17 lutego 2020

Jako ludzkość przekształciliśmy już 75% lądów, zmieniliśmy klimat Ziemi, jesteśmy gatunkiem, który ma największy wpływ na stan planety. Epoka w której żyjemy to Antropocen. Naszą ludzką działalność widać na powierzchni Ziemi, w składzie mórz i oceanów, w glebie i w atmosferze. Przyszłość zależy więc od naszych wyborów, konsumenckich, politycznych, biznesowych. WWF Polska to organizacja, która działa w każdym z tych obszarów. Sprawdź co zrobiliśmy w 2019 roku.

Razem możemy więcej

Rok 2019 był dla Fundacji WWF Polska pełen wielu działań na różnych polach. Nie zrobilibyśmy aż tyle, gdyby nie nasi wspierający, darczyńcy i wolontariusze– to dzięki Waszym działaniom, czy poprzez popieranie naszych apeli, petycji i informacji, czy poprzez wspieranie naszej działalności Waszymi datkami czy w końcu wolontariackiemu zaangażowaniu w realizowane przedsięwzięcia – jesteśmy w stanie RAZEM osiągnąć tak wiele! Za organizacją WWF w Polsce stoi ponad 70 000 stałych darczyńców. W naszych codziennych działaniach terenowych bardzo ważną rolę odgrywa ponad 600 wolontariuszy działających w naszych programach „Błękitny Patrol WWF” oraz „Strażnicy rzek WWF”. Dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. Razem możemy więcej!

Co u nas słychać?

Nasze podsumowanie zaczniemy przewrotnie, bo od końca. W grudniu 2019 r. Fundacja WWF Polska zdecydowała się na prowadzenie kanału podcastowego "Naturalnie z WWF" o ważnych środowiskowych tematach - bieżących problemach, takich jak pożary w Australii, czy szczegółach naszych projektów dotyczących ochrony drapieżników. Do tej pory stanęliśmy oko w oko z rysiem, opowiadaliśmy o morświnach i ostatnich ostojach tygrysa. Przed nami kolejne ciekawe tematy - czemu ostatni park narodowy w Polsce powstał 19 lat temu albo, co jest większą szkodą - budowanie tamy czy żeremia bobrowe. Podcasty "Naturalnie z WWF" dostępne są na platformach: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, YouTube.

Ekopatrioci w trasie

EkopatriociSkoro o wyborach, to w zakończonym roku ich nie brakowało. Polacy decydowali kto będzie ich reprezentował w Parlamencie Europejskim i krajowym. WWF Polska przeprowadziła kampanię “Ekopatrioci”, której celem było wsparcie obywateli w wyborze odpowiedzialnