Od kilku tygodni wędkarze, strażacy, przyrodnicy i społecznicy pomagają w walce ze skutkami katastrofy ekologicznej w Odrze. Odrzański ekosystem został zdewastowany, na kilkuset kilometrach rzeki wyłowiono setki tysięcy martwych ryb. Zginęły także bezkręgowce wodne. 

Zgłaszane były również przypadki poparzenia rąk wędkarzy, którzy brali udział w akcji ratunkowej nad Odrą. 

Ze środków zebranych z prowadzonej przez WWF Polska zbiórki oraz innych środków pozyskanych przez darczyńców, zakupiliśmy sprzęt do usuwania skutków katastrofy o łącznej wartości niemal 77 tys. zł (76 735,87 zł). Zaopatrzyliśmy osoby, które monitorują i oczyszczają rzekę, głównie w środki ochrony osobistej: wodery, kombinezony i rękawice ochronne oraz sprzęt, na który jest cały czas jest zapotrzebowanie m.in. bosaki, podbieraki, widły, worki. 

sprzęt do walki ze skutkami katastrofy

tabela sprzetu zakupionego do walki z katastrofa Odry

Zakupiony sprzęt 24 sierpnia przekazaliśmy:  

  • Stowarzyszeniu Przyrodniczo-Kulturalnemu „Pod Prąd”, które działa z nami w ramach programu Strażnicy Rzek WWF, 
  • Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 
  • OSP Trzcińsko Zdrój (woj. zachodniopomorskie), 
  • jednostkom OSP z woj. lubuskiego, 
  • Stowarzyszeniu 515 km Odry, które jest członkiem Koalicji Czas na Odrę. 

przekazanie sprzętu 2

Potrzeby będą ogromne 

Zakupiliśmy to, co w tej chwili najpilniejsze i najbardziej potrzebne. Jednak starania o przywrócenie zdrowej Odry będą trwały jeszcze przez długi czas. Ekipy ratunkowe powinny jak najszybciej zostać zaopatrzone w sprzęt, który zostanie do ich użytku na wypadek wtórnego skażenia rzeki. 

Chcesz pomóc? Dołącz do zbiórki na rzecz ratowania Odry! 

Katastrofa, która dotknęła cały region  

Katastrofa ekologiczna w Odrze dotknęła nie tylko zwierząt żyjących w wodzie i wokół niej, ale i mieszkańców nadodrzańskich miejscowości, spośród których wielu utrzymuje się dzięki rzece. Trudno jest jednoznacznie przewidzieć dziś możliwe konsekwencje tej katastrofy ekologicznej, ponieważ wciąż nie wiemy, jak doszło do zanieczyszczenia środowiska. Dla pełnej oceny sytuacji niezbędne są regularne i szczegółowe badania stanu rzeki. Możemy spodziewać się długofalowych skutków dla ekosystemów Odry i Bałtyku.