W marcu 2022 zakończył się trwający 4,5 roku projekt LIFE “Euro LargeCarnivores” realizowany przez organizacje z 16 europejskich krajów w tym WWF Polska. Celem projektu było znalezienie praktycznych rozwiązań dla hodowców, jak można żyć spokojnie obok dużych drapieżników i minimalizować ewentualne szkody.  W ramach projektu powstał kompleksowy raport [dostępny tutaj: Raport Laika]. Jakie są najciekawsze wnioski?   

W ramach realizowanego projektu w latach 2017 – 2022 przeprowadzono 250 spotkań oraz wywiadów z ponad 3000 osób (w tym z hodowcami i pasterzami) z całej Europy, na temat ich pomysłów zabezpieczeń oraz doświadczeń m.in. z wilkami, rysiami i niedźwiedzimi.

niedzwiedzDuże drapieżniki stoją na szczycie sieci pokarmowej. Odgrywają istotną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej w ekosystemach leśnych, poprzez naturalne selekcjonowanie dzikich ssaków, a przez to ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób. Są to gatunki tzw. parasolowe, to znaczy, że chroniąc je chronimy całe siedliska, w których występują wraz z pozostałymi ich mieszkańcami.
Warto pamiętać, że poza konfliktem na linii człowiek – drapieżniki, zwierzęta te na co dzień spotykają różne zagrożenia, m.in. śmiertelność spowodowana przez nielegalny odstrzał, wypadki drogowe czy konsekwencje fragmentacji siedlisk.

 

Polecamy