18 maja 2020

Recepta na zdrową gospodarkęNasza pacjentka, Ziemia, jest w stanie ciężkim. Kontynuacja obecnego stylu życia sprawi, że jej stan będzie się gwałtownie pogarszał. Stężenie gazów cieplarnianych w jej atmosferze jest najwyższe od przynajmniej od 800 000 lat1, a jej średnia temperatura, w zaledwie 170 lat, wzrosła o około 1°C2. Pacjentka, częściej doświadcza ekstremalnych zjawisk pogodowych jak susze, huragany, fale upałów, intensywne opady deszczu i następujące po nich powodzie. Każdego roku poziom jej mórz i oceanów rośnie o ok. 4 mm rocznie i przyspiesza. Na koniec stulecia może być wyższy nawet o 2 metry3.

Musimy ograniczyć palenie… paliw kopalnych!

Za efekt cieplarniany odpowiada stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Kurację dla Ziemi  trzeba więc zacząć od zmiany w tych sektorach gospodarki, w których wytwarza się ich najwięcej. W Polsce jest to spalanie paliw w celu pozyskania energii m.in. w sektorze elektroenergetycznym, ciepłownictwie, transporcie i gospodarstwach domowych4. Łącznie te sektory odpowiadają w naszym kraju za 82% emisji gazów cieplarnianych. Polska emituje też trzykrotnie więcej gazów cieplarnianych w relacji do PKB i 18% więcej per capita niż średnia dla Unii Europejskiej, bo nasza energetyka w 73% jest oparta na węglu kamiennym i brunatnym.

Zalecenia dla mieszkańców Ziemi:

  • Odejść od węgla jako paliwa w energetyce i ciepłownictwie. W rozwiniętych krajach (OECD) powinniśmy to zrobić do 2030 roku5.
  • Odejść od pozostałych paliw kopalnych (ropa naftowa i gaz ziemny) w energetyce i innych sektorach gospodarki najpóźniej do połowy wieku.
  • Otworzyć się na szerokie inwestycje w energetykę odnawialną: obywatelską i rozproszoną.
  • Rozpocząć funkcjonowanie powszechnego programu głębokiej poprawy efektywności energetycznej jako podstawy strategii rozwojowej Polski (nie później niż w roku 2023).
  • Zbudować system finansowania i stabilność legislacyjną dla powszechnej transformacji energetyczno-klimatycznej.

O finansowaniu zielonej energii i szczegółowych rozwiązaniach piszemy tu: https://www.wwf.pl/aktualnosci/gospodarka-w-czasach-zarazy

Cele do osiągnięcia:

  • Neutralność klimatyczna. Oznacza ona zerowy bilans pomiędzy emisjami a pochłanianiem gazów cieplarnianych. By osiągnąć neutralność klimatyczną konieczne jest drastyczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych i zachowanie możliwości absorpcji. Odejście od spalania węgla w energetyce do 2030 roku.
  • Uznanie efektywności energetycznej w budynkach i procesach przemysłowych za priorytet.
  • Rozwijanie sektora energii opartego na źródłach odnawialnych.
  • Aktywny udział w tworzeniu w pełni zintegrowanego, wzajemnie połączonego i cyfrowego unijnego rynku energii.

Dlaczego musimy to zrobić? Już dziesiątki milionów mieszkańców Ziemi musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania z powodu zmiany klimatu6, bez poddania planety kuracji do końca wieku będą ich setki milionów7. Musimy temu zapobiec…

Kolejna recepta dla Ziemi już za tydzień...

 

https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-atmospheric-concentrations-greenhouse-gases
https://energiaodnowa.wwf.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi/
Polska dla Pokoleń BCG
Polska dla Pokoleń BCG
https://biznesalert.pl/fundacja-instrat-polska-odejsc-od-wegla-2030-porozumienie-klimatyczne-energetyka-klimat/
https://www.dw.com/pl/oxfam-ro%C5%9Bnie-liczba-uchod%C5%BAc%C3%B3w-klimatycznych/a-51496887
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/czy-ocieplenie-klimatu-moze-byc-dla-nas-korzystne-153