W ostatnich latach zjawisko przestępczości przeciwko przyrodzie przybiera na sile. Widzimy dramatyczne efekty nielegalnych i często bezmyślnych działań człowieka kończące się źle dla nas wszystkich. Dostrzegają to też rządzący. Od 01.09.2022 w życie wchodzą bardziej dotkliwe niż dotychczas kary za przestępstwa przeciwko przyrodzie. 

zanieczyszczeniaZanieczyszczenia wody, powietrza, gleby, zaprószenia ognia, wyrzucanie śmieci do lasu czy też niszczenie siedlisk roślin i zwierząt oraz ich nielegalne zabijanie to poważne przestępstwa. Mają one bardzo złe konsekwencje dla świata przyrody, ale także dla ludzi i bezpieczeństwa społecznego. Niestety w praktyce wykrywalność sprawców jest niska a orzekane kary niewystarczająco odstraszają.  Odpowiedzią na rosnącą liczbę przestępstw przeciw środowisku, ma być ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej Jej przepisy wchodzą w życie 01.09.2022.

Widzisz przestępstwo? Nie przechodź obojętnie - sprawdź, co robić, gdzie zgłosić konkretne wykroczenie


Co się zmienia i za co jaka kara? M.in.:

  • Od 10 000 do nawet 10 000 000 nawiązki za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku
  • Kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości co najmniej 1000 zł (zamiast aresztu albo grzywny bez limitu) za składowanie odpadów w lesie
  • Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (zamiast do lat 2) za niszczenie roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk na terenach objętych ochroną.
  • Za skarżenie wody, powietrza, powierzchni ziemi, zwierząt lub roślin kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności (wcześniej do 5 lat)
  • Nawet do 10 lat pozbawienia wolności (wcześniej do 5 lat) za niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, zbieranie, przetwarzanie albo transport odpadów lub substancji zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka i środowiska.
  • kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (zamiast od 6 miesięcy do lat 8) za przestępstwa przeciw środowisku powodujące zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi.
  • Nowy przepis - kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 zł (a nie na ogólnych zasadach od 20 do 5000 zł) za usuwanie roślinności przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów.
  • Nowy przepis - kara pieniężna od 10 000 do 5 000 000 zł dla podmiotu zbiorowego za przestępstwo przeciwko środowisku.

spalone trawyJako WWF Polska liczymy na to, że dzięki stanowczemu podejściu do przestępstw na przyrodzie uda się w lepszym stopniu ochronić siedliska zwierząt, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem, oraz utrzymać cenne ekosystemy, od których także my ludzie jesteśmy zależni. Sama jednak zmiana przepisów to nie wszystko. Świadomość społeczna oraz brak tolerancji dla przestępstw na przyrodzie oraz zaangażowanie służb i skuteczne metody wykrywania są również kluczowe.  
WWF Polska jest jedną z 11 międzynarodowych organizacji, która w ramach projektu SWiPE (Successful Wildlife Prosecution in Europe) walczy o obniżenie poziomu przestępczości w Europie, w szczególności związanej z dziko żyjącymi, chronionymi gatunkami.

Od ponad 10 lat walczymy o zmianę prawa w tym zakresie. Dzięki m.in. naszym działaniom przemyt zyskał status przestępstwa (wcześniej było to tylko wykroczenie). Dodatkowo przeprowadziliśmy liczne szkolenia dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Służby Granicznej i prokuratury. W październiku 2021 zorganizowaliśmy w Białowieży warsztat na temat walki z przestępczością przeciwko dużym drapieżnikom oraz gatunkom chronionym. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej i Policji (w tym komend wojewódzkich) z całej Polski.

 

Źródła:
Wyższe kary za przestępstwa przeciw środowisku [dostęp 31.08.2022]
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej [dostęp 31.08.2022]