18 maja 2020

Pandemia koronawirusa, na krócej bądź dłużej, zamknęła w domach połowę ludzkości. Wraz z naszym zamknięciem, stanęła gospodarka. Od nas zależy czy jej ponowny rozruch uwzględni wiedzę, technologię i potrzeby nowoczesnego świata, zapewniając nam zdrowie i dobrobyt, czy wrócimy na utarte tory, które prowadzą do dalszej degradacji środowiska, a w rezultacie kolejnej pandemii, rabunkowej eksploatacji zasobów, wreszcie do klimatycznej katastrofy.

Obecna sytuacja związana z COVID może stanowić nowy początek, bo gospodarka musi zostać zasilona w dodatkowe środki (publiczne i pochodzące z długu) na niespotykaną dotychczas skalę.

Oto nasza recepta na zdrową gospodarkę:

  1. Czysta energia, efektywność energetyczna – chcemy odnawialnych źródeł energii, niezawodnych dostaw, efektywności energetycznej i docelowej eliminacji emisji. Więcej >>
  2. Zrównoważony przemysł i zamykanie obiegu – postulujemy model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. Więcej >>
  3. Ekologiczny sektor budowlany – chcemy żeby budowano z myślą o przyszłości, żeby nowe i modernizowane budynki były energooszczędne i tanie w eksploatacji, nie truły nas i naszych bliskich.
  4. Zrównoważona mobilność – powinniśmy wykorzystywać różne rodzaje transportu, chcemy oddychać czystym powietrzem w centrach miast i czuć się bezpiecznie; chcemy żeby połączenia między gminami były powszechne, dostępne dla każdego i przyjazne dla środowiska. Więcej >>
  5. Ochrona wrażliwego ekosystemu – ochrona różnorodności biologicznej, zatrzymanie procesu utraty gatunków, walka z suszą, dbanie o nasze dziedzictwo przyrodnicze – to są nierozerwalne elementy zrównoważonego rozwoju. Więcej >>
  6. Zrównoważony łańcuch żywnościowy - europejska żywność musi pozostać bezpieczna i bogata w wartości odżywcze oraz zachować wysoką jakość. Jej produkcja musi wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko. Więcej >>
  7. Eliminowanie zanieczyszczeń - chcemy czystych wód, gleby i powietrza. 

Recepta na zdrową gospodarkęDoświadczając każdej choroby pacjent ma dwa wyjścia, zmienić swoje nawyki by nie dopuścić do jej nawrotu i długo cieszyć się zdrowiem, lub wrócić do dawnego stylu życia licząc na to, że ‘jakoś to będzie’. Uznając światową gospodarkę za pacjenta po koronawirusie Europejski Zielony Ład oznacza wybór pierwszej opcji. Nie tylko proponuje budowę gospodarki opartej o czystą energię, ale też budowę gospodarki niezwykle efektywnej energetycznie. Gospodarka uwzględniająca wymiar środowiskowy jest odporna na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i mniej narażona na pandemie. 75% spośród wszystkich nowo pojawiających się chorób pochodzi od dzikiej fauny.  Myślenie, że ‘jakoś to będzie bo zawsze jakoś było’, nie ma przyszłości, a obecne pandemia pokazuje, że niczego nie powinniśmy już brać za pewnik.