Wyobraź sobie energię, która nigdy się nie wyczerpie. Tanią i dostępną dla wszystkich. Energię z natury, która nie niszczy środowiska, ale pozwala nam cieszyć się z życia w zgodzie z jej  prawami. Taka energia istnieje – pochodzi z wiatru i słońca. Możemy z niej korzystać dzięki m.in. wiatrakom (turbinom wiatrowym) i panelom fotowoltaicznym. Chcesz poznać ją lepiej? Zobacz nasze OZE FAQ – odpowiedzi na 10 pytań o odnawialne źródła energii.

 1. Co to jest OZE?
 2. Co zalicza się do OZE?
 3. Czy OZE jest ekologiczne?
 4. Czy OZE się opłaca?
 5. Czy OZE może zastąpić paliwa kopalne?
 6. Czy Polska może przejść w 100% na OZE?
 7. Czy mogę mieć OZE w domu?
 8. Czy mogę skorzystać z dopłat do OZE?
 9. Skąd brać energię odnawialną, gdy nie wieje i nie świeci?
 10. Co z recyklingiem paneli i wiatraków?

1. Co to jest OZE?

Skrót oznacza odnawialne źródła energii. Składają się na nie wszystkie metody wytwarzania energii (głównie prądu i ciepła) z zasobów, które w naturalny sposób mogą się odtworzyć w czasie zbliżonym do jednego pokolenia ludzkiego lub krótszym. To odróżnia je od paliw kopalnych (takich jak ropa, gaz, węgiel)    powstających ze szczątków roślinnych i zwierzęcych przez miliony lat, których zasoby są ograniczone.

2. Co zalicza się do OZE?

Do OZE zalicza się:

 • energię wiatrową (pozyskiwaną np. dzięki wiatrakom lub innym turbinom wiatrowym),
 • energię słoneczną (pozyskiwaną np. dzięki panelom fotowoltaicznym, ogrzewaczom solarnym),
 • energię wodną (pozyskiwaną w elektrowniach wodnych i szczytowo-pompowych),
 • biogaz (np. metan wytwarzany w rolnictwie lub oczyszczalniach ścieków),
 • biomasę (np. resztki drewna pozostałe po innych procesach produkcyjnych, słoma, zrębki),
 • energię geotermalną1 oraz ciepło z powietrza, gruntu i wody (np. pompy ciepła).

JAK GRZAĆ TANIEJ? SPRAWDŹ »

oze

3. Czy OZE jest ekologiczne?

Pozyskiwanie energii z wiatru i słońca jest najbardziej ekologicznym sposobem produkcji prądu, jednak nie ma sposobu wytwarzania energii, który nie wpływa w jakiś sposób na środowisko. Fotowoltaika i energetyka wiatrowa są bezpieczniejsze  dla klimatu niż energetyka oparta o paliwa kopalne. Przy takiej produkcji nie są uwalniane szkodliwe gazy cieplarniane, które prowadzą do ocieplenia klimatu. Słońce i wiatr to źródła odnawialne z najmniejszym śladem ekologicznym.   

Uwaga: nie każde OZE to „zielona” energia. Jeżeli budowa i eksploatacja OZE pogarsza stan środowiska, źródło takie nie może być uznane za zrównoważone. Przykłady takich rozwiązań to niektóre hydroelektrownie, wycinka lasu na opał czy uprawy biomasy energetycznej (np. leszczyny energetycznej uprawianej w celu spalenia).

4. Czy OZE się opłaca?

Tak, obecnie energia z wiatru i słońca jest najtańszym sposobem wytwarzania energii! Sama produkcja energii jest w zasadzie darmowa, trzeba jedynie ponieść koszty inwestycji (np. w wiatrak czy panele), a później konserwacji i recyklingu. Nie ponosimy kosztów
paliwa, bo słońce i wiatr są za darmo.

OZE opłaca się Polsce
Dla naszego kraju przejście na OZE oznacza większe bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Gaz, ropę, a także coraz więcej węgla musimy sprowadzać z zagranicy, co uzależnia nas od innych państw (w tym Rosji) i podwyższa ceny prądu i ogrzewania. Wiatr i słońce mamy na miejscu. Same nowe farmy wiatrowe mogłyby zwiększyć PKB Polski o ponad 100 mld zł oraz zapewnić nawet 90 tys. miejsc pracy do 2030 roku.

OZE – to Ci się opłaci!
Ceny energii elektrycznej ogrzewania gwałtownie rosną. Najlepszym sposobem na uniknięcie wysokich rachunków jest energetyczna niezależność, czyli inwestycja we własne źródła energii (takie jak panele fotowoltaiczne czy pompa ciepła) oraz w efektywność energetyczną.  

