14 października 2020

Rocznie aż 11 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych trafia do oceanu światowego, gdzie przyczynia się do śmierci ponad 100 milionów organizmów morskich. Szacuje się, że do 2040 roku liczba ta może zwiększyć się trzykrotnie. Co więcej, jeśli zostaną spełnione wszystkie obecne zobowiązania rządów i biznesu, roczny wyciek odpadów plastikowych do środowiska morskiego ograniczony zostanie o zaledwie 7% do 2040 roku, względem scenariusza Business As Usual1.  Statystyczny Europejczyk wytwarza ponad 150 kg odpadów opakowaniowych rocznie, a postępująca urbanizacja powoduje, ze masa tej frakcji odpadów nadal rośnie. 

Jedynie podjęcie natychmiastowego działania i wprowadzenie zmiany systemowej może pozwolić na ograniczenie problemu wycieku tworzyw sztucznych do środowiska oraz ustabilizowanie narastającego problemu opakowań konsumenckich. Wierzymy, że jak najszybsze wprowadzenie modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności w odpowiedniej formie, przyczyni się do zmniejszenia strumienia odpadów z tworzyw sztucznych, zanieczyszczających środowisko.   

Fundacja WWF definiuje model rozszerzonej odpowiedzialności, w którym: “przedsiębiorstwa, sprzedające i używające opakowania są w pełni odpowiedzialne za wycofanie z eksploatacji produktów i opakowań. Dotyczy to organizacyjnej i/lub finansowej odpowiedzialności za zbiórkę, sortowanie i recykling produktów w ilości podobnej do sprzedanych lub używanych. Systemy te powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby na etapie projektowania stanowiły zachętę do zapobiegania lub minimalizowania zużycia tworzyw sztucznych oraz innych surowców do produkcji opakowań i produktów. Zarówno systemy, jak i sposób organizacji odpowiedzialności za wycofanie produktów i opakowań z eksploatacji, powinny być dostosowane do istniejącej infrastruktury regionalnej lub krajowej”.  

Ponadto, jak pokazują badania aż 95% Polaków chce wprowadzenia systemu kaucyjnego na opakowania po napojach, jako elementu systemu ROP, natomiast 86% twierdzi, że system kaucyjny należy wprowadzić jak najszybciej2

Postulujemy więc, aby nowy system ROP zawierał następujące elementy, które uważamy za kluczowe:  

Jednocześnie wyrażamy wolę i chęć Fundacji WWF Polska do współpracy w tworzeniu systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce.

 

[1] Effectiveness of the Essential Requirements of Packaging and Packaging Waste and Proposal for Reinforcement 

Przypisy:  

Raport “Breaking the Plastic Wave”, The Pew Charitable Trusts, 2020 (https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2020/07/breakingtheplasticwave_report.pdf),  

Wg. badania Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej(CALPE) http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2020&month=9&id=252 

Polecamy