19 czerwca 2020

W ramach współpracy Fundacji WWF Polska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, tylko w tym roku przekazaliśmy do RDOŚ w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Białymstoku 56 specjalistycznych zestawów ogrodzeń elektrycznych. Trafiły one następnie do potrzebujących lokalnych pszczelarzy jako zabezpieczenia do ochrony ich pasiek przed niedźwiedziami brunatnymi oraz do lokalnych hodowców do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami. Działania mają na celu budowanie dobrego sąsiedztwa między ludźmi a dużymi drapieżnikami.

Odpowiednie zabezpieczanie gospodarstw pozwala ograniczyć ataki wilków na zwierzęta gospodarskie czy ataki niedźwiedzi na pszczele pasieki. W obydwu przypadkach skuteczną formą ochrony są ogrodzenia elektryczne. Fundacja WWF Polska już od kilkunastu lat nieodpłatnie przekazuje to narzędzie pszczelarzom i hodowcom, we współpracy z właściwymi miejscowo regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Tak było i tym razem. Tylko w tym roku, pięć oddziałów RDOŚ otrzymało od WWF łącznie 27 zestawów ogrodzeń elektrycznych dla pszczelarzy i 29 zestawów ogrodzeń elektrycznych dla hodowców z regionu.

Kilka kroków do bezpiecznej koegzystencji

Ogrodzenia elektryczne od WWF Polska zostały następnie rozdysponowywane przez RDOŚie, które przekazują je bezpośrednio do potrzebujących gospodarstw. Są to gospodarstwa znajdujące się w okolicy, w której zdarzają się ataki niedźwiedzi na pasieki lub wilków na zwierzęta hodowlane, a zakup ogrodzeń elektrycznych jest dla ich właścicieli zbyt dużym obciążeniem finansowym.

Do tej pory takim gospodarstwom w całej Polsce, WWF Polska przekazało ponad 360 ogrodzeń elektrycznych do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami i pasiek przed niedźwiedziami, a we współpracy z gminami w woj. małopolskim i podkarpackim, zamontowano ponad 50 kontenerów na odpady, specjalnie zabezpieczonych przed niedźwiedziami. WWF Polska przekazała również 38 owczarków podhalańskich do ochrony owiec przed wilkami.

W Europie duże drapieżniki takie jak wilki i niedźwiedzie występują w krajobrazie zdominowanym przez człowieka, przez co może dochodzić do sytuacji konfliktowych jak na przykład ataki wilków na zwierzęta gospodarskie. Dysponujemy sposobami ograniczania wystąpienia takich zdarzeń. Dzięki wieloletniej, owocnej współpracy z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska i dystrybucji ogrodzeń elektrycznych wśród hodowców i pszczelarzy doprowadzamy do sytuacji, w której “wilk jest syty i owca cała”. Zarówno wilki jak i niedźwiedzie nie muszą być problematycznymi sąsiadamimówi Piotr Chmielewski, specjalista ds. ochrony przyrody w WWF Polska.

Współpraca z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska będzie kontynuowana też w kolejnych latach.

 

Autorka:

Aleksandra Świetlik