Niegdyś liczył 1,5 metra długości i dożywał 25 lat. Był dumnym i licznie występującym u nas gatunkiem, przez wielu określanym „królem Bałtyku”. Dziś kondycja dorsza bałtyckiego jest dramatycznie gorsza. Osobniki osiągają średnio 30 centymetrów, a populacje w Morzu Bałtyckim są na najniższym poziomie w historii.  

PODPISZ APEL »

 

Dorsz bałtyckiPrzez dekady dorsz był najważniejszą rybą w Morzu Bałtyckim – zarówno z punktu widzenia ekologicznego, jak i ekonomicznego.  

Z jednej strony dorsz jest głównym drapieżnikiem w ekosystemie bałtyckim, co oznacza, że jego populacje regulują liczebność wielu gatunków znajdujących się niżej w łańcuchu pokarmowym Bałtyku. 

Z drugiej, przez lata zasilał rybołówstwo, będąc jednym z ulubionych gatunków ryb spożywanych przez konsumentów… Nie tylko na co dzień, lecz także przy okazji świąt, stając się tym samym nieodzowną częścią kultury krajów nadbałtyckich.  

Dziś jednak dorsz bałtycki znika 

Działania ludzi w połączeniu z czynnikami środowiskowymi doprowadziły jego bałtyckie populacje do najniższego poziomu w historii.  

Oprócz historycznego przełowienia, które trwało jeszcze długo po tym, jak zasoby dorsza zaczęły się zmniejszać, dokonywano także dużych i nieuprawnionych odrzutów. Odrzuty to ryby niepożądane lub nienadające się do sprzedaży (na przykład z powodu zbyt małych rozmiarów) wyrzucone po złowieniu martwe z powrotem do wody. 

Odbudowę populacji dorsza hamują także negatywne skutki zmiany klimatu, degradacja naturalnych siedlisk ryb oraz eutrofizacja, czyli przeżyźnienie skutkujące powiększaniem się w Bałtyku stref o zerowej lub obniżonej zawartości tlenu.  

PODPISZ APEL »

 

Potrzebne są zdecydowane działania 

Stado dorszaZdecydowane, czyli takie, które powstrzymają tendencje spadkowe i pozwolą na odtworzenie populacji dorsza. 

Narzędzia do spełnienia tych celów leżą w rękach polityków. Niezbędne jest, aby podjęli oni decyzje o wdrożeniu środków naprawczych, opartych na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej. 

Jako organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego staramy się wpłynąć na decydentów i zachęcić ich do wykonania takich kroków, które dadzą szansę na odbudowanie bałtyckich populacji dorsza. W tym celu dołączyliśmy do międzynarodowego projektu o nazwie „Powrót Dorsza” (ang. Return of the Cod). 

NGOsy stawiają na dorsza 

„Powrót Dorsza” to dwuletni projekt koordynowany przez The Fisheries Secretariat (FishSec) – politycznie niezależną organizację non-profit z siedzibą w Sztokholmie, zajmującą się ochroną i odbudową usług ekosystemów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rybołówstwa.  

Fundacja WWF Polska – wraz z siedmioma innymi organizacjami ekologicznymi z krajów UE zaangażowanymi w ochronę Morza Bałtyckiego – jest członkiem projektu „Powrót Dorsza”. Wspólnie pracujemy nad poprawą zarządzania rybołówstwem w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego. 

#SaveBalticCod 

W ramach projektu zorganizowaliśmy inicjatywę o nazwie #SaveBalticCod. Za jej sprawą staramy się wpłynąć na decydentów Unii Europejskiej i zachęcić ich do podjęcia konkretnych działań ochronnych dla dorsza. Czasu jest naprawdę niewiele… Już tej jesieni politycy będą decydować o przyszłorocznych limitach połowowych dla Bałtyku.  

Każdego roku w październiku ministrowie ds. rybołówstwa UE decydują o poziomach połowów, które będą dozwolone na Morzu Bałtyckim. Wierzymy, że ten rok będzie kluczowy dla dorsza bałtyckiego – może to być ostatnia szansa dla tego ikonicznego gatunku w naszym regionie.  

Za sprawą petycji i towarzyszącej jej akcji sygnowanej hasłem #SaveBalticCod apelujemy do decydentów o: 

  1. opowiedzenie się za ustaleniem poziomów limitów połowowych dla dorsza, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą naukową; 
  2. ustalenie Całkowitych Dopuszczalnych Połowów na odpowiednio niższym poziomie, zgodnie z zasadą ostrożności, tak aby uwzględnić rolę, jaką dorsz pełni w ekosystemie morskim; 
  3. zadbanie, aby wszelkim środkom utworzonym w celu odtworzenia populacji dorsza towarzyszyła skuteczna kontrola i monitoring, aby przestrzeganie wprowadzonych przepisów można było weryfikować.  

Wesprzyj nasze działania i podpisz apel 

Wierzymy, że razem możemy zdziałać wiele, dlatego prosimy wszystkich naszych sympatyków o podpisanie petycji do decydentów UE i przyłączenie się do akcji! 

Zachęcamy także do wsparcia nas w nagłaśnianiu inicjatywy. Wystarczy naprawdę niewiele:

  1. Zrób zdjęcie sygnowane hasłem #SaveBalticCod. Możesz wykorzystać oficjalny plik PDF – wydrukuj go i użyj jako tabliczki do zdjęcia. Innym sposobem na oznaczenie fotografii jest użycie jednej z oficjalnych naklejek inicjatywy do edycji zdjęcia.  
  2. Wypełnij  formularz i prześlij swoje zdjęcie(a).

Fotografie trafią do oficjalnej galerii na stronie internetowej #SaveBalticCod, a także na Instagram. 

PODPISZ APEL »

 

Pokażmy, że jest nas wiele! Razem możemy więcej! 

Do pobrania

naklejka dark naklejka light