29 października 2019

Co mają ze sobą wspólnego Wielka Rafa Koralowa, Park Narodowy Yellowstone, Park Narodowy Wulkanów na Hawajach, wyspy Galapagos i Puszcza Białowieska?  To najcenniejsze przyrodniczo miejsca na świecie, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Puszcza Białowieska jest na niej od 40-stu lat. To dobra okazja by wrócić do rozmów o jej przyszłości.

Cudze chronicie, swego nie znacie...

Zachwycając się wielobarwnymi obszarami geotermalnymi Yellowstone czy biologiczną różnorodnością Galapagos często zapominamy o naszej Puszczy Białowieskiej, która w niczym nie ustępuje innym obiektom z Listy Światowego Dziedzictwa. Zastanawiamy się jak uchronić Wielką Rafę Koralową przed zamieraniem, podczas gdy nasz ostatni europejski skrawek lasu pierwotnego wymaga równie dużej troski. Zaledwie 17% puszczy jest objęte Parkiem Narodowym. Czy za kolejne 40 lat nadal będziemy mogli się nią cieszyć?

Puszcza to doskonały organizm

Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. Jego pierwotny charakter, który możemy obserwować, zawdzięcza wielu wiekom ochrony i braku ingerencji człowieka. Wystarczy wejść do puszczy, by poczuć się jak w innym świecie. Tutaj zasady dyktuje natura, a wprawny obserwator zobaczy jak poszczególne elementy krajobrazu są ze sobą połączone, tworząc kompletny i unikatowy ekosystem. W puszczy tylko na pozór nic się nie dzieje, bo każdy jej centymetr tętni życiem. Stare drzewa są schronieniem dla wielu gatunków ptaków, populacja zwierząt reguluje się w naturalny sposób, powalone konary stanowią miejsce zabaw młodych rysi, przygotowujących się do dorosłego życia, a martwe drewno jest rozkładane przez saprofity zapewniające ciągłość obiegu pierwiastków w przyrodzie. Każdy element ma swoje  znaczenie. Cechami charakterystycznymi lasów pierwotnych, takich jak Puszcza, jest duża różnorodność biologiczna, zdolność adaptacji do zmian warunków oraz odporność biologiczna. Śmierć jednego gatunku jest początkiem lub podtrzymaniem życia innego.

Wyjątkowa lista

Lista Światowego Dziedzictwa została ustanowiona w 1972 r., a pierwsze obiekty trafiły na nią sześć lat później. Puszcza Białowieska dokładnie siedem, bo już w 1979 roku. Była jednym z pierwszych obiektów w Europie. Obecnie na liście znajduje się 1121 obiektów, ale tylko 213 to obiekty przyrodnicze, a 39 to obiekty uznane za cenne zarówno pod względem kulturowym jak i przyrodniczym. 

Zapraszamy na wystawę

Fundacja WWF Polska przygotowała wystawę pt. „Puszcza Białowieska - 40 lat na Liście Światowego Dziedzictwa”, ukazującą piękno naszego jedynego w Polsce obiektu przyrodniczego UNESCO na tle miejsc takich jak Yellowstone, Galapagos, Fiordy Norwegii Zachodniej, Park Wulkanów na Hawajach i wiele innych. Zachęcamy do odwiedzenia wystawy w  Białowieży już od 28 października 2019 r. oraz odkrycia i zachwycenia się na nowo Puszczą Białowieską. 

Otwarcie wystawy 28 października 2019 r. o godzinie 12.00 w Stacji Białowieża Pałac przy ulicy Kolejowej w Białowieży.