10 stycznia 2024

Ochrona zagrożonych gatunków to nie tylko zakładanie fotopułapek, stały monitoring populacji czy patrole antykłusownicze, to także ochrona ich siedlisk. WWF Mongolia przywraca kluczowe siedliska suhaka mongolskiego, poprzez odbudowę naturalnych źródeł wody czy wspieranie zrównoważonego gospodarowania pastwiskami, aby minimalizować konflikt na linii człowiek-zwierzę. W minionym roku, dzięki wsparciu Fundacji WWF Polska oraz naszych darczyńców, wspólnie ochroniliśmy kolejne źródło wody w Mongolii! Korzystają z niego nie tylko suhaki mongolskie, ale też miejscowa ludność, np. prowadząc do niego swoją zwierzynę.

 

W dalszej części artykułu:

  1. Dlaczego trzeba chronić źródła wody w Mongolii?
  2. Które źródła wody w Mongolii znajdują się pod ochroną?
  3. Jak darczyńcy WWF Polska wspierają ochronę suhaków mongolskich?
  4. Jak mongolskie społeczności angażują się w ochronę suhaków?

 

Dlaczego trzeba chronić źródła wody w Mongolii?

Mongolia jest jednym z krajów szczególnie narażonych na skutki zmiany klimatu – nasz wpływ na klimat widać tam gołym okiem. Jak? Latem coraz częściej i coraz więcej lokalnych strumieni wysycha, a zależy od nich przetrwanie nie tylko lokalnych społeczności, ale też niezwykłych antylop – suhaków mongolskich! Fundacja WWF Polska od lat wspiera ochronę tego endemicznego podgatunku suhaka stepowego, a w minionym roku rozszerzyliśmy nasze wsparcie o ochronę źródeł wody w rejonach jego występowania. Mamy za sobą kolejny sukces! Dzięki wsparciu naszych darczyńców w tym roku ogrodziliśmy obszar obejmujący ponad 1 hektar w prowincji Gobi-Ałtaj w gminie Bayan-Uul , gdzie zamieszkują suhaki mongolskie. Obszar nie jest wielki, ale zabezpiecza niezwykle cenne dla tych zwierząt źródła wody!

Mongolia 1

Które źródła wody w Mongolii znajdują się pod ochroną?

W zeszłym roku biuro WWF Mongolia, które WWF Polska wspiera finansowo, z pomocą Urzędu ds. Dorzecza oraz Departamentu Środowiska i Turystyki Mongolii przeprowadziło ocenę sytuacji i stanu źródeł w południowo-środkowej części prowincji Gobi-Ałtaj, gdzie występują suhaki mongolskie. Celem analizy było określenie, które źródła uległy degradacji i można je przywrócić. W wyniku analizy zidentyfikowano 52 źródła, których stan od ostatniego monitoringu uległ znacznemu pogorszeniu i które wymagają renowacji. Spośród zidentyfikowanych źródeł wybrano jedno, które miało być chronione przez fundusze przekazane przez Fundację WWF Polska. Do wyboru zastosowano różne kryteria dotyczące parametrów wody, zaangażowania interesariuszy kluczowych dla populacji suhaków mongolskich i szans na pomyślną rekultywację źródła.

Urd gol

Jak darczyńcy WWF Polska wspierają ochronę suhaków mongolskich?

Według danych władz Urzędu ds. Dorzecza oraz Departamentu Środowiska i Turystyki prowincji Gobi-Ałtaj w ciągu ostatniej dekady w rejonach zamieszkiwanych przez suhaki mongolskie wyschło ponad 80 źródeł. Przez rosnący niedobór wód powierzchniowych w półpustynnych rejonach występowania tych antylop oraz stałej obecności ludzi i zwierząt gospodarskich przy źródłach wody, nasiliła się konkurencja między dzikimi zwierzętami a stale rosnącą liczbą zwierząt gospodarskich. To niestety często wypiera suhaki mongolskie do mniej odpowiednich lub ubogich w wodę pastwisk. Aby ograniczyć utratę źródeł, WWF Mongolia chroni zdegradowane źródła naturalne, m.in. dzięki wsparciu darczyńców WWF Polska. Chcesz do nich dołączyć? 

Adoptuj suhaka mongolskiego

Jak mongolskie społeczności angażują się w ochronę suhaków?

Ochrona naturalnych źródeł na półpustynnym i pustynnym stepie Mongolii nie byłaby możliwa bez bezpośredniego zaangażowania lokalnych społeczności. Angażują się, bo jest to działanie istotne nie tylko dla przyrody, ale i dla nich. Działania ochronne są również istotne dla budowania długoterminowych planów zarządzania naturalnymi źródłami wody na terenach suchych, których celem jest zaadresowanie problemów lokalnych społeczności i przyrody wynikających z ich wrażliwości na skutki zmiany klimatu. To podejście do ochrony źródeł wody w suchych regionach jest pomocne nie tylko w zwiększeniu siły i ilości wody płynącej w źródłach, ale i zapobieganiu zanieczyszczeniom organicznym, które pochodzą z rozkładających się u szczytu zdegradowanych źródeł wody pozostałości zwierząt gospodarskich. Od 2015 roku w ochronę źródeł, zaangażowane są dzieci będące członkami Ekoklubów, które w samym tylko 2022 roku pomagały budować zagrody wokół dwunastu naturalnych źródeł wody i biorą udział w stałym monitoringu źródeł. Działalność Ekoklubów w Mongolii jest współfinansowana przez WWF Polska.  

Mongolia 2

 

Redakcja: Marta Smoręda, Starsza Specjalistka ds. Komunikacji