15 września 2020

W niecałe pół wieku liczebność światowych populacji ssaków, ptaków, płazów, gadów i ryb zmniejszyła się średnio o dwie trzecie*. Według opublikowanego 10 września 2020 raportu WWF Living Planet Report 2020 za ten stan rzeczy w dużej mierze odpowiada degradacja środowiska naturalnego, która jest także przyczyną pojawiania się nowych chorób odzwierzęcych takich jak COVID-19.

Living Planet Report 2020 to wszechstronna analiza stanu środowiska naturalnego tworzona we współpracy z ponad 125 ekspertami z całego świata, której najważniejszym elementem jest Wskaźnik Żyjącej Planety (Living Planet Index - LPI) odzwierciedlający globalne trendy w liczebności populacji dzikich zwierząt. Raport ujawnia, że główną przyczyną dramatycznego spadku liczebności populacji gatunków lądowych badanych w ramach LPI jest niszczenie siedlisk, w tym lasów, które jest konsekwencją m.in. sposobu, w jaki produkujemy żywność.

Opracowany przez Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne (ZSL) Wskaźnik Żyjącej Planety pokazuje, że czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia pandemii, między innymi zmiana w sposobie użytkowania ziemi czy nielegalny handel dzikimi zwierzętami, są także główną przyczyną  spadku o  68% średniej liczebności badanych populacji kręgowców w latach 1970–2016.

Tak wygląda zmniejszenie populacji kręgowców na Ziemi o 68% (wskaźnik LPI)

 

Living Planet Index

 

Przeczytaj więcej informacji o Living Planet Report 2020

Ziemia na krawędzi Misja naprawcza

NADZIEJA WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU

Living Planet Report 2020 ukazuje się na niecały tydzień przed 75. sesją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w trakcie której światowi przywódcy przedstawią sprawozdania z realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, postanowień Porozumienia Paryskiego oraz Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD). Zgromadzenie Ogólne  ONZ 2020 to szansa dla liderów polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego na opracowanie planu działań na rzecz globalnej różnorodności biologicznej po roku 2020. To także najlepszy moment na stworzenie fundamentów dla Nowego Ładu dla Natury i Ludzi, którego tak pilnie potrzebujemy.

Podsumowanie raportu w języku polskim

 

 

Przeczytaj więcej:  

 

*Bazując na danych dla 4392 gatunków i 20 811 populacji, Wskaźnik Żyjącej Planety 2020 pokazuje, że liczebność monitorowanych populacji zmniejszyła się średnio o 68%

Polecamy

Różnorodność biologiczna Dług ekologiczny

Pandemia