Mówiąc o obszarach chronionych, skupiamy się zwykle na tych najbardziej znanych: Puszcza Białowieska, Tatry, Bieszczady. Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że polska część Morza Bałtyckiego również jest nimi objęta i to w niemal 25%!

Na morzu wyznacza się te same formy ochrony co na lądzie, np. parki narodowe czy obszary Natura 2000, jednak funkcjonują one w trochę inny sposób niż na lądzie i o tym opowiedzieliśmy na webinarze.

Inne mogą być podmioty zarządzające tymi obszarami, inna jest struktura własności (na morzu nie mamy w zasadzie obszarów prywatnych), chroniona przestrzeń jest bardziej trójwymiarowa (dno morskie, toń wodna, powierzchnia wody i to co nad nią), w środowisku morskim niemal brak jest barier migracji, a gatunki i siedliska są zdecydowanie słabiej poznane niż na lądzie.

Podczas spotkania zostały poruszone m.in. następujące tematy:

 • Ile i jakie obszary chronione mamy w polskiej części Morza Bałtyckiego?
 • Kto zarządza tymi obszarami w oparciu o jakie plany?
 • Jak efektywnie Kowalski może składać uwagi do tych planów?
 • Jakie korzyści mamy z morskich obszarów chronionych?
 • Jak Strategia UE na rzecz bioróżnorodności 2030 może przyczynić się do wzmocnienia sieci morskich obszarów chronionych?
 • Czym jest „ochrona eurościsła”?
 • Jakie nowe obszary do ochrony ścisłej na morzu proponuje WWF?
 • Czym jest Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych i jaki może mieć ono wpływ na morskie obszary chronione?

Tym razem wszyscy prelegenci to przedstawiciele Fundacji WWF Polska, którzy specjalizują się w różnych aspektach ochrony obszarowej, prawnej i morskiej. Przedstawili oni następujące prezentacje:

 1. Morskie obszary chronione dzisiaj – Andrzej Ginalski
 2. Morskie obszary chronione – korzyści i możliwości rozwoju dla społeczności przybrzeżnych – Justyna Zajchowska
 3. Rozwój morskich obszarów chronionych w kontekście Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – Magdalena Zadrąg
 4. Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych a obszary chronione na morzu – Dariusz Gatkowski

Pełny program dostępny jest tu »

Serdecznie zapraszamy!

 

Webinar odbył się 20.09.2023r.

Dziękujemy wszystkim za obecność!

 

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebbook gdzie publikujemy informacje o zbliżających się wydarzeniach.

Facebook »

 

Wydarzenie jest częścią projektu ,,Ochrona ssaków i ptaków morskich- kontynuacja”, finansowanego przez Unię Europejską.

Logotypy unijne