Fundacja WWF Polska chroni nie tylko rodzimą przyrodę, ale również przyrodę w wybranych regionach na świecie poprzez wspieranie biur zagranicznych WWF w realizacji ich projektów. Takim przykładem jest działanie WWF Mongolia, które we wspieranym przez nas regionie Altai-Sayan (ASER) opiekuje się aż 16 młodzieżowymi ekoklubami, do których należy ponad 600 członków. Chcecie dowiedzieć się, jak tamtejsze dzieci angażują się w ochronę przyrody? Czytajcie dalej!

W dalszej części artykułu:

  1. Jak WWF chroni pantery śnieżne i suhaki mongolskie?
  2. Jak w Mongolii obchodzi się Dzień Pantery Śnieżnej?
  3. Jak uczy się szacunku do przyrody dzieci w Mongolii?
  4. Jak angażuje się dzieci w Mongolii w ochronę suhaków?

 

Jak WWF chroni pantery śnieżne i suhaki mongolskie?

Pantery śnieżnej, najpotężniejszego drapieżnika z Ałtaju, zostało już tylko około 4 tysięcy osobników. Liczebność suhaka mongolskiego rośnie i wynosi około 14 000 osobników, o czym już pisaliśmy, ale populacja jest wysoce niestabilna. By chronić te niezwykłe zwierzęta, wspieramy działania biura WWF Mongolia. Do ich ochrony angażujemy m.in. lokalnych pasterzy i młodzież.

“Szacuje się, że około 20% światowej populacji pantery śnieżnej znajduje się w Mongolii, z czego dwie trzecie w regionie Altai-Sayan, w którym żyjemy. Uważamy, że aby chronić pantery śnieżne, musimy zapewnić ludziom wystarczającą ilość informacji o nich. Ludzie zaczną kochać i chronić irbisy, jeśli zrozumieją, że bez nich równowaga ekologiczna zostałaby zakłócona. Tak więc chroniąc panterę śnieżną, przynosimy pożytek całemu środowisku”– mówi Delgersaikhan, uczeń 11 klasy liceum, członek ekoklubu.

Dzięki naszemu wsparciu dzieci z mongolskich ekoklubów uczą się o irbisach i suhakach mongolskich oraz o sposobach ograniczania konfliktu przyrody z człowiekiem. Biorą także udział w prowadzonym monitoringu gatunków, w tym w zakładaniu i zbieraniu danych z fotopułapek. We wspieranym przez nas regionie Altai-Sayan (ASER) znajduje się 16 ekoklubów z 610 członkami. Dzieci zaangażowane w działania monitoringowe panter śnieżnych i suhaka mongolskiego nie tylko śledzą materiały z fotopułapek, ale też upowszechniają wiedzę nt. wyników i potrzeby zachowania tych cennych gatunków. Angażują się też w zabezpieczanie źródeł wody (przed zadeptaniem przez zwierzęta hodowlane), które dzięki temu służą zwierzętom dzikim, hodowlanym oraz ludziom. Dzieci z Mongolii chętnie angażują się w promowanie wiedzy m.in. podczas celebracji Dnia Pantery Śnieżnej czy Dnia Suhaka.

Jak w Mongolii obchodzi się Dzień Pantery Śnieżnej?

23 października 2022 dzieci z regionu Altai-Sayan obchodziły Dzień Pantery Śnieżnej już dziesiąty rok z rzędu! W obchodach wzięło udział ponad 120 dzieci reprezentujących 32 ekokluby z 4 zachodnich prowincji. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu organizacji rządowych Mongolii, które zapewniły zaplecze i ludzi niezbędnych do zorganizowania takiego wydarzenia. Dzieci rozmawiały o wyzwaniach w ochronie panter śnieżnych w regionie. Nie skończyło się na mapowaniu wyzwań – kolejnym krokiem było poszukiwanie rozwiązań, które pomogą populacji irbisów rozwijać się, dzięki czemu rozwijać się będą całe obszary gór Ałtaju.

“Pantera śnieżna jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Ale jestem naprawdę dumny, że żyjemy blisko tych rzadkich zwierząt. Hojnie dzielę się wszystkim, co wiem o irbisach, z moimi rodzicami i przyjaciółmi. Jest to pierwszy krok w ochronie „ducha gór”. Chcę, żeby moi przyjaciele zrobili to samo” – podsumowuje Delgersaikhan, uczeń 11 klasy liceum, członek ekoklubu.

ECOCLUB


Jak uczy się szacunku do przyrody dzieci w Mongolii?

Mongołowie mają długą tradycję, zgodnie z którą żyją w zgodzie z otaczającą ich przyrodą. Dlatego nawet najmłodsze dzieci trzymają się blisko natury: flory i fauny lokalnych terenów. Bazując na tej tradycji, WWF Mongolia realizuje program badawczy „Młodzi Badacze” dla członków ekoklubów, czyli dzieci w wieku szkolnym. Jego celem jest zarażenie dzieci pasją do badań naukowych. W ramach programu sześcioro uczniów z ekoklubów we wschodniej Mongolii odbyło trzydniowe badania terenowe w Rezerwacie Przyrody Khar Yamaat w sierpniu 2022 roku. Kierowali nimi naukowcy-wykładowcy z National University of Mongolia.

ecoclub


Jak angażuje się dzieci w Mongolii w ochronę suhaków?

Wspierane przez nas biuro WWF Mongolia kontynuuje swoje wysiłki na rzecz ochrony i rekultywacji zdegradowanych źródeł wody w obszarach występowania suhaka mongolskiego i pantery śnieżnej. W te działania zaangażowane są też dzieci z ekoklubów – w samym tylko 2022 roku pomagały budować zagrody wokół dwunastu naturalnych źródeł wody. Korzystają z nich suhaki mongolskie, ale też zwierzęta gospodarskie wyprowadzane przez lokalnych pasterzy. W trakcie prac dzieci dokonały ciekawej obserwacji – mimo tego, że źródła, przy których pracowały, miały zwiększoną wydajność, to odległość, na jaką wypływała woda, zmniejszyła się. Dzieci z pomocą strażników terenowych dokonały dalszych badań gospodarstw pasterskich. Odkryły, że pasterze, którzy opuścili teren po wyschnięciu źródła, wrócili do niego po jego rekultywacji i w ten sposób liczba bydła korzystającego z niego się zwiększyła, co spowodowało zmniejszenie się odległości, na jaką wypływała woda.

Chcesz pomóc nam w tych działaniach? Zaadoptuj symbolicznie suhaka mongolskiego i/lub panterę śnieżną.