07 grudnia 2020

Okres świąteczny to szczególny czas, w którym skupiamy się na naszych bliskich. Chcąc sprawić im przyjemność, warto pamiętać o aspektach etycznych naszych wyborów.

Jeśli chcesz podarować unikalny prezent, który zamiast szkodzić przyrodzie chroni ją, możesz dokonać symbolicznej adopcji jednego z zagrożonych gatunków. W zamian otrzymasz imienny certyfikat adopcyjny, który możesz wręczyć w prezencie osobiście lub w wersji elektronicznej, jeśli obecna sytuacja uniemożliwia spotkanie przy wspólnym stole. Przekazane w ten sposób darowizny wspierają wysiłki WWF mające na celu ochronę dzikich zwierząt i ich siedlisk.

R jak rysie

Na terytorium Polski żyje już tylko około 150 rysi, a głównymi zagrożeniami dla tego gatunku są niszczenie i wycinka lasów oraz kłusownictwo. Od 2007 roku podejmujemy szereg działań pomagających odbudować populację i chroniących te piękne koty:

  • prowadzenie reintrodukcji różnymi metodami, w tym wypuszczanie rysi do środowiska naturalnego, a także stała opieka weterynaryjna, budowa wolier i zagród dla rysi
  • prowadzenie monitoringu i ocena stanu zachowania populacji poprzez zastosowanie foto-pułapek, tropienia zimowe, obroże telemetryczne, prowadzenie analiz genetycznych rysi
  • zapewnienie odpowiedniej bazy pokarmowej dla rysi
  • ograniczenie śmiertelności poprzez ustawianie tablic ostrzegawczych przy drogach w rejonie bytowania rysi
  • zaangażowanie ekspertów, którzy poza pracą w terenie i merytorycznym wsparciem, tworzą opracowania naukowe
  • działania edukacyjne poprzez akcje społeczne

Adoptując symbolicznie rysia na prezent, możesz wraz z bliską Ci osobą wesprzeć te starania.

Adoptuj rysia

Zaprzyjaźnij się z niedźwiedziem

Mimo, że niedźwiedzie są popularnymi bohaterami kultury masowej, to w świecie rzeczywistym jest ich niewiele i borykają się z wieloma problemami. Rozwój infrastruktury prowadzący do fragmentacji siedlisk leśnych nie pozwala niedźwiedziom na zaspokajanie podstawowych potrzeb i przyczynia się do konfliktów z człowiekiem. Chcąc ratować populację niedźwiedzia, liczącą w naszym kraju zaledwie 110 osobników, staramy się zapewnić ochronę miejscom gawrowania, a także zapobiegać konfrontacjom z pszczelarzami oraz turystami. Pomagamy zabezpieczać pasieki przy pomocy ogrodzeń elektrycznych i przekazujemy pszczelarzom zestawy tych urządzeń (dotychczas ok. 70 sztuk). W celu ograniczania kontaktów z turystami w miejscach najczęściej odwiedzanych przez te drapieżniki stawiamy specjalne „niedźwiedzio-odporne” pojemniki na śmieci.

Przekazując darowiznę w ramach świątecznego prezentu, przyczynisz się do tego, by niedźwiedzie mogły spać spokojnie.

Adoptuj niedźwiedzia

Wilk syty i owca cała

Wilk jako przodek psa powinien być wyjątkowo bliski ludziom, tymczasem największym zagrożeniem dla wilka jest właśnie człowiek. Kłusownictwo (w tym nielegalny odstrzał), kolizje na drogach i podział naturalnych siedlisk to trudności doskwierające wilkom na co dzień. Czasem, ze względu na przyzwyczajenie do obecności człowieka, mogą pojawiać się osobniki problemowe, które specjalizują się w polowaniu na niewłaściwie zabezpieczone zwierzęta gospodarskie, co wpływa niekorzystnie na ich społeczny wizerunek. Staramy się temu przeciwdziałać poprzez publikacje, kampanie medialno-informacyjne, programy edukacyjne, szkolenia i warsztaty. Przekazujemy również hodowcom specjalistyczne zestawy ogrodzeń elektrycznych wyposażone w panele słoneczne, a także pasterskie psy stróżujące (owczarki podhalańskie).

Symboliczna adopcja wilka to prezent, który żyje dłużej niż święta.

Adoptuj wilka

Nasz żubr nasza sprawa

Żubr jest największym ssakiem w Europie i niewątpliwie zasługuje na respekt, ale mimo to potrzebuje naszej pomocy. Niegdyś żubry zamieszkiwały obszar niemal całej Europy, ale w związku z rosnącą dominacją człowieka ich populacja zaczęła się kurczyć aż do 1919 r. gdy zginął ostatni osobnik żyjący w Polsce na wolności. Dokonano wielu starań, aby udała się restytucja żubra, jednak nadal zagrożenie dla tych zwierząt stanowi niska zmienność genetyczna gatunku, wynikająca z małej grupy założycielskiej przy jego odtworzeniu oraz ograniczona dostępność siedlisk odpowiednich dla nowych stad. W ramach działań WWF aktywnie poszukujemy nowych miejsc do przesiedleń i wypuszczania żubrów na wolność oraz wspieramy budowę „domu starości” dla samców żubrów w Szewcach pod Poznaniem. Prowadząc działania w terenie, takie jak zapobieganie niszczeniu upraw przez żubry, interwencje przy wypadkach drogowych z ich udziałem, czy monitoring z wykorzystaniem telemetrii dążymy do ograniczenia konfliktów pomiędzy potrzebami żubrów, a wykorzystaniem terenu przez człowieka.

Razem z nami adoptując symbolicznie żubra, możesz podarować prezent, który chroni życie.

Adoptuj żubra

Chcesz pomóc innym zwierzętom?

Więcej gatunków do adopcji »