06 marca 2019

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Jedzenie ryb zamiast mięsa jest popularną tradycją podczas sześciotygodniowego postu, który kończy się Wielkanocą. Sezon wielkopostny w dużym stopniu zwiększa sprzedaż ryb i owoców morza, co w konsekwencji wywiera dodatkową presję na przełowione morza i oceany. Około 33% światowych stad ryb morskich jest przełowionych, a 60% jest poławianych na najwyższym możliwym poziomie [1]. Mimo tego konsumpcja ryb bez wyrzutów sumienia jest możliwa.

popielec

„Konsumenci mogą być częścią rozwiązania problemu i nie muszą w tym celu  całkowicie rezygnować z jedzenia ryb i owoców morza. Wybieranie ryb ze zrównoważonych połowów wpływa korzystnie na morza, oceany i miliony ludzi, których życie zależy od rybołówstwa, jako ich źródła pożywienia i utrzymania” - mówi Anna Sosnowska, specjalistka ds. ochrony ekosystemów morskich, nawołując konsumentów do zapoznania się z zaleceniami zawartymi w Poradniku Rybnym WWF.

 

Jak kupować ryby i owoce morza odpowiedzialnie:

 

Wspólna odpowiedzialność
,,Ryby morskie są naszym wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy się o nie troszczyć. Czas postu może być też dla nas momentem dodatkowej refleksji na temat wpływu naszych decyzji konsumpcyjnych na środowisko i ludzi od niego zależnych. Wierzę, że świadomi problemu przełowienia konsumenci, w trosce o przyszłość naszych dzieci, będą chętnie wybierać ryby pochodzące ze zrównoważonych połowów” - dodaje Anna Sosnowska.

Zrównoważone połowy można określić jako połowy odpowiednich gatunków ryb i innych organizmów morskich na dopuszczalnym poziomie, przy respektowaniu oficjalnego doradztwa naukowego. Istotne jest również respektowanie obowiązującego prawa oraz stosowanie zrównoważonych technik połowowych, które mają na celu ograniczenie negatywnego skutku prowadzonej działalności połowowej na środowisko morskie, w tym ograniczenie tzw. przyłowu (przypadkowego połowu zwierząt morskich),  zredukowanie oddziaływania na dno morskie i niszczenia morskich siedlisk przydennych.

POMÓŻ NAM ZMIENIĆ ŚWIAT. CHROŃ MORZA I OCEANY - KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE Z PORADNIKIEM RYBNYM WWF – wejdź na: http://ryby.wwf.pl

 

Opis problemu
Wybór ryby ze zrównoważonych połowów przyczynia się do długoterminowej odbudowy i ochrony stad ryb. Tym samym taki wybór wspiera ponad 800 milionów ludzi na całym świecie, którzy bezpośrednio lub pośrednio są zależni od rybołówstwa jako źródła dochodu [2]. Konsumpcja ryb w Europie w szczególności dotyka ludzi zależnych od ekosystemów morskich w krajach rozwijających się. Duże ilości ryb i owoców morza są importowane w celu zaspokojenia popytu europejskiego - Unia Europejska jest największym importerem żywności morskiej na świecie [3]. Około 50% importowanych ryb i owoców morza w Unii Europejskiej pochodzi z krajów globalnego południa [4].

Pobierz Poradnik Rybny WWF i książkę kucharską: http://ryby.wwf.pl/

Kontakt
Anna Sosnowska/ asosnowska@wwf.pl
Specjalista ds. Ochrony Ekosystemów Morskich

 

Przypisy:
[1] FAO SOFIA report 2018
[2] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture
for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on
Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014.
Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf.
[3] EUMOFA. The EU Fish Market – 2018 Edition. Page 17. http://www.eumofa.eu/home.
[4[ EUROSTAT.

 
 

Co Ty możesz zrobić?

Twoje codzienne wybory mają wpływ na środowisko. Podpowiedzi szukaj w Poradniku Rybnym WWF. Poradnik w przejrzysty sposób podpowiada jakie ryby wybrać i których unikać, aby pomóc przyrodzie i środowisku morskiemu.

Poradnik Rybny WWF

Chcę pomóc!
Polecamy