08 października 2018

Specjalny raport naukowy ONZ ostrzega: katastrofalne skutki zmiany klimatu nastąpią szybciej niż prognozowano. Musimy działać natychmiast!  Wnioski specjalnego raportu naukowego ONZ są alarmujące! Klimatyczna katastrofa bliżej niż myśleliśmy!

Okazuje się, że nawet przedział między 1.5ºC a 2ºC, który do tej pory był uznawany za w miarę bezpieczny dla ludzkości, oznacza tak duży wpływ na klimat, że nie będziemy w stanie powstrzymać jego tragicznych skutków, a część gatunków nie zdąży zaadaptować się do nowej rzeczywistości i warunków atmosferycznych [1].  Z raportu wynika, że tylko wyhamowanie ocieplenia poniżej 1.5ºC daje nam pewną gwarancję, że jakość życia ludzi oraz świat, który znamy, będzie uratowany. Przypomnijmy, że Porozumienie Paryskie mówi jeszcze o tym, że 'kraje-sygnatariusze zrobią wszystko, żeby powstrzymać wzrost globalnej temperatury Ziemi poniżej 2ºC'. Już widać, że musimy postarać się bardziej...

W sobotę w Korei Południowej zakończyło się spotkanie grupy naukowej IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), która miała za zadanie ponownie przeanalizować różne scenariusze zatrzymania globalnego ocieplenia, w tym dwa warianty ustalone w Porozumieniu Paryskim w 2015 roku: wzrost o 1.5ºC i 2ºC. W wyniku tego procesu powstał raport: Special Report on Global Warming of 1.5°C. 

Mamy bardzo mało czasu na reakcję

Już podnieśliśmy średnią temperaturę Ziemi w stosunku do epoki przedprzemysłowej o 1ºC. Aby nie przekroczyć progu 1.5ºC wszystkie kraje świata muszą więc podjąć wspólne działania, tak, aby do 2050 roku, stać się zupełnie neutralne klimatycznie. Oznacza to tyle, że ich bilans emisji musi na ten moment wynosić zero! Pierwszym krokiem w tym kierunku jest obniżenie globalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 r. Musimy się zatem jak najszybciej uniezależnić od paliw kopalnych. Bez ambitnego podejścia i zmiany nastawienia polityków nie damy rady. To co proponują nam dziś jest niewystarczające i doprowadzi świat do scenariusza ogrzania o 3ºC. Wnioski naukowe jasno pokazują, że takie temperatury znacząco ograniczają możliwości adaptacji, a część terenów naturalnych, takich jak rafy koralowe i regiony polarne, po prostu zniknie na zawsze. Im bardziej będziemy opóźniać ambitne i zdecydowane działania, tym wyższy będzie koszt rozwiązań w przyszłości.

Rozwiązania już są

Jak mówi Dr Stephen Cornelius, główny doradca WWF ds zmiany klimatu:

Jest już jasne, że wpływ, jakiego spodziewaliśmy się na poziomie 2 ℃, ujrzymy znacznie wcześniej. Obserwujemy już utratę naturalnych siedlisk i gatunków, malejącą powierzchnię pokrywy lodowej, podnoszenie się poziomu mórz. To wpływa na nasze zdrowie, źródła utrzymania i wzrost gospodarczy. Ten raport pokazuje, że wiemy jak ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 ℃ i możemy to zrobić, opierając się na sprawdzonych technologiach, takich jak znaczące zwiększenie energii odnawialnej i powstrzymanie wylesiania. Mamy cele, mamy rozwiązania, a różnica między niemożliwym a możliwym leży w rękach politycznych przywódców. WWF wzywa ich do natychmiastowego przyspieszenia działań na rzecz klimatu.

„Dobrze, że dowiadujemy się tego tuż przed Szczytem Klimatycznym w Katowicach, gdzie kraje mają okazję zaproponować wyższe cele redukcji emisji, niż obecnie zaplanowane. W świetle doniesień raportu IPCC jest to jedyna racjonalne i odpowiedzialne działanie", dodaje Marta Anczewska, specjalistka ds. klimatu z WWF Polska.

POLECAMY

Katastrofa klimatyczna

Living Planet Report

Dług ekologiczny Różnorodność biologiczna

Ochrona dzikiej przyrody