W dniach 28-30.06.2022, w ramach projektu LIFE SWIPE (Succesful Wildlife Crime Prosecution i Europe) WWF wspólnie z partnerami zorganizował warsztaty “Tackling Wildlife Crime prosecution in Europe: best practices and lessons learned” („Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko przyrodzie w Europie: najlepsze praktyki, wyzwania i wnioski w tym zakresie”). Warsztaty odbywały się na miejscu w Madrycie oraz na platformie online – w sumie wzięło w nich udział ponad 200 specjalistów z zakresu przestępczości przeciwko przyrodzie (m.in. prokuratorzy, sędziowie, policjanci, NGOsy), z ponad 11 krajów Europy! Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli Polski – reprezentantów sędziów, NGO i innych interesariuszy.

Konferencja SWIPEWarsztaty koncentrowały się na problematyce wykrywania przestępczości przeciwko przyrodzie, przepisach krajowych i międzynarodowych w tym zakresie, oraz podejściu do ich realizacji w poszczególnych krajach, nowoczesnych technologiach oraz alternatywnych rozwiązaniach wykorzystywanych przy rozwiązywaniu tego typu spraw. Podczas spotkania przedstawione zostało podsumowanie raportu, stworzonego w ramach projektu LIFE SWIPE, skupiającego się na podejściu wymiaru sprawiedliwości do spraw dotyczących przestępczości przeciwko przyrodzie w poszczególnych krajach partnerskich (11 krajów z Europy). Wnioski z raportu nie są niestety zadowalające. Generalnie przestępczości przeciwko przyrodzie przypisywany jest raczej niski priorytet, a braki specjalistycznej wiedzy w tym zakresie pojawiają się wśród większości grup powiązanych z tematem, poczynając od policji a kończąc na sędziach.

Projekt SWIPE definiuje termin „przestępczość wobec przyrodzie” (WLC) jako każdą formę nielegalnych działań bezpośrednio wyrządzających szkodę zagrożonemu gatunkowi, które mają miejsce w 11 krajach objętych projektem.

warsztatyNa warsztatach przeprowadzono również pokaz sideł, wnyk, sieci, trucizn i innych urządzeń służących do nielegalnego zabijania, okaleczania i łapania zwierząt. Zaprezentowano pracę specjalnie wyszkolonych psów, pracujących w ramach jednostek funkcjonujących w Hiszpanii (Unidad Canina Especializada), zajmujących się wykrywaniem zagrożeń przeciwko przyrodzie, w szczególności trucizn. Suczka Noa od dwóch lat pracuje w ramach jednostki i wraz ze swoim opiekunem skutecznie odnajdują truciznę. Truciznę stosują mieszkańcy Hiszpanii, w celu pozbycia się niektórych drapieżników, szczególnie lisów. Rozwiązania wypracowane w ramach warsztatów będą dalej rozwijane na kolejnych etapach realizacji projektu.

pies w lesie

Głównym celem projektu jest zniechęcenie i ostateczne ograniczenie nielegalnych działań względem europejskiej fauny i flory, wspierając odbudowę zagrożonej europejskiej różnorodności biologicznej i stanu ekosystemów.

SWIPE BANNER