28 lutego 2017

50% – aż taki obszar naturalnych lasów utraciliśmy bezpowrotnie.

Tym samym zmniejszyła się o połowę najważniejsza ostoja życia na naszej planecie. Proces ten w zatrważającym tempie stale postępuje. 

Jak WWF pomaga uratować lasy?

Dzięki staraniom Fundacji WWF niektóre ważne ekosystemy leśne na świecie udało się objąć ochroną. Niestety wiele z nich wciąż jest skutecznie wyniszczanych. Dlatego stale prowadzimy akcje informacyjne, których celem jest ratowanie lasów.

Pomóż lasom przetrwać na Ziemi

Za sprawą swoich codziennych wyborów możesz wspierać przetrwanie lasów. Ograniczenie stosowania wyrobów, do których wyprodukowania niezbędne jest drewno lub nabywanie certyfikowanych produktów, to krok w stronę poprawy losu leśnych ekosystemów.

Wybierz się na spacer do lasu

Las posiada własny klimat, ale też wpływa na klimat otoczenia. Ekosystem leśny dostarcza naturalnych surowców, hamuje pęd wiatru, zapobiega erozji gleby i gromadzi zapasy pitnej wody. Ponadto oczyszcza powietrze i umożliwia namnażanie się korzystnych drobnoustrojów. Odgrywa też kluczową rolę w walce z globalnym ociepleniem, gdyż magazynuje olbrzymie ilości CO2. Wylesienie jest przyczyną aż 20% światowej emisji dwutlenku węgla. Świat pozbawiony lasu może okazać się całkowicie nieprzyjazny dla człowieka.

Las to symbol przyrodniczego bogactwa. Funkcjonuje wedle własnego rytmu, a każdy detal odgrywa tu istotną rolę. Bez starego świerku nie przetrwa licząca 100 gatunków populacja chrząszczy i niezwykle rzadka odmiana dzięcioła trójpalczastego. Życie drapieżników jest ściśle uzależnione od roślinożerców, które to z kolei są zdeterminowane dostępem do leśnej flory. Ekosystemem rządzą skomplikowane powiązania, których nie dostrzega przeciętny człowiek.

Prawdziwych lasów stale ubywa na Ziemi. Proces ten jest nieodwracalny, gdyż samodzielnie nie jesteśmy w stanie ich odtworzyć. Wewnętrzne sploty i zasoby lasu to wynik naturalnego rozwoju, w który przez tysiące lat nie ingerował znacząco człowiek. Zamiast to zakłócać, lepiej pozwolić lasom przetrwać.

Zagrożenie lasów na świecie

Lasy są domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. Utraciliśmy już około połowy ich naturalnej powierzchni. Dzisiejsze lasy są wypalane pod uprawy – m.in. soi i palm oleistych. Wyrąbywane są także dla drewna, które trafia do naszych domów w postaci m.in. mebli, podłóg, gazet i papieru toaletowego. Wiele obszarów leśnych niszczonych jest wbrew prawu, z biedy albo dla szybkiego pomnożenia zysków.

Naturalne lasy przetrwały nie tylko w Afryce, Ameryce Południowej czy Azji. Znajdziemy takie również w Europie, niekoniecznie szukając daleko. Puszcza Białowieska i Puszcza Karpacka to jedne z najważniejszych lasów, w których nadal przebiegają naturalne dla takiego ekosystemu procesy. Są one jednak zagrożone przez intensywne leśnictwo (m.in. pozyskanie drewna i sztuczne nasadzenia).

Razem pomóżmy lasom przetrwać

Dzięki staraniom Fundacji WWF niektóre ważne ekosystemy leśne na świecie udało się objąć ochroną – m.in. w Brazylii, Kongo czy na Borneo. W sumie ok. 11 % lasów na Ziemi ma status obszarów chronionych prawnie. Jednak wiele wyjątkowo cennych terenów nie doczekało się jeszcze należytego zabezpieczenia. Na naszych oczach giną bezcenne drzewostany, a wraz z nimi unikalne gatunki fauny i flory. Niestety również w Polsce.

Dlatego Fundacja WWF czynnie działa na rzecz ochrony lasów. Nie obejdzie się to bez udziału wszystkich ludzi. Już dziś możesz oszczędzać papier i wyroby, do produkcji których niezbędne jest pozyskanie drewna. Korzystaj z produktów pochodzących z recyklingu. Ponadto szukaj certyfikowanych towarów ze znakiem FSC, które są już dostępne w polskich sklepach.

Dowiedz się więcej o lasach:

 • Puszcza Karpacka
  Owiana baśniową aurą Puszcza Karpacka rozpościera swoje ramiona w południowo-wschodniej Polsce. Żyją w niej tak charyzmatyczne gatunki jak wilk, niedźwiedź, ryś czy tajemniczy żbik. Co roku tysiące buków, jodeł i drzew innych gatunków przestaje dla nas oddychać. Stare drzewa Karpat, których nie posadził człowiek, nie potrafią krzyczeć, dlatego giną w ciszy. Więcej »
   
 • Puszcza Białowieska
  Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. Dom naszego rodzimego żubra, symbolu polskiej przyrody - to las, który powstał bez udziału człowieka, i jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Więcej »
   
 • Zrównoważone leśnictwo
  Tradycyjny model leśnictwa stworzony w XIX wieku nastawiony był na produkcję surowca. Dziś wiemy, że wartość lasu to nie tylko cena drewna, które można z niego pozyskać. Więcej »

CZY WIESZ, ŻE...

Hektar lasu pochłania tyle dwutlenku węgla, ile wytworzył samochód, który przejechał 100 tys. kilometrów?

CZY WIESZ, ŻE...

Aż 50% gatunków zwierząt i roślin żyjących w lasach jest związanych z obecnością martwych i obumierających drzew.

CZY WIESZ, ŻE...

Drzewa w Polsce są ścinane średnio w wieku około 100 lat, tymczasem większość z nich zdolna jest dożyć 300-400 lat.

CZY WIESZ, ŻE...

Powierzchnia liści jednego stuletniego buka odpowiada aż 1700 młodym bukom o średnicy korony 1 metra.

CZY WIESZ, ŻE...

Martwe drzewo jest ważne dla przyrody. Jedno drzewo od momentu śmierci do rozkładu jest domem dla kilkuset różnych gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

Co Ty możesz zrobić?

Lasy potrzebują ochrony. Są domem tysiąca zwierząt i roślin, których życie zależy od zachodzących tam naturalnych procesów. Wspierając nasze działania, pomagasz ocalić rzadkie w skali kraju fragmenty lasów naturalnych oraz ich mieszkańców.

Chcę pomóc!