24 lipca 2020

Program Tx2 jest być może ostatnią okazją do zabezpieczenia przyszłości dzikich tygrysów i ich siedlisk. One mogą nie dostać kolejnej szansy, my zresztą też – mówi Mike Baltzer, Lider programu „Tigers Alive” WWF. 

Czym jest Tx2? 

2 tygrysyProgram Tx2 ma na celu podwojenie liczby tygrysów na świecie do 2022 roku – następnego Roku Tygrysa w chińskim kalendarzu.  Dzikie tygrysy występują w wielu zróżnicowanych środowiskach Azji, dlatego udział w akcji bierze aż 13 krajów, w których w 2010 r. żyły tygrysy. Są to Bangladesz, Bhutan, Kambodża, Chiny, Indie, Indonezja, Laos, Malezja, Mjanma, Nepal, Rosja, Tajlandia i Wietnam. Niestety, mimo największych starań, według najnowszych informacji nie ma już dziko żyjących tygrysów w Laosie, Kambodży i Wietnamie. Fundacja WWF Polska wspiera projekt Tx2 w Malezji, a do czerwca 2023 również w Mjanmie.

Dlaczego chcemy podwoić liczbę tygrysów? 

Na początku XX w. liczbę dziko żyjących tygrysów szacowano na ok. 100 tysięcy. W 2010 r. populacja tygrysów zmniejszyła się do zaledwie 3 200 osobników. Przez nieco ponad 100 lat straciliśmy ponad 95% tych dzikich kotów. Do tak drastycznego spadku liczebności doprowadziło głównie kłusownictwo i utrata siedlisk, ale także zmiana klimatu i konflikt z człowiekiem. 

Jak podwoić liczbę tygrysów? 

TygrysZamiast koncentrować się na zachowaniu tygrysów na konkretnym obszarze, Tx2 wprowadza strategiczne, długoterminowe podejście ekosystemowe w oparciu o współpracę transgraniczną. Wiąże się to ze zwiększeniem ochrony na obszarach występowania tygrysów, utrzymaniem i odtworzeniem korytarzy ekologicznych, umożliwiających zwierzętom swobodne wędrówki, ale także zapewnieniem miejsca do życia dla przyszłych pokoleń tygrysów, kiedy ich liczba wzrośnie.

Czy osiągnięcie tego celu jest możliwe? 

Tak, ale tylko przy pełnym zaangażowaniu wszystkich krajów zrzeszonych w projekcie. Na spotkaniu w 2010 r. opracowano plan odbudowy populacji tygrysów, w którym przedstawiono sposoby działania dla każdego państwa. Tygrysy są kotami, więc stosunkowo łatwo się rozmnażają. Jeśli zapewnimy im odpowiednią przestrzeń, bazę pokarmową i ochronę, ich populacja może się szybko zwiększyć. W ramach programu zidentyfikowano wiele potencjalnych siedlisk, w tym 20 takich, na terenie których liczba tygrysów może znacznie wzrosnąć, jeśli odpowiednio zainwestuje się tam w ochronę przyrody. Możliwe jest także ponowne wprowadzenie tygrysów na niektóre obszary, z których wcześniej zniknęły, np. w Kambodży i Kazachstanie. 

Czy liczba tygrysów zostanie podwojona w każdym kraju? 

TygrysyNie. Celem projektu jest podwojenie globalnej populacji dziko żyjących tygrysów. Ich potencjalna liczebność w każdym kraju jest ustalana indywidualnie, przy udziale ekspertów. Zidentyfikowano miejsca, w których panują optymalne warunki dla rozwoju populacji tygrysów. Wysiłek koncentruje się na zwiększeniu liczebności tych dzikich kotów na wyznaczonych obszarach. 

Co zyskamy na podwojeniu liczby tygrysów? 

Tygrysy są tzw. gatunkiem parasolowym, co oznacza, że ich ochrona zapewnia także zachowanie pozostałych gatunków oraz ekosystemów. Aby przetrwać, te dzikie koty potrzebują do życia ogromnych przestrzeni (terytorium dorosłego samca może mieć powierzchnię nawet kilkuset km2). Skuteczne działania na rzecz zwiększenia populacji tygrysów wymagają zatem objęcia ochroną dużych obszarów pierwotnych lasów, dzięki czemu zabezpieczamy je przed wycięciem, przekształceniem i degradacją. Naturalne lasy to dom dla tygrysów i wiele korzyści dla ludzi, zwłaszcza w pespektywie walki ze zmianą klimatu.

Jaka jest rola WWF w programie Tx2? 

  • Nagłaśnianie sytuacji tygrysów, nadając tym samym impet działaniom rzeczniczym zmierzającym do efektywniejszej ochrony tych dzikich kotów. 
  • Zapewnienie merytorycznego wsparcia, szkoleń dla strażników terenowych, rozwijanie standardów i technologii przybliżających nas do powstrzymania kryzysu kłusowniczego. 
  • Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dziką przyrodą (udało nam się doprowadzić do zamknięcia nielegalnego rynku w Rangunie w Mjanmie).  
  • Monitoring populacji tygrysów dzięki fotopułapkom i patrolom terenowym. 
  • Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do życia dla tygrysów i ludzi. 

Adoptuj tygrysa

Dowiedz się więcej

Tygrys Merapi

Źródła: 

WWF, About Tx2, Tigers Panda, dostęp: http://tigers.panda.org/tx2/ (16.07.2020) 

WWF, What is Zero Poaching?, Tigers Panda, dostęp: http://tigers.panda.org/news/what-is-zero-poaching/ (16.07.2020)