31 lipca 2020

Po otrzymaniu odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej na swoją petycję młodzi aktywiści kontynuują kampanię #ChcemyWiedzieć mającą na celu zwrócenie uwagi na brak edukacji klimatycznej w szkołach. 31 lipca 2020 r. MSK przekazało do okienka podawczego przy siedzibie MEN List Otwarty z odpowiedzią na pismo od Ministra.

Walka o edukację klimatyczną 

Jeszcze na początku maja br. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny dostarczył do Ministerstwa Edukacji Narodowej list, w którym domagał się edukacji klimatycznej. Aktywiści i aktywistki żądali od Ministra Dariusza Piontkowskiego wprowadzenia kompleksowej, aktualnej i ogólnodostępnej edukacji klimatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia. Pod apelem uczniów podpisała się m.in. Fundacja WWF Polska. List MSK odnosił się m.in. do skandalicznego materiału na temat globalnego ocieplenia opublikowanego przez MEN w serwisie epodreczniki.pl oraz do tragicznego pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego

Dziś, młodzi kontynuują swoją walkę o dostęp do rzetelnej wiedzy na temat postępującej zmiany klimatu. W upublicznionym niedawno liście otwartym do Ministra możemy przeczytać: 

Głos Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, 32 ruchów i organizacji, ponad 4 tys. sygnatariuszek i sygnatariuszy, w tym 40 osób eksperckich, został zignorowany oraz zanegowany. Jednocześnie odpowiedzi na pisma dotyczące edukacji klimatycznej autorstwa Rzecznika Praw Obywatelskich, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Posłanek i Posłów Lewicy, Extinction Rebellion, nie zostały udzielone przez Pana osobiście. 

Z tego względu chciałybyśmy i chcielibyśmy przypomnieć Panu, że domagamy się wprowadzenia kompleksowej, powszechnej i aktualnej edukacji klimatycznej do polskich szkół, obecnej w curriculum dzięki zmianie w podstawie programowej lub wprowadzeniu nowego przedmiotu, poprzedzonego odpowiednimi, obowiązkowymi szkoleniami dla kadry nauczycielskiej. Mając na uwadze dobro uczniów i uczennic, uważamy, że osobiste spotkanie i rozmowa z Panem będzie najlepszą drogą komunikacji. 

Domagamy się kompleksowej edukacji klimatycznej, nie mylenia jej z sozologią i ekologią, edukacją globalną, o zrównoważonym rozwoju i smogu. Stanowisko nauki mówi jasno – o ile powyższe dziedziny mają elementy wspólne, nie można ich utożsamiać. 

Domagamy się aktualnej edukacji klimatycznej, nie udawania, że rozwiązania zapobiegające kryzysowi klimatycznemu należy dopiero wypracować. Zgodnie z obowiązującą podstawą programową uczennice i uczniowie skupiają się na dyskusji, proponowaniu rozwiązań i afirmowaniu indywidualnych wyborów ekologicznych, podczas gdy stanowisko nauki mówi jasno – to zmiany systemowe są niezbędne, aby uniknąć katastrofy klimatycznej. Nasuwa się więc wniosek, że polska podstawa programowa, rozbieżna ze stanowiskiem nauki, której MEN nie ma zamiaru zmieniać, jest zwyczajnie nieaktualna, a brak aktualności jest szkodliwy. 

Domagamy się powszechnej edukacji klimatycznej, czyli takiej, za implementację której odpowiedzialność weźmie system, nie obarczając nią tylko i wyłącznie osoby wychowawcze. 

Łatwo skupiać się na przeszłości, ucząc łaciny i kultury antycznej. Młode pokolenie potrzebuje jednak wiedzy, która zapewni mu przyszłość. To ostatni moment na wprowadzenie edukacji klimatycznej do polskich szkół. Z tego powodu, jak wspomnieliśmy i wspomniałyśmy wyżej, chciałybyśmy i chcielibyśmy spotkać się z Panem osobiście i porozmawiać o kształcie edukacji klimatycznej w Polsce. 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

 

Więcej informacji:

W materiałach prasowych MSK: https://bit.ly/33aDRqS

na stronie internetowej MSK: www.msk.earth