05 listopada 2020

Wycofanie się rządu USA z Porozumienia Paryskiego właśnie weszło w życie – dokładnie rok po formalnym powiadomieniu o tym zamiarze Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co to oznacza w praktyce? 

Porozumienie paryskie, zatwierdzone w grudniu 2015 r., zobowiązuje 195 krajów do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2°C, przy jednoczesnym dążeniu do celu 1,5°C. Jak mówi Manuel Pulgar-Vidal, międzynarodowy lider WWF w dziedzinie klimatu i energii:

„Sytuacja polityczna w danej chwili nie powinna odwracać uwagi od naszego celu. Wycofanie się USA ze światowego porozumienia w sprawie klimatu wchodzi w życie w momencie, gdy kraje takie jak m.in. Chiny, Japonia, Korea Południowa, a także Unia Europejska zobowiązują się do realizacji ambitniejszych zobowiązań emisyjnych i wytężonej pracy nad wzmocnieniem swoich planów klimatycznych na rok 2030. Ich działania są zgodne z tym, co mówili klimatolodzy, że musimy zrobić, jeśli chcemy uniknąć najgorszych skutków zmiany klimatu" 

Porozumienie paryskie mówi o tym, że kraje-sygnatariusze zrobią wszystko, żeby powstrzymać wzrost globalnej temperatury Ziemi poniżej 2ºC. Jednak już dziś wiemy, że musimy postarać się bardziej. Nawet przedział pomiędzy 1,5ºC a 2ºC, który do tej pory był uznawany za w miarę bezpieczny dla ludzkości, oznacza tak duży wpływ na nasz klimat, że nie będziemy w stanie powstrzymać jego tragicznych skutków, a część gatunków nie zdąży zaadaptować się do nowej rzeczywistości i warunków. Tylko wyhamowanie ocieplenia poniżej 1,5ºC daje nam gwarancję, że jakość życia ludzi oraz świat, który znamy, będzie uratowany.

„Niepowstrzymany globalny rozmach działań na rzecz klimatu daje światowym przywódcom wsparcie, którego potrzebują, aby działać szybko i zdecydowanie. Już teraz miasta, stany, przedsiębiorstwa i społeczeństwo - w Stanach Zjednoczonych i na świecie - pokazują swoje wsparcie dla działań na rzecz klimatu, podejmując własne zobowiązania, i przyczyniają się do tworzenia oddolnych inicjatyw dla niskoemisyjnej gospodarki. Koalicje na rzecz wspólnych działań, takie jak „We are still In" czy „Alliances for Climate Action", pokazują potencjał współpracy na rzecz stworzenia bezpiecznej przyszłości dla nas wszystkich" – dodaje Manuel Pulgar-Vidal.

Oświadczenie WWF-US dostępne jest tutaj: https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-statement-on-the-us-withdrawal-from-the-paris-agreement 

Oświadczenie „We Are still In” dostępne jest tutaj: https://www.wearestillin.com/paris-withdrawal-2020