pozwoliły na przybliżenie aspektów prawnokarnych przestępstw przeciwko dziko żyjącym zwierzętom. Doświadczenia oraz wiedza uzyskana podczas warsztatów i prowadzonych dyskusji powinny przyczynić się do poprawy sprawności i efektywności prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych, których przedmiotem są tego rodzaju przestępstwa, w tym te z elementem transgranicznym – podsumował przeprowadzone warsztaty sędzia dr Janusz Konecki, przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odpowiedzialny za realizację porozumienia zawartego między WWF Polska a Krajową Szkołą. 

Orientarium ZOO Łódź aktywnie współpracuje z WWF Polska. Naszym wspólnym celem jest edukacja na rzecz ochrony przyrody. Dlatego z chęcią wsparliśmy organizację warsztatów poświęconych przestępstwom przeciwko przyrodzie. Kłusownictwo, przemyt i nielegalny handel częściami ciała zwierząt nadal stanowią jedno z największych zagrożeń dla przetrwania wymierających w przyrodzie gatunków. Dlatego ważne jest opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zwalczania takiej przestępczości - tłumaczy dr Magdalena Janiszewska, Pełnomocnik Zarządu ds. Nauki i Współpracy z Org. Pozarządowymi w łódzkim ZOO.

Szkolenia są niezbędne, bo przestępstw nie ubywa 

W ubiegłym roku tylko w ramach projektów Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego wspieranych przez WWF Polska odnotowano aż trzy skłusowane rysie, w tym matkę z 3 młodymi. Ponadto śmierć 7 żubrów w tym samym okresie przyrodnicy wiążą z kłusownictwem a to tylko oficjalne dane z jednego województwa (więcej o tym pisaliśmy tutaj »). Skala problemu jest bardzo duża i dotyczy wielu gatunków chronionych w całym kraju. Przestępczość przeciwko przyrodzie nie ogranicza się do kłusownictwa. Bardzo szkodliwe dla przyrody i społeczeństwa są także: przemyt, nielegalny handel zagrożonymi gatunkami i produktami z nich wytworzonymi, zanieczyszczanie środowiska. Tylko w 2021 roku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skonfiskowali ponad 20 tys. okazów czyli niemal tyle samo co w 2020 roku.

 

Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie WWF Polska.

swipe logo banner