Hodowle tygrysów w Azji to obiekty, gdzie przetrzymuje się i hoduje tygrysy. Choć niektóre z nich w świetle lokalnego prawa działają legalnie, to często przyczyniają się do nielegalnego handlu tymi zwierzętami lub częściami ich ciał i produktami z nich wykonanymi. Potwierdza to m.in. raport międzynarodowej organizacji TRAFFIC. Zwierzęta, których pochodzenie z niewoli zostało potwierdzone, a także takie osobniki, które z prawie całkowitą pewnością pochodziły z niewoli, odgrywały ważną rolę w napędzaniu nielegalnego handlu tygrysami i ich częściami w ostatnich dwudziestu latach.   

W dalszej części artykułu:

  1. Czym są hodowle tygrysów?
  2. Ile tygrysów żyje w hodowlach?
  3. Kim są hodowcy tygrysów?
  4. Jak hodowle tygrysów zagrażają tygrysom na wolności?
  5. Jak rozwiązać problem hodowli tygrysów?

 

Czym są hodowle tygrysów?

Hodowle tygrysów istnieją na świecie od co najmniej 1986 roku i pomimo zakazu międzynarodowego handlu tygrysami i ich częściami liczba tygrysów w niewoli od tego czasu znacznie wzrosła. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, tygrysy trzymane w niewoli są głównie przetrzymywane w miejscach publicznych i służących rozrywce lub prywatnie jako zwierzęta domowe.

Hodowle tygrysów nie przyczyniają się do ochrony wolno żyjących tygrysów i są głównie źródłem dochodu dla właścicieli, a trzymane w nich zwierzęta nie mają szansy na powrót do natury.

Według raportu TRAFFIC Skin and Bones z 2022 roku, w latach 2000-2022 co najmniej 744 skonfiskowanych przez organy ścigania nielegalnie sprzedawanych tygrysów pochodziło na pewno lub prawdopodobnie z hodowli. Niestety dane wskazują na tendencję wzrostową na przestrzeni dziesięcioleci. Sugeruje to, że tygrysy z legalnych hodowli coraz częściej są przedmiotem nielegalnego handlu.

infografika tygrys niewoli w azji

Ile tygrysów żyje w hodowlach?

Szacuje się, że co najmniej 8 000 tygrysów jest przetrzymywanych w niewoli w ponad 300 obiektach w samej wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Większość z nich znajduje się w Chinach (około 6500 osobników w ponad 200 obiektach), a pozostałe trzymane są głównie w Tajlandii (ok. 1600), Laosie (ok. 400) i Wietnamie (ok. 300).  

W Stanach Zjednoczonych żyje około 5000 tygrysów trzymanych w niewoli, czyli więcej niż szacowana liczba 4500 wolnożyjących tygrysów na świecie.

Tygrysy w niewoli są przetrzymywane także w innych krajach w tym w Europie. Jak wykazał raport WWF i TRAFFIC ,,Falling through the System” UE i Wielka Brytania także biorą udział w legalnym i nielegalnym obrocie żywymi tygrysami oraz produktami z nich wykonanymi. Szacuje się, że ok. 850 tygrysów jest przetrzymywanych w niewoli na terenie UE i Wielkiej Brytanii, jednak zdaniem ekspertów europejskie przepisy są trudniejsze do obejścia.

Kim są hodowcy tygrysów?

Większość trzymanych w niewoli tygrysów jest przetrzymywana przez prywatnych właścicieli, którzy nie są przeszkoleni lub nie mają odpowiednich środków do opieki nad dzikimi zwierzętami, co naraża je na złe traktowanie i wykorzystywanie. Często przebywają w miejscach, które umożliwiają otwarty kontakt tygrysów i ludzi, w tym możliwość robienia zdjęć i zabawy z młodymi. Zagrożony jest nie tylko dobrostan tych tygrysów, ale także zdrowie i bezpieczeństwo ludzi biorących udział w takich spotkaniach.

infografika 2 tygrys w niewoli

Jak hodowle tygrysów zagrażają tygrysom na wolności?

Chociaż hodowle tygrysów są często legalne, w krajach azjatyckich ich działanie jest nieuregulowane, a sam handel tygrysami jest nielegalny. Co istotne, kraje, w których występują tygrysy w Azji Południowo-Wschodniej i które zezwoliły na hodowle tygrysów w swoich granicach, odnotowują największe spadki populacji dzikich tygrysów. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzikich tygrysów spadała w Tajlandii (chociaż ostatnio się ustabilizowała), natomiast w Kambodży, Laosie i Wietnamie zwierzęta te wyginęły całkowicie na wolności.
 
Kłusownictwo i nielegalny handel tygrysami i ich częściami oraz produktami pozostają największym bezpośrednim zagrożeniem dla dzikich populacji tygrysów. Hodowle podtrzymują popyt na produkty tygrysie i stanowią przykrywkę dla nielegalnego handlu dzikimi tygrysami i ich częściami. Dystrybucja tygrysich części z tych obiektów, legalna i nielegalna, utrudnia organom ścigania rozróżnienie między częściami pochodzącymi ze skłusowanych wolno żyjących zwierząt a tymi hodowanymi w niewoli. Hodowle te przyczyniają się również do dezorientacji wśród konsumentów i legitymizują używanie oraz kupowanie takich produktów. Oznacza to, że ​dziko żyjące tygrysy mogą być narażone na rosnącą presję kłusownictwa w związku z utrzymującym się lub rosnącym popytem na takie produkty.

tygrys w niewoli infografika

Jak rozwiązać problem hodowli tygrysów?

 

 

Polecamy