27 czerwca 2018

Wilki boją się ludzi , unikają nas...

Fundacja WWF Polska pragnie wyrazić współczucie dla dzieci, które zostały pogryzione w dwóch bieszczadzkich miejscowościach: Strzębowiskach i Przysłupiu.  Jest to zachowanie absolutnie nietypowe dla zdrowego wilka, który nie tylko nie przejawia agresji wobec ludzi, ale po prostu nas unika. To dlatego, od momentu objęcia wilka ścisłą ochroną gatunkową, w 1998 roku, podobnych przypadków w Polsce nie odnotowano. Mało tego nie znamy też podobnych zdarzeń, w naszym kraju, po II Wojnie Światowej.

Zaistniała sytuacja wymaga więc przeprowadzenia dokładnych analiz w celu poznania powodów nienaturalnego zachowania tego osobnika. Pytania, na które w pierwszej kolejności pozwolą odpowiedzieć prowadzone badania to: czy rzeczywiście był to wilk (mógł być to mieszaniec wilka z psem), czy był to osobnik zdrowy (mógł być chory np. na wściekliznę) i wreszcie, czy miał, na przykład w okresie dorastania, wcześniejszy kontakt z człowiekiem, który wpłynął na jego zachowanie.

Źle by się stało gdyby ta jednostkowa sytuacja rzutowała na ocenę całego gatunku. Stereotypowe postrzeganie wilka już raz sprowadziło go w naszym kraju na skraj wyginięcia. Na początku lat 90-tych, ubiegłego wieku, żyło w Polsce zaledwie 200 osobników. Od tego czasu wilków u nas przybywa (obecnie około 1400 osobników) i poszerzają swój zasięg występowania. Oprócz populacji karpackiej, czyli wilków z Bieszczad, istnieje też populacja bałtycka i środkowo-europejska, ta ostatnia posiada nadal status zagrożonej. Niebezpieczeństwem dla wilków jest cywilizacja: drogi przecinające jego naturalne siedliska, wnyki i kłusownictwo...

Wilk jest zwierzęciem pożytecznym. Jest naszym sprzymierzeńcem, chociażby w gospodarce leśnej, gdyż zmniejsza ilość dzikich ssaków kopytnych, takich jak jelenie czy sarny, które mogą uszkadzać młode drzewa. Wilk ma wreszcie wszystkie cechy za które kochamy psa - rodzinność, wierność, oddanie. Wilk jest jednak także drapieżnikiem, dlatego chcąc by w Polsce istniał ten charyzmatyczny gatunek musimy się nauczyć współistnienia z nim.  Ataki na człowieka są jednak absolutną rzadkością.

Zobacz co Fundacja WWF Polska robi by łagodzić konflikt człowiek - wilk: https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki/wilk