23 stycznia 2019

Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia w Polsce protestów przeciwko masakrze dzików, mówimy: SPRAWDZAM! Oto FAKTY i MITY w dyskusji o odstrzale dzików.  Okazuje się, że opinia publiczna od początku była wprowadzona w błąd.

MIT #1
Wyłącznie dziki przenoszą chorobę  

Owszem, to dziki są nosicielami wirusa, ale to nie one odpowiadają za przenoszenie choroby do hodowli, bo trzoda chlewna nie ma żadnego bezpośredniego kontaktu z dzikami czy innymi leśnymi zwierzętami.

Fakty:
Człowiek może przenieść wirusa do hodowli. Za przenoszenie wirusa odpowiadać mogą także:

 

 

 

MIT #2
Odstrzał to jedyny skuteczny sposób na walkę z wirusem

Poprzednie intensywne odstrzały nie zatrzymały rozprzestrzeniania się wirusa. Mimo intensywnego odstrzału w ciągu dwóch lat, liczba stwierdzonych przypadków ASF u dzików wzrosła do 3407 przypadków.

Fakty:
Polska Akademia Nauk opublikowała stanowisko, w którym stwierdza, że do walki z wirusem ASF nie wystarczy sam odstrzał dzików, a potrzebne są badania nad epidemiologią tej choroby. Jak podkreśla natomiast wirusolog, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk: „Przy wybiciu olbrzymiej ilości dzików, nielegalna sprzedaż mięsa i jego nielegalna utylizacja mogą stać się znacznie bardziej rozpowszechnione. W związku z tym, jest bardzo prawdopodobne, że choroba będzie występować częściej, a nie rzadziej niż dotychczas”.

 

 

 

MIT #3
Nie da się zabezpieczyć chlewni w 100%

Chlewnie w większości nie są odpowiednio zabezpieczone. Opublikowany w styczniu 2018 r. raport Najwyższej Izby Kontroli punktuje zaniedbania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii  w zakresie realizacji programu bioasekuracji, która jest jedyną skuteczną metodą zwalczania wirusa ASF. W latach 2015-2016 i w I półroczu 2017 r. aż 74% gospodarstw nie posiadało wystarczających zabezpieczeń przed wirusem ASF.

Fakt:
Według danych Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, to,  co eliminuje wirusa z chlewni, to ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji.

 

dziki

 

MIT #4
Jako społeczeństwo otrzymaliśmy rzetelną informację w sprawie odstrzału dzików

Choć temat był (i nadal jest) szeroko komentowany w przestrzeni publicznej, nie dostaliśmy, jako społeczeństwo, rzetelnych informacji na temat odstrzału dzików. Opinia publiczna od początku była wprowadzana w błąd - poniżej przedstawiamy dowody.

Fakty:

 

Do dziś Polski Związek Łowiecki nie odpowiedział nam na szereg pytań odnośnie prowadzonych skoordynowanych odstrzałów dzików, w tym na pytanie ile dzików łącznie ma zostać zastrzelonych w sezonie łowieckim 2018/2019 łącznie oraz z wyszczególnieniem liczby dzików w ramach odstrzału sanitarnego.

 

 

 

MIT #5
Odstrzał dzików jest systemowym rozwiązaniem problemu w Niemczech

WWF Niemcy kilkakrotnie zabierała głos na temat efektywnej walki z rozprzestrzenianiem się tej choroby, np. w informacji prasowej ze stycznia 2018. Wyraźnie stwierdza w niej, że sam odstrzał dzików nie jest rozwiązaniem walki z rozprzestrzenianiem się wirusa.

"Rozpowszechniający się w Europie wirus ASF jest głównie związany z działalnością człowieka i skutkiem słabego zabezpieczania ferm trzody chlewnej oraz braku przestrzegania zasad higieny. Dziki mogą również odgrywać ważną rolę w rozprzestrzenianiu się choroby. Wysoka liczba dzików w Niemczech związana jest z uprawą kukurydzy i rzepaku. Jest to idealne środowisko do życia dla dzików dostarczające im wysokoenergetyczną żywność. Polowanie i wrogowie naturalni, tacy jak wilki, nie zmniejszą liczby dzików. Potrzebujemy bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych, w tym dywersyfikacji upraw” - mówi Moritz Klose, Program Officer Wildlife Germany and Europe, WWF Niemcy.

Fakt:
Szacowana populacja dzików w Niemczech wynosi od około 3 do 5 milionów dzików, w Polsce według danych GUS, populacja dzików w Polsce to około 87 900 osobników (dane GUS, stan na 10.03.2018) do 229 tysięcy (dane Polskiego Związku Łowieckiego). Nawet przyjmując drugą, wyższą liczbę, to w Polsce mamy prawie 22-krotnie mniejszą populację. Niemcy odstrzeliwują 17% populacji dzików.

Zabijanie tysięcy dzików w miejscach, w których nie ma wirusa, ani nie graniczą one ze strefą zakażenia, to po prostu bezsensowna rzeź. Dodatkowo, w miejsca z których usunięto dziki, przyjdą kolejne zza granicy i te mogą być właśnie zakażone.

 

Źródła:
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/01/17/dziki-a-zwalczanie-asf-perspektywa-wirusologa/ [dostęp: 21.01.2019]

http://magazynkaszuby.pl/2018/03/haniebna-masakra-dzikow-nieskuteczna/ [dostęp: 21.01.2019]

http://naukawpolsce.pap.pl/sites/default/files/201901/Stanowisko%20PAN%20-%20ASF_15%20I%202019%20final.pdf [dostęp: 21.01.2019]

https://www.wetgiw.gov.pl/   [dostęp: 21.01.2019]

https://www.wwf.de/2018/januar/ueberfluessiges-halali/ [dostęp:14.01.2019]

https://www.wwf.de/2018/mai/grenzgaenger-schwein/ [dostęp:14.01.2019]

Opinia Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie pt. „Czy ASF jeździ koleją?” [dostęp: 21.01.2019]

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/01/09/list-otwarty-srodowiska-naukowego-w-sprawie-redukcji-populacji-dzikow/?fbclid=IwAR0ZvL5m1ZWdxq0zy5vzhkyDimAJTZzor4k6IXcMg_IICYRhaAjnE7yhmhw[dostęp: 14.01.2019]

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/odstrzal-dzikow-minister-henryk-kowalczyk-zarzadzil-polowania-na-dziki-w-calym-kraju/dpev8g3 [dostęp: 14.01.2019]

https://oko.press/minister-kowalczyk-polowania-wielkoobszarowe-tylko-w-kilku-powiatach-nie-dodal-ze-mialy-byc-w-calej-polsce/ [dostęp: 16.01.2019]

 

Kontakt
Katarzyna Karpa-Świderek/ kkarpaswiderek@wwf.pl
Rzeczniczka prasowa WWF Polska

Piotr Chmielewski/ pchmielewski@wwf.pl
Młodszy specjalista ds. ochrony bioróżnorodności 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 58%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę - wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!
Polecamy