09 września 2020

Dzięki zastosowaniu pionierskiej metody modelowania Living Planet Report 2020 potwierdza, że jeśli nie będą prowadzone dalsze działania w zakresie przeciwdziałania utracie siedlisk, różnorodność biologiczna na całym świecie nadal będzie spadać.

PlastikInicjatywa Zmiany kierunku krzywej utraty różnorodności biologicznej (Bending the curve),  w której powstaniu oprócz WWF udział brało ponad 40 organizacji pozarządowych oraz instytucji akademickich, wskazuje, że stabilizacja, a następnie odbudowa środowiska naturalnego nie będzie możliwa bez bardziej ambitnych działań ochronnych i głębokiej transformacji systemu produkcji i konsumpcji żywności.

Niezbędne zmiany obejmują podniesienie wydajności oraz bezpieczeństwa produkcji i handlu żywnością, ograniczenie ilości odpadów, a także promowanie zdrowszych i bardziej przyjaznych dla klimatu sposobów odżywiania się.

żywnośćBadanie pokazuje, że dopiero jednoczesna i skoordynowana implementacja wszystkich tych rozwiązań pozwoli nam szybciej złagodzić presję wywieraną na naturalne siedliska. W rezultacie moglibyśmy doprowadzić do odwrócenia trendu utraty różnorodności biologicznej  na całe dziesięciolecia wcześniej niż w przypadku strategii, które przyzwalają na utratę siedlisk, odsuwając w czasie próbę ich ratowania. Modelowanie wskazuje także, że jeśli świat podąży drogą „business as usual”, obserwowany od 1970 roku zanik różnorodności biologicznej będzie postępować w kolejnych latach.

 

Wróć   Ziemia na krawędzi

Podsumowanie raportu w języku polskim

 

 

Przeczytaj więcej:  

 

 

Polecamy