08 marca 2017

Trwa coroczna kampania WWF „Godzina dla Ziemi”, w tym roku poświęcona Królowej Polskich Rzek - Wiśle.
Fundacja WWF sprawdziła jaki jest stosunek Polek i Polaków do rzek, a przede wszystkim do Wisły.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Millward Brown wynika, że rzeki kojarzą się nam dobrze, przywodzą na myśl rekreację i wędkarstwo, a nie zagrożenia i powodzie. Jako najpopularniejszą rzekę zdecydowana większość badanych wskazuje Wisłę. Wprawdzie uregulowana rzeka jest postrzegana jako bezpieczniejsza, ale nad tą naturalną ludzie znacznie chętniej spędzaliby czas. Prawie 80% pytanych deklaruje, że przez ich miejscowość przepływa rzeka. Aż 89% procent wyraża chęć wybrania się nad rzekę, choć w rzeczywistości nie korzystają zbyt często z takiej możliwości spędzania wolnego czasu - tylko 22% deklaruje, że bywa nad rzeką dość regularnie. Aktywności, które najczęściej kojarzą się z rzekami to pływanie i spacery, wędkarstwo zaś znajduje się dopiero na czwartym miejscu. Na liście zwierząt, które z rzekami kojarzą się najbardziej, znajdują się bóbr, kaczka, żaba i… komar. Aż 91% badanych uważa, że bliskość wody podnosi atrakcyjność danego terenu.

Wcześniejsze badania opinii społecznej wykonywane w latach 2014 i 2016 przez studentów Koła Naukowego Budownictwa Wodnomelioracyjnego im. Prof. K. Dębskiego działającego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie wykazały, że społeczeństwo nie ma świadomości co do wagi naturalnego ekosystemu rzecznego. Tym samym łatwo godzi się na regulowanie rzek, nie rozumiejąc potrzeb odpowiedzialnego ich zagospodarowania i korzyści wynikających z pozostawienia rzek w stanie naturalnym.

„Te wyniki badań opinii społecznej oznaczają, że wybór tegorocznej bohaterki kampanii odbył się w ostatniej chwili.” – mówi Marzenna Nowakowska, rzeczniczka WWF Polska. „W rządowych planach Wisła ma przecież zostać przekształcona w wodną drogę śródlądową. Przebudowa oznacza ogromne zniszczenia i nieodwracalną degradację środowiska.”

„Pozostawmy Wisłę bezpieczną i piękną!”

Celem kampanii „Godzina dla Wisły” jest zwrócenie uwagi nie tylko na unikatowe na skalę Europy piękno przyrodnicze i krajobrazowe najdłuższej rzeki w Polsce, ale także zwiększenie świadomości społecznej, że rzeka uregulowana generuje stałe koszty wynikające z potrzeby utrzymania sztucznych konstrukcji oraz że stwarza wyższe zagrożenie powodziowe. Wiele europejskich rzek zostało dawno uregulowanych, zanim jeszcze odkryto, że naturalne ekosystemy nadrzeczne skuteczniej chronią przed powodzią niż cieki poprzecinane tamami, pogłębione i zmienione w kanały łączące zbiorniki zaporowe.

„Pora nazywać towarową żeglugę śródlądową po imieniu: najbardziej destruktywny dla środowiska rodzaj transportu w Polsce. Budowa „wodnych autostrad” to katastrofa dla przyrody Wisły - tłumaczy dr Przemysław Nawrocki, ekspert WWF. - Przekształcanie rzek, zarówno na cele żeglugowe, jak i energetyczne, to jedna z najbardziej destruktywnych dla środowiska działalności na naszej planecie. Kraje naprawdę dbające o ekologię wyburzają tamy”

„Pozostawmy Wisłę bezpieczną i piękną!” pod tym hasłem WWF prowadzi tegoroczną kampanię od początku marca, chcąc zwrócić uwagę Polek i Polaków na realne zagrożenie wartości, które – jak wynika z badań opinii publicznej – są dla nich ważne. W 4 miastach nad Wisłą zaplanowane zostały imprezy, podczas których Wisła, Królowa Polskich Rzek, jest koronowana. Takie święto odbyło się już w Wiśle, w sobotę 11.03 będzie w Krakowie, w kolejną sobotę w Gdańsku, a na koniec 25 marca 2017 w Warszawie. Więcej na stronie godzinadlaziemi.pl.