W marcu 2022 zakończył się trwający 4,5 roku projekt LIFE “Euro LargeCarnivores” realizowany przez organizacje z 16 europejskich krajów w tym WWF Polska. Celem projektu było znalezienie praktycznych rozwiązań dla hodowców, jak można żyć spokojnie obok dużych drapieżników i minimalizować ewentualne szkody.  W ramach projektu powstał kompleksowy raport [dostępny tutaj: Raport Laika]. Jakie są najciekawsze wnioski?   

  • Spotkania z dużymi drapieżnikami to rzeczywistość wielu gospodarstw w Europie.  Szacuje się, że na Starym Kontynencie żyje aktualnie ok. 17 000 wilków, 9 000 rysi, 17 000 niedźwiedzi.  
  • Szkody powodowane przez drapieżniki nie są istotnym problemem gospodarczym. W większości badanych regionów zanotowano mniej niż 15 przypadków rocznie. Mogą jednak wpływać na społeczne postrzeganie potrzeby ich ochrony.
  • Politycy powinni mocniej skupić się na konkretnym wsparciu gospodarzy i hodowców np. poprzez środki ochronne i adekwatne rekompensaty a nie populistycznych hasłach o zabijaniu dzikich zwierząt drapieżnych.  
  • Pracownicy lokalnych instytucji mających bezpośredni kontakt z sytuacjami konfliktowymi na linii człowiek - drapieżnik potrzebują więcej szkoleń i praktycznego wsparcia.  
  • Trzeba dotrzeć z pomocą finansową, szkoleniami i zabezpieczeniami do większej ilości gospodarstw. Ogrodzenia elektryczne w połączeniu z dobrze wyszkolonymi psami stróżującymi to wciąż najlepsze i najbardziej dostępne środki ochronne.  

W ramach realizowanego projektu w latach 2017 – 2022 przeprowadzono 250 spotkań oraz wywiadów z ponad 3000 osób (w tym z hodowcami i pasterzami) z całej Europy, na temat ich pomysłów zabezpieczeń oraz doświadczeń m.in. z wilkami, rysiami i niedźwiedzimi.

niedzwiedzDuże drapieżniki stoją na szczycie sieci pokarmowej. Odgrywają istotną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej w ekosystemach leśnych, poprzez naturalne selekcjonowanie dzikich ssaków, a przez to ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób. Są to gatunki tzw. parasolowe, to znaczy, że chroniąc je chronimy całe siedliska, w których występują wraz z pozostałymi ich mieszkańcami.
Warto pamiętać, że poza konfliktem na linii człowiek – drapieżniki, zwierzęta te na co dzień spotykają różne zagrożenia, m.in. śmiertelność spowodowana przez nielegalny odstrzał, wypadki drogowe czy konsekwencje fragmentacji siedlisk.