30 września 2020

Ziemia nie ma już czasu! W końcu światowi liderzy zdali sobie z tego sprawę. Szefowie ponad 70 krajów z całego świata podpisali 28 września zobowiązanie na rzecz środowiska naturalnego - „Razem Przeciwko Utracie Różnorodności Biologicznej przed 2030 rokiem dla Zrównoważonego Rozwoju”.  W przygotowaniu tego dokumentu uczestniczyła Fundacja WWF. Założenia będą przedstawione 30 września na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, które będzie poświęcone różnorodności biologicznej. 75 lat czekaliśmy na to, aż Zgromadzenia Ogólne ONZ poświęci czas na sprawy przyrody… 

Musimy działać w zgodzie z naturą

Zobowiązanie na rzecz przyrody wzywa do ekologicznego i sprawiedliwego wyjścia z pandemii COVID-19, zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz wyznaczenia celów opartych na nauce. Miało by ono następować, przy jednoczesnym uznaniu roli tradycyjnej i tubylczej wiedzy w przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmianie klimatu.

Z najważniejszych deklaracji wynika, że: 

 • Kanada zobowiązała się do ochrony 25% swoich ziem i oceanów do 2025 roku
 • Węgry zobowiązały się do ochrony terenów podmokłych i rzek oraz neutralności węglowej do 2050 r
 • Pakistan zobowiązał się do zasadzenia miliarda drzew z pomocą rdzennej ludności
 • Wielka Brytania zobowiązała się do ochrony 30% swojej ziemi do 2030 roku

Czasu już nie mamy 

Wysypisko śmieciNauka jednoznacznie wskazuje, że utrata różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemów morskich i lądowych, zanieczyszczenie, wyczerpywanie się zasobów i zmiana klimatu przyspieszają w niespotykanym dotąd tempie. 

Środowisko naturalne jest fundamentem zdrowia i dobrobytu ludzkości. Musimy uwzględniać całkowitą wartość środowiska naturalnego i zapewnianych przez nie usług przy podejmowaniu wszelkich decyzji oraz uznać, że ochrona różnorodności biologicznej jest uzasadniona z biznesowego punktu widzenia. Korzyści płynące z odbudowy zasobów naturalnych dziesięciokrotnie przewyższają ponoszone koszty, zaś cena, jaką będziemy musieli zapłacić za brak działania, jest jeszcze wyższa” - czytamy w deklaracji (pełen tekst dostępny tu >>). 

Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International, powiedział: „Zobowiązanie przywódców na rzecz przyrody to kluczowy moment, w którym kraje demonstrują prawdziwe przywództwo na najwyższym szczeblu politycznym i zobowiązują się do odwrócenia utraty różnorodności biologicznej do 2030 r. Wzywamy wszystkich przywódców do budowania dialogu w tym obszarze na zbliżającym się szczycie ONZ w sprawie różnorodności biologicznej ”.

„Punkt zwrotny” 

W zobowiązaniu, światowe rządy wraz z Unią Europejską deklarują przywrócenie równowagi z naturą i naprawę systemów, które stanowią podstawę zdrowia i dobrostanu ludzi. 

 • Ograniczenie wylesiania
 • Powstrzymanie niezrównoważonego rybołówstwa
 • Przejście na zrównoważone systemy produkcji żywności
 • Nacisk na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Umieszczenie dzikiej przyrody i klimatu w centrum naprawy gospodarczej po pandemii
 • Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska
 • Walka z przestępczością przeciwko środowisku
 • Walka z nielegalnym handlem dziką przyrodą i drewnem

Natura nie może już czekać

Ogłoszenie deklaracji nastąpi w środę, przed 75. Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w sprawie bioróżnorodności. Natura w końcu znalazła się w programie obrad - czekaliśmy na to 75 lat!!! Niestety dopiero pandemia zmusiła światowych liderów do dyskusji i refleksji nad tym, jak relacje ze światem przyrody wpływają na nasze życie. Świat nie spełnia jednego, głównego celu, jakim jest powstrzymanie niszczenia przyrody przez drugą dekadę z rzędu, a w tym także celów: ochrony raf koralowych, zachowania naturalnych siedlisk, zmniejszenia ilości odpadów plastikowych i chemicznych - wynika z raportu ONZ. Miejmy nadzieję, że dyskusja podczas tak ważnego Zgromadzenia przyniesie rozwiązania, które przerodzą się w konkretne działania. 

Zobowiązania nie podpisali: Donald Trump, prezydent USA, Jair Bolsonaro, prezydent Brazylii i Xi Jinping, przywódca Chin. 

POLECAMY

Katastrofa klimatyczna

Living Planet Report

Dług ekologiczny Różnorodność biologiczna

Ochrona dzikiej przyrody