ZIELONA ENERGIA - to Ci się opłaci! SPRAWDŹ »

5. Czy OZE może zastąpić paliwa kopalne?

OZE to nowoczesna energia, która w przyszłości może w pełni zastąpić paliwa kopalne. Odnawialne źródła energii stają się coraz tańsze i bardziej dostępne, a cena energii z OZE będzie dalej spadać. Polska ma ogromny potencjał do rozwoju. Możliwe jest osiągnięcie ponad 70% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej w 2030 r.

oze

6. Czy Polska może przejść w 100% na OZE?

W dłuższej perspektywie OZE mogą całkowicie pokryć nasze zapotrzebowanie na prąd, jeśli energia będzie magazynowana, np. przy pomocy zielonego wodoru. Taka zmiana wymaga jednak dobrego zaprojektowania nowego systemu energetycznego, wykorzystującego technologie inteligentnego zarządzania energią2 oraz różnorodne źródła i magazyny energii.

7. Czy mogę mieć OZE w domu?

panele sloneczne Jak najbardziej! Najpowszechniejszym źródłem energii dla domu są panele fotowoltaiczne. Obecnie to rozwiązanie jest popularne przede wszystkim dla domów jednorodzinnych, ale rośną możliwości wykorzystania fotowoltaiki również w budynkach wielorodzinnych.  Jeśli chcesz zmniejszyć koszty ogrzewania, możesz też zainstalować pompę ciepła lub klimatyzator z tą funkcją.

Wkrótce prawdopodobnie możliwe będzie wykupywanie udziału w dużych elektrowniach wiatrowych – jeśli będą powstawać w Twojej gminie. Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym lub bloku, pomyśl o dołączeniu do spółdzielni energetycznej lub prosumenta zbiorowego3. To wspólna inwestycja w OZE, która pozwala na dzielenie się wytworzoną energią.

 

8. Czy mogę skorzystać z dopłat do OZE?

Na inwestycje związane z oszczędzaniem energii i własnym OZE można otrzymać korzystne dofinansowanie z programów ogólnopolskich i regionalnych. Najbardziej znane to „Czyste powietrze”, „Stop SMOG”, a także przeznaczone dla budynków wielorodzinnych „CIEPŁE MIESZKANIE”4 . Poza tym można skorzystać z dofinansowania OZE w programie „Mój Prąd”, a koszty dociepleń i wymiany pieca odliczyć od podatku w ramach „Ulgi Termomodernizacyjnej”5. Warto dowiedzieć się, czy w Twojej gminie działa program lokalny bądź regionalny.

9. Skąd brać energię odnawialną, gdy nie wieje i nie świeci?

Energię z OZE można magazynować. Kiedy wieje wiatr lub świeci słońce, energia jest produkowana w ilościach większych niż nasze zapotrzebowanie. Ta, której nie zużyjemy, może trafiać do magazynu energii. Również w domu istnieje możliwość wykorzystania magazynów energii w postaci akumulatorów elektrycznych lub zbiorników ciepła.   Inną możliwością uzupełnienia energii ze słońca i wiatru jest biogaz wytworzony w sposób zrównoważony. W przyszłości energię będzie można także magazynować dzięki „zielonemu wodorowi”.

10. Co z recyklingiem paneli i wiatraków?

Zużyte elementy OZE to odpady, takie jak wszystkie inne (np. stare samochody czy AGD) i podlegają takim samym zasadom i przepisom. Obecne technologie produkcji pozwalają na recykling od 90 do 100% odpadów z wiatraków i paneli PV, a przy produkcji energii ze słońca i wiatru powstaje wielokrotnie mniej odpadów niż z węgla.

baner FR Klimat

 

 

 

Źródła:
1) Energia geotermalna to ciepło zgromadzone we wnętrzu Ziemi. Swoje źródło ma w jądrze planety, w którym dochodzi do reakcji jądrowych. Wodę podgrzaną geotermalne do wysokich temperatur można wykorzystywać bezpośrednio, np. w ciepłownictwie. Zasoby o niższej temperaturze mogą być eksploatowane dzięki pompom ciepła.
2) Rozwiązania pozwalające dostosować pobór do chwilowej ceny i dostępności energii w systemie. Można tu wymienić m.in. zarządzanie odbiorem (DSR) czy systemy automatycznego zarządzania urządzeniami wykorzystujące inteligentne sieci, budynki i Internet rzeczy.
3) Prosument zbiorowy to odbiorca energii, który wytwarza energię z OZE na własne potrzeby w budynku wielorodzinnym. Więcej: Prosument zbiorowy w Polsce (www.gov.pl).
4) Program Czyste Powietrze – STOP Smog.
5) Termomodernizacja dofinansowanie - Fundacja Polska Bez Smogu termomodernizacja dofinansowanie - Fundacja Polska Bez Smogu.