Plany ochrony to najważniejsze dokumenty planistyczne dla obszarów chronionych. W sposób długofalowy (nawet na 20 lat!) wyznaczają one działania ochronne, które muszą być realizowane na terenie danego obszaru chronionego. Obojętnie, czy dotyczy to obszaru Natura 2000, parku narodowego, czy krajobrazowego, przyjęcie dobrego planu zapewnia skuteczną ich ochronę.

Dlatego właśnie tak ważne jest społeczne zaangażowanie w treść tych planów. Mieszkańcy i użytkownicy obszarów chronionych często mają obszerną wiedzę na temat tego co dzieje się w terenie i tym samym mogą przyczynić się do podniesienia jakości dokumentów planistycznych. Jednocześnie nie zawsze wiedzą oni o tworzeniu planu, nie orientują się jaki może mieć on wpływ na ich najbliższe okolice lub nie znają się na trudnych procedurach prawnych, co utrudnia lub uniemożliwia im złożenie swoich uwag.

Fundacja WWF Polska chcąc wspomóc lokalne społeczności w udziale przygotowywania projektów planów, przygotowała broszurę, która zwraca uwagę na najważniejsze aspekty zgłaszania uwag do ich projektów. Zwykle na zgłoszenie uwag jest niewiele czasu (najczęściej jest to minimum ustawowe), dlatego warto wcześniej wiedzieć kiedy i w jaki sposób można zgłaszać swoje uwagi oraz jak robić to efektywnie. Broszura WWF zawiera ujęte w tabeli podstawowe informacje o planach ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych oraz zestaw 13 wskazówek co i jak należy robić, aby maksymalnie zwiększyć prawdopodobieństwo uwzględnienia tychże uwag przez organ przygotowujący i zatwierdzający plan.

Broszura powstała z myślą o planach ochrony dla morskich obszarów Natura 2000, z których tylko jeden ma zatwierdzony plan ochrony (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007), jednakże wskazówki w niej zawarte są ważne dla wszystkich potencjalnych planów ochrony przygotowywanych dla różnych form ochrony przyrody, zarówno na morzu, jak i na lądzie. Zapraszamy do lektury i do aktywnego udziału w konsultacjach planów ochrony!

Plany ochrony - broszura.pdf