Czy wiesz z jakimi zagrożeniami mierzą się dziś wilki w Polsce Zachodniej? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o wyzwaniach, jakie stoją przed przyrodnikami i lokalnymi społecznościami w kontekście ochrony wilka? Choć obserwacje naukowców wskazują, że wilk osiedlił się w Polsce Zachodniej na stałe to populacja tego wyjątkowego gatunku cały czas mierzy się z zagrożeniami. Właśnie na przykładzie Polski Zachodniej, razem z ekspertami, opowiemy o stanie ochrony wilka podczas naszego seminarium online, które odbędzie się już w piątek (26 lutego). Czego dowiesz się podczas wydarzenia? 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR »

 

Jak chronić wilka? 

Stan ochrony populacji dużych drapieżników w Europie jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu i gatunku. Różne są też reakcje lokalnych społeczności na te zwierzęta występujące w bliskiej okolicy. Ich obecność wywołuje emocje, od strachu po ekscytację, ale także dyskusje dotyczące podstawowych wyzwań i możliwości koegzystencji ludzi z dużymi drapieżnikami.  

W całej Polsce żyje dziś ok. 2 000 wilków. Jak wygląda stan ochrony wilka w Polsce Zachodniej? Jakie stoją przed nami wyzwania i możliwości? Zapraszamy na bezpłatne seminarium realizowane w ramach projektu LIFE EuroLargeCarnivores razem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, w trakcie, którego poruszymy tematy: 

Seminarium o wilku baner

Otwarte Seminarium „Stan ochrony wilka w Polsce Zachodniej – wyzwania i możliwości”
data: 26.02.2021 r.
czas trwania: 12:00 – 17:30 

 

W spotkaniu wezmą udział: 

- Piotr Chmielewski – Fundacja WWF Polska,  

- prof. dr hab. Henryk Okarma i dr Katarzyna Bojarska - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,  

- Tomasz Kozłowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,  

- Karol Kaczmarek - Nadleśnictwo Karwin  

- Jacek Banaszek - Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze 

 

Szczegółowy plan seminarium:  

12:00-12:15 – powitanie uczestników przez przedstawicieli WWF Polska, Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  

12:15-13:00 – prof. dr hab. Henryk Okarma (IOP PAN), „Największe wyzwania dla ochrony wilka w Polsce”  

13:00-13:15 – dyskusja po prezentacji  

13:15 – 14:00 – dr Katarzyna Bojarska (IOP PAN) “O metodach monitoringu gatunku i doświadczeniach z zachodniej Polski” 

14:00-14:15 – dyskusja po prezentacji  

14:15-14:30 – wirtualna przerwa kawowa  

14:30-15:00 – Jacek Banaszek (Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze)  

15:00-15:30 – Karol Kaczmarek (Nadleśnictwo Karwin) „Wpływ obecności wilka na gospodarkę leśną w Nadleśnictwie Karwin” 

15:30 – 15:45 –Tomasz Kozłowski (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.) „Szkody powodowane przez wilki terenie działania RDOŚ w Gorzowie Wlkp.”.  

15:45-16:00 – wirtualna przerwa kawowa  

16:00 – 16:15 – Piotr Chmielewski (WWF Polska) „Działania Fundacji WWF Polska na rzecz minimalizacji konfliktów między społecznościami lokalnymi i wilkami w Polsce”   

16:15 – 17:15 – dyskusja plenarna  

17:15 – 17:30– podsumowanie dyskusji i wnioski  

17:30 – zakończenie seminarium 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR »

 

Polecamy