W Polsce, z roku na rok, ilość odpadów zamiast spadać - rośnie.

312 kg odpadów
wytwarzasz
w ciągu roku

EKOPORADY

Stosuj się do zasady 3R/3U czyli
Reduce, Reuse, Recycle/Unikaj, Użyj ponownie, Utylizuj
REDUCE
– UNIKAJ
REUSE
– UŻYJ PONOWNIE
RECYCLE
– UTYLIZUJ
1
REDUCE – UNIKAJ

Staraj się przede wszystkim zapobiegać powstawaniu nowych odpadów, np. kupuj produkty bez zbędnych opakowań

2
REUSE – UŻYJ PONOWNIE

Jeśli odpad już powstał, daj mu drugie, trzecie i kolejne życie, np. słoiki wykorzystuj w nieskończoność na przetwory, a torby plastikowe wykorzystuj wiele razy. Kiedy torba się zabrudzi możesz ją wykorzystać jako worek na odpady

3
RECYCLE – UTYLIZUJ

Jeśli nie udało się uniknąć powstania odpadu i nie możemy użyć go ponownie, umieśćmy go w odpowiednim pojemniku

STOSUJ SIĘ DO PIRAMIDY POSTĘPOWANIA

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!