14 maja 2019

Każda próba wymiany oleju palmowego występującego w produktach spożywczych i detergentach,  na kokosowy czy rzepakowy pociągnie za sobą degradację środowiska [1]. Zamiana nie rozwiąże problemów, a jedynie przesunie je w inne regiony [2], wygeneruje wzrost emisji gazów cieplarnianych i stworzy zagrożenie dla będących pod ochroną zwierząt i roślin.

Niezrównoważona produkcja oleju palmowego (niecertyfikowanego) doprowadza do utraty olbrzymich powierzchni lasów, a ekosystemy lasów deszczowych uznawane są za najbogatsze pod względem różnorodności biologicznej na świecie. Przekształcanie lasów na niecertyfikowane plantacje palmy olejowej prowadzi do bezpośredniego zagrożenia dla wielu gatunków, takich jak: orangutan, słoń sumatrzański, pantera mglista, tygrys sumatrzański, czy słoń indyjski. Substancje chemiczne stosowane na niecertyfikowanych plantacjach zanieczyszczają glebę, środowisko i wodę. W wyniku zanieczyszczeń lokalne społeczności tracą dostęp do czystej wody pitnej, a kurczące się zasoby ryb w rzekach powodują coraz większe problemy z pozyskiwaniem pożywienia.  

Na zlecenie Fundacji WWF Polska powstał raport, na temat skutków spożycia oleju palmowego
w Polsce i określenia wpływu zastąpienia oleju palmowego innymi olejami roślinnymi. Zastąpienie oleju palmowego rodzimymi olejami: rzepakowym czy słonecznikowym oznacza mniejsze szkody dla ogólnej różnorodności biologicznej, ale przy obecnym popycie na produkty zawierające oleje roślinne nie ma wystarczającej powierzchni dla tych upraw. 
W scenariuszu całkowitego zastąpienia oleju palmowego innymi olejami roślinnymi potrzebowalibyśmy cztery razy więcej terenów pod uprawy. Od 2004 roku spożycie oleju palmowego w Polsce wzrosło o 150%. Średnia roczna konsumpcja w przeliczeniu na jednostkę PKB w 2017 roku wynosiła 711 kg, a unijna 381 kg. To, co możemy zrobić, to konsumować mniej.

alterpkb

Bojkot jednego rodzaju oleju nie ma sensu, ale ograniczenie konsumpcji - TAK!

 

CO MOŻE ZROBIĆ KONSUMENT:

Nie bojkotujmy - certyfikujmy

Certyfikat RSPO został utworzony w celu promowania wzrostu i wykorzystania zrównoważonych produktów z palmy olejowej poprzez wiarygodne standardy światowe i zaangażowanie zainteresowanych stron. Standard certyfikacji łańcucha dostaw RSPO został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i identyfikowalności łańcuchów dostaw, aby zapewnić wiarygodne dowody na istnienie zrównoważonego źródła surowca.

 

CO MOŻE ZROBIĆ PRODUCENT:

OLEJ PALMOWY - FAKTY

 

 

Raport w jęz. polskim i angielskim - całość (do pobrania)

raport o oleju palmowym    raportang

 

Więcej informacji na temat Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego sekretariat@olejpalmowy.com

Zdjęcie główne:
© James Morgan / WWF-International

 

[1]Wpływ użytkowania oleju palmowego w Polsce na globalne środowisko naturalne i analiza możliwości jego zastąpienia przez inne oleje roślinne. Frost&Sullivan. 2019. Raport stworzony
na zlecenie Fundacji WWF Polska.

[2] Oil palm and biodiversity : a situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force - Raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.


 

 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 58%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę - wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!
Polecamy