Niezrównoważone rybołówstwo zagraża morskim gatunkom i ich siedliskom. W konsekwencji gatunki takie jak tuńczyk błękitnopłetwy czy węgorz europejski są zagrożone wyginięciem. Ponadto, inne gatunki morskie, w tym ryby niepoławiane komercyjnie, ptaki, gady (np. żółwie morskie) i ssaki (np. delfiny, foki i morświny) są zabijane w wyniku przyłowu czyli przypadkowego połowu.

60% zbadanych światowych zasobów ryb jest poławianych na najwyższym możliwym poziomie
30% zbadanych światowych zasobów ryb jest przełowionych
Zrównoważone połowy nie zawsze oznaczają, że niezbędne jest łowienie mniejszej ilości ryb. Chodzi tu o połowy odpowiednich gatunków ryb na dopuszczalnym poziomie, przy respektowaniu doradztwa naukowego oraz oszczędzaniu stad znajdujących się w gorszej kondycji. Istotne jest również stosowanie zrównoważonych technik połowowych, które nie tylko mają na celu maksymalizację krótkoterminowych zysków, ale także zapewnienie długoterminowej ochrony naszych cennych zasobów ryb oraz innych elementów morskiego ekosystemu.
Zmiana klimatu niekorzystnie wpływa na życie w oceanach, w tym na kondycję populacji gatunków ryb poławianych komercyjnie. Podnoszenie się temperatury wody dramatycznie zmienia warunki życia organizmów morskich, co odbija się również na sektorze rybołówstwa. Zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi oceanów może znacznie zwiększyć zyski z sektora rybołówstwa.

UE jest największym rynkiem ryb i owoców morza na świecie, połowa importowanej przez Europejczyków żywności morskiej pochodzi z krajów rozwijających się. W konsekwencji kobiety, mężczyźni i dzieci z tych właśnie krajów często mierzą się z problemami wynikającymi z przełowienia, nielegalnych połowów i zmiany klimatu. Nasze decyzje konsumenckie wpływają nie tylko na różnorodność biologiczną mórz i oceanów ale także na ludzi w krajach, z których konsumowane przez nas ryby pochodzą – kupujmy odpowiedzialnie!

Ekoporady
Nie kupuj węgorza
europejskiego, to
gatunek zagrożony
wyginięciem!
Zwracaj uwagę jaką rybę
kupujesz, w jakim obszarze
i jak została złowiona
Wybieraj produkty
z certyfikatami:
MSC (ryby dziko żyjące
i ASC (ryby hodowlane)
Koniecznie sprawdź,
jak kupować odpowiedzialnie
z Poradnikiem Rybnym WWF
Poradnik Rybny WWF
PROJEKT FISH FORWARD

WWF wspólnie z Environmental Justice Foundation prowadzi działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji ryb i owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i klimatu w ramach projektu Fish Forward.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na: fishforward.euNiniejsza publikacja została przygotowana z udziałem finansowym Unii Europejskiej. Za treść tej publikacji odpowiada wyłącznie WWF i nie można jej w żaden sposób odbierać jako stanowisko Unii Europejskiej.Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!