Energia słoneczna to bezpieczna przyszłość. Europejski plan RePowerEU opublikowany 18 maja uznał energię słoneczną za kluczowy element transformacji energetycznej i uniezależnienia się od rosyjskich paliw. To samo muszą zrobić teraz rządy. Fundacja WWF Polska w imieniu CAN Europe wysłała list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego wzywając do upowszechnienia energii słonecznej stawiającej obywateli i społeczeństwo w centrum transformacji energetycznej. 

Fundacja WWF Polska wzywa Premiera Mateusza Morawieckiego do usunięcia przeszkód, które stoją na drodze rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W kwietniu weszły w życie zmiany zasad rozliczania wyprodukowanej przez prosumentów energii elektrycznej, które doprowadziły do kryzysu fotowoltaiki i spadku nowych przyłączy o ponad 90%. Jeżeli chcemy realnie walczyć ze zmianą klimatu i dążyć do niezależności energetycznej, przepisy muszą zachęcać konsumentów do inwestycji” - mówi Mirosław Proppé, Prezes Fundacji WWF Polska.

Publikując plan REPower EU oraz Strategię UE na rzecz energii słonecznej, Komisja Europejska udowadnia, że rozumie rolę energii słonecznej w transformacji. Słońce i wiatr są znacznie lepszym źródłem energii niż paliwa kopalne. Zapewniają bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, generują nowe miejsca pracy, obniżając rachunki za energię. Energetyka odnawialna pozwala obywatelom i społecznościom z biernych konsumentów stać się prosumentami, którzy mogą aktywnie włączyć się w przeciwdziałanie zmiany klimatu. Teraz czas, aby zrozumieli to rządzący Polską. 

Zmiana klimatu oraz uniezależnienie od rosyjskich paliw kopalnych wymagają niezwłocznych działań w celu pozyskania nowych źródeł zielonej energii. UE zapowiada zwiększenie do 2030 udziału OZE w bilansie energii do 45 procent i silne wsparcie w programie REPowerEU dla rozwoju fotowoltaiki. To zrozumiałe, gdyż technologie słoneczne są najszybszą drogą do zwiększenia udziału lokalnej energii z OZE w miksie energetycznym. Panele fotowoltaiczne instalowane na budynkach i w terenach zurbanizowanych mogłyby wyprodukować prawie tyle energii elektrycznej, ile zużywamy. Dlatego rządzący powinni maksymalnie ułatwić inwestycje tego rodzaju” - podkreśla Mikołaj Troczyński, St. Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Fundacji WWF Polska.

Dziś, kiedy rządy państw Unii Europejskiej starają się zapewnić alternatywne źródła energii, nadszedł najwyższy czas, aby wykorzystać niezagospodarowane dotąd powierzchnie dachowe do budowy instalacji fotowoltaicznych i zapewnić obywatelom bezpieczne dostawy energii, chroniąc ich jednocześnie przed kolejnymi drastycznymi podwyżkami. Istnieje duże zapotrzebowanie społeczne i ogromny potencjał dla rozwoju energetyki słonecznej, który sprawi, że pozyskiwanie energii nie będzie napędzać tragicznych wojen.  

Ten sam list co Premier Morawiecki otrzymali także Premier Bułgarii Kiril Petkov, Premier Czech Petr Fiala, Premier Rumunii Nicolae Ciucă, Premier Słowacji Eduard Heger oraz Premier Węgier Viktor Orbán. Do listu dodano aneks zwierający wskazówki dotyczące kluczowych działań.

Przeczytaj treść listu »

List podpisali: 

 

Polecamy