Mówi, że lubi rysie za to, że …są. Twierdzi, że i my powinniśmy je  lubić jako potrzebny na Ziemi element środowiska. Wreszcie, że ryś to "pełnoprawny obywatel świata".

Prof. Krzysztof Schmidt, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, w odpowiedzi na list czeskich naukowców prowadzi nas po programie reintrodukcji rysia na Pomorzu Zachodnim. Program jest prowadzony od 3 lat przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, a wspierany przez WWF Polska.

Dowiecie się m.in.:

  • Czym "ujął" ryś za serce Polaków i dlaczego nie udało mu się z Czechami?
  • Czy ryś urodzony w niewoli wie, że ma polować na sarnę, a omijać owce?
  • Dlaczego ryś z Karpat  "nie marzy" o poznaniu rysicy z drawskiego poligonu?
  • Dlaczego to co w księdze (rodowodowej) zapisano nie zawsze jest prawdą?
  • Wreszcie dlaczego strach przed człowiekiem może być przepustką na … wolność?

Prof. K. Schmidt jest współautorem planów ochrony rysia i wilka w Polsce. Zajmuje się problemami związanymi z ekologią i naukowymi podstawami ochrony ssaków drapieżnych. Jego działalność naukowa zmierza do poznania struktury genetycznej populacji rysia na obszarze całej Eurazji oraz czynników wpływających na poziom zmienności genetycznej i przepływ genów między sub-populacjami tych kotów.

Prowadzone przez niego badania dotyczyły m.in. organizacji przestrzennej i biologii populacji rysia Eurazjatyckiego oraz jego wpływu na ssaki kopytne (sarnę i jelenia) w Puszczy Białowieskiej. Uczestniczył również w badaniach nad ekologią wilka w północno-wschodniej Polsce, nad norweską populacją rysia oraz jaguara w Wenezueli.

Jest autorem i współautorem około 70 publikacji naukowych oraz 40 prac popularno-naukowych.

Posłuchaj Naturalnie z WWF:

Spotify Apple Google

Wszystkie odcinki Następny odcinek