15 czerwca 2020

Nasza pacjentka Ziemia okryła się żałobą. Ekspansja człowieka sprawiła, że z każdym rokiem traci tysiące zamieszkujących ją gatunków roślin i zwierząt. W 2050 roku mniej niż 10% ziemskiego lądu będzie wolne od śladów ingerencji człowieka1. To będzie koniec różnorodności biologicznej na planecie. Chyba, że zdecydujemy inaczej...

5,5% z tygrysa

TygrysSymbolem ginącej dzikiej przyrody może być tygrys. W XX wieku zabraliśmy mu 96% siedlisk, jest zagrożony wyginięciem, a na wolności żyje 5 574* przedstawicieli tego gatunku. W wyniku naszej działalności wymierają jednak nie tylko charyzmatyczne zwierzęta, ale także i małe, jak chociażby owady zapylające, których brak może zagrozić bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Łącznie od 1973 roku straciliśmy już 60% populacji kręgowców, w rzekach i bagnach aż 83%2. Przed człowiekiem zwierzęta nie ukryją się jednak nawet w morzach i oceanach, bo te są przełowione i zanieczyszczone plastikiem.

Zalecenia dla UE*:

 1. Poprawa jakości i zwiększenie powierzchni lasów.
 2. Zwiększenie powierzchni objętych formami ochrony.
 3. Ekologiczne rolnictwo.
 4. Walka z przełowieniem. 
 5. Zakaz polowania na zagrożone gatunki zwierząt.
 6. Import takich produktów, które nie wiążą się z wylesianiem w innych krajach świata.
 7. Postawienie na ekologiczne rozwiązania w miastach i zwiększenie w nich różnorodności biologicznej.
 8. Prowadzenie międzynarodowych działań w kierunku zrównoważonego rozwoju. Promocja ambitnych porozumień międzynarodowych w takich obszarach jak różnorodność biologiczna.
 9. Efektywnie wykorzystanie naszych zasobów morskich, np. przez promowanie i wykorzystanie alg i innych, nowych źródeł białka.

Cele do osiągnięcia:

 1. Ochrona różnorodności biologicznej - zwolnienie tempa wymierania gatunków.
 2. Zapewnienie planecie możliwości odtwarzania zasobów naturalnych.
 3. Zapewnienie żywności dla ciągle rosnącej populacji i przy przyspieszających efektach zmiany klimatu w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Po co nam natura?

A może nie ma co podejmować wysiłków, bo dzika przyroda nie jest nam już potrzebna? Nic bardziej mylnego. Choć eksploatujemy ją bez litości, karmi nas, ubiera, leczy... Aż trzy czwarte światowej populacji polega na tradycyjnych naturalnych środkach leczniczych, a około połowa leków syntetycznych jest pochodzenia naturalnego3. Zdrowe ekosystemy zapewniają nam żywność, wodę słodką, czyste powietrze i schronienie. Pozwalają łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ograniczają rozprzestrzenianie się szkodników i chorób oraz przyczyniają się do regulacji klimatu.

To, co daje nam natura, możemy ująć w postaci usług ekosystemowych wartych w skali świata 125 bilionów dolarów rocznie4, a w Polsce 120 mld zł5.    

Jeszcze możemy?

Adoptuj tygrysaPo raz pierwszy w historii ochrony przyrody liczba tygrysów rośnie! Choć kotu nadal grozi wymarcie, 13 krajów, w których żyje lub występował, podjęło inicjatywę Double Tigers6, czyli podwojenia liczby tygrysów na Chiński Rok Tygrysa przypadający w 2022 r. Nie uwierzycie, ale Nepal już prawie osiągnął cel. Niemożliwe stało się faktem!

Kolejna recepta dla zdrowej planety już za tydzień.

 

* szacunkowe dane Globalnego Forum Tygrysów – międzyrządowego organu zajmującego się ochroną tygrysów, zaktualizowane po opublikowaniu artykułu na podstawie danych z lipca 2023

 

Autorka: Katarzyna Karpa - Świderek

ŹRÓDŁA:

Living Planet Report 2018
Living Planet Report 2018
https://media.wwf.pl/pr/496575/ciagnie-czlowieka-do-lasu-natura-a-pandemia-koronawirusa
Living Planet Report 2018
Polska dla Pokoleń 2050
https://www.worldwildlife.org/initiatives/double-tigers
* UE nie realizuje jednak swoich niektórych najważniejszych celów środowiskowych na 2020 r., takich jak cele z Aichi przyjęte w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej. UE i jej globalni partnerzy muszą zatrzymać proces utraty różnorodności biologicznej. https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020