vaillant x WWF

Partnerstwo w słusznych sprawach

Od 150 lat Vaillant dba o podnoszenie jakości i komfortu życia ludzi. Firma jest globalnym liderem w obszarze produkcji energooszczędnych i przyjaznych przyrodzie urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dla Grupy niezwykle ważny jest postęp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Dlatego, Vaillant nawiązał globalną współpracę z Fundacją WWF w zakresie skutecznej transformacji energetycznej, która przyspieszy dekarbonizację środowiska oraz dla podkreślenia roli przyjaznego klimatowi ogrzewania w dyskusji o energii i klimacie.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i różnorodność biologiczna

Grupa Vaillant łączy działania na rzecz ekorozwoju w programie strategicznym realizowanym od 2011 r. W swojej polityce ochrony środowiska i programie zrównoważonego rozwoju SEEDS Grupa Vaillant zobowiązuje się do kompleksowej ochrony zasobów i środowiska. Ambitne cele ekologiczne firmy obejmują ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50 procent do 2030 r. i pełną dekarbonizację działalności operacyjnej do 2050 r. poprzez systematyczne zmniejszanie śladu węglowego i kompensację emisji resztkowych przez certyfikowane projekty zalesiania. Vaillant nie skupia się tylko na ograniczeniu emisji CO2 - za cel stawia sobie ochronę zasobów naturalnych, który chce osiągnąć poprzez zmniejszenie zużycia energii i wody, a także minimalizację odpadów.  W 2022 r. spółka dołączyła do Science Based Targets Initiative i regularnie raportuje postęp w swoich działaniach na rzecz ekorozwoju. Grupa Vaillant wspiera również projekty ochrony przyrody mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej, dlatego w ramach lokalnej współpracy w Polsce, rozpoczęła działania z Fundacją WWF Polska dedykowane poprawie stanu przyrodniczego polskich rzek.

vaillant x WWF

Fundacja WWF Polska i Vaillant Polska pomagają rzekom swobodnie płynąć

Rzeka to nie tylko koryto i płynąca w nim woda. To cały, cenny przyrodniczo ekosystem, towarzyszący obecności tej wody: nadwodne lasy łęgowe, łąki i mokradła, rośliny i zwierzęta żyjące w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. Rzeki to nasze dziedzictwo, które pilnie potrzebuje ochrony. Przez wieloletnie przekształcenia, zabudowę hydrotechniczną i antropogeniczne zanieczyszczenia w dobrym stanie zostało zaledwie 1,1% polskich rzek.

rzeka

Rzeki nie obronią się same i potrzebują naszego, ludzkiego wsparcia. Fundacja WWF Polska w partnerstwie z Vaillant Polska dba o ich dobrostan, razem chronią rzeki, stawiając na rozwój nauki obywatelskiej w ramach „Citizen science”. Wspólnie rozpoczęto pilotaż programu Społecznego Monitoringu Wód WWF – czyli badania jakości wody przez obywateli. Jego celem jest poprawa dostępu do wiedzy o jakości wód i zwiększenie nacisku społecznego na instytucje odpowiedzialne za wody w Polsce. Vaillant Polska wyposaża 50-ciu Strażników Rzek WWF w sprzęt do społecznego monitoringu wód. Zostaną zbadane takie parametry jak: przewodność elektrolityczna, pH, tlen rozpuszczony, temperatura i azotany.

badanie rzek badanie rzeki

Wyniki badań będą trafiać na publicznie dostępną, interaktywną mapę. W ten sposób zapewnione zostaną narzędzia do społecznej kontroli zanieczyszczania wód, w tym nadmiernego zasolenia, które było jedną z przyczyn katastrofy w Odrze latem 2022 r. 

Kolejny krok to uzupełnianie tarlisk, aby ryby takie jak troć wędrowna czy pstrągi mogły z sukcesem się rozmnażać, usuwanie barier migracyjnych z rzek oraz nasadzenie drzew wzdłuż brzegów. Wsparcie Vaillant Polska przyczyni się zatem do zachowania lub poprawy różnorodności biologicznej oraz jakości wody w polskich rzekach.

„Współpraca z Fundacją WWF Polska to dla nas możliwość włączenia się w działania na rzecz dobrostanu polskich rzek, których stan jest krytyczny. Wierzymy, że dzięki zdecydowanej postawie i konkretnym rozwiązaniom uda się odtworzyć ich piękno i przywrócić ekosystemom ich dawne życie. To dla nas kluczowa wartość wynikająca z idei »Pomagamy rzekom swobodnie płynąć«” – mówi Łukasz Gwiazdowski, prezes Zarządu Vaillant Polska.

Każdy może zadbać o wodę

Strażnicy Rzek WWF będą wyposażeni w dwa rodzaje pakietów monitoringowych – bardziej zaawansowane oraz zestawy „podstawowe”. A taki podstawowy zestaw w zasadzie może wykorzystać do monitoringu rzeki każdy chętny! Do Społecznego Monitoringu Wód WWF można będzie również dołączyć z własnym sprzętem. Uczestnicy będą badać wodę w miejscach, które wybiorą spośród propozycji punktów pomiarowych zgłaszanych przez ekspertów, organizacje, czy lokalnych działaczy. Będą też mogli zgłaszać własne propozycje takich miejsc.

badanie rzeki

Im więcej osób zaangażowanych w społeczny monitoring wód, tym bardziej wzrośnie ogólny dostęp do wiedzy o jakości wód. A to już droga do realnego nacisku społecznego na instytucje odpowiedzialne za wody w Polsce. Wszyscy przecież chcemy zdrowych rzek i zdrowej wody.

Do 2030 r. WWF Polska planuje w pełni wdrożyć program Społecznego Monitoringu Wód WWF w całej Polsce, tak by każdy miał swobodny dostęp do danych, a ochrona rzek była oczywistym priorytetem.