Od ponad 10 lat Fundacja WWF Polska prowadzi prace dotyczące problemu sieci widmo w Morzu Bałtyckim. Jednym z efektów naszych działań jest nadchodzące wielkimi krokami wprowadzenie na polski rynek aplikacji WWF GhostDiver dedykowanej wszystkim użytkownikom morza. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone temu narzędziu! 

Sieci widmo, czyli zagubione lub w inny sposób utracone sieci rybackie, to jeden z problemów trawiących Bałtyk.

Jako Fundacja WWF Polska od przeszło dekady staramy się doprowadzić do realnej zmiany w tym zakresie. Nasze działania prowadzimy wokół czterech głównych aspektów problemu (zidentyfikowanych w ramach projektu MARELITT Baltic – więcej informacji tutaj), jakimi są:

  1. potrzeba zmapowania obszarów, w których narzędzia połowowe mogą się gubić i kumulować;   
  2. konieczność bezpiecznego i efektywnego kosztowo usuwania narzędzi połowowych z dna oraz podwodnych zaczepów, np. wraków;  
  3. stworzenie systemu odbioru i przetwarzania (bezpiecznej utylizacji i recyklingu) wyłowionych narzędzi połowowych na lądzie; 
  4. implementacja rozwiązań służących zapobieganiu gubieniu narzędzi połowowych w przyszłości.   

Podjęliśmy szereg akcji, zarówno na arenie regionalnej i krajowej, jak i międzynarodowej, które doprowadziły nas do miejsca, w którym dziś jesteśmy: do symbolicznego przedednia premiery aplikacji WWF GhostDiver na polskim rynku.

WWF GhostDiver App – razem możemy więcej 

Aplikacja WWF GhostDiver jest narzędziem, które umożliwia gromadzenie danych dotyczących sieci widmo.  

Nurkowie, rybacy oraz inni użytkownicy morza mogą za pomocą aplikacji zgłosić miejsce, w którym zagubiono (w przypadku rybaków) lub odnotowano (np. w przypadku nurków) zagubioną sieć rybacką.  

Podając dokładną lokalizację, informacje nt. sieci i dodając do aplikacji materiał zdjęciowy lub wideo, użytkownicy morza przyczyniają się do pierwszego kroku na drodze do systemowego rozwiązania tego problemu środowiskowego. 

Znając skalę zjawiska sieci widmo, ich rozmieszczenie i poznając trendy dotyczące gubienia sieci, możliwe będzie adekwatne dostosowanie działań, by ten problem rozwiązać.  

Co więcej, dzięki WWF GhostDiver możliwe będzie skuteczne organizowanie akcji wyławiania sieci widmo przez profesjonalnych nurków lub rybaków posiadających doświadczenie w tego typu akcjach. 

Jesteś użytkownikiem morza? Zapisz się na warsztaty! 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące aplikacji WWF GhostDiver – narzędzia dla nurków, rybaków i innych użytkowników morza, do zgłaszania i weryfikacji miejsc występowania sieci widmo. 

Aplikacja z powodzeniem działa na rynku niemieckim, natomiast w ostatnich dniach kwietnia 2023 roku odbędzie się premiera jej polskiej odsłony.  

Celem warsztatów będzie przedstawienie funkcjonalności aplikacji oraz dyskusja i wymiana doświadczeń nt. możliwości minimalizowania problemu sieci widmo w Morzu Bałtyckim. 

Warsztaty odbędą się 22 kwietnia 2023 roku w Gdyni (dokładna lokalizacja zostanie podana na późniejszym etapie) w godzinach 10:00-14:00. Dla uczestników przewidziany jest także wspólny obiad po zakończeniu warsztatów.  

W celu rejestracji na warsztaty należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.