W jakim celu buduje się zastawki na rowach melioracyjnych? Dlaczego zarastanie siedlisk otwartych jest niekorzystne dla ptaków siewkowych? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź, przeglądając Mapę Obszarów Chronionych Prywatnie, dostępną na stronie Fundacji WWF Polska. To nowo powstała baza cennych przyrodniczo terenów, objętych prywatną ochroną. Mamy zamiar ją stale rozwijać i aktualizować, w czym możesz nam pomóc!

Fundacja WWF Polska we współpracy z partnerami przyrodniczymi i finansowymi rozwija ideę tworzenia obszarów chronionych prywatnie, czyli miejsc o szczególnej wartości przyrodniczej, których ekosystem otaczany jest opieką przez prywatnych właścicieli. Mamy już dziewięć takich obszarów, a każdy możesz zobaczyć na naszej Mapie. Sprawdzisz tam przybliżone położenie wspomnianych miejsc, poznasz ich wielkość, a także działania ochronne, jakim zostały lub zostaną poddane. Karta każdego z obszarów zawiera również zdjęcia i informacje, dla jakich gatunków roślin i zwierząt tereny te stanowią ważną ostoję.  

Mapa Obszarów Chronionych Prywatnie >>

mapa obszarow chronionych

Nasza Mapa zawiera w tej chwili tylko te obszary, w których wykupie współuczestniczyła Fundacja WWF Polska. Myślimy jednak o tym projekcie znacznie szerzej i zapraszamy wszystkich, którzy otaczają opieką inne obszary chronione prywatnie. Zebranie takich inicjatyw w jednym miejscu może pomóc w nawiązywaniu współpracy, wymianie doświadczeń i dalszym rozwijaniu tej idei – przekonuje Maria Jujka-Radziewicz, Starsza Specjalistka ds. Ochrony Przyrody w WWF Polska. 

Jeśli więc Ty lub Twoja organizacja otoczyliście ochroną prywatną ważny przyrodniczo teren w Polsce, możecie zgłosić go do naszej bazy za pomocą tego formularza. Po weryfikacji umieścimy ten obszar na naszej Mapie.  
Jeśli natomiast Ty lub Twoja firma chcecie wesprzeć finansowo działania WWF Polska w zakresie ochrony przyrody, zapraszamy do kontaktu poprzez tę stronę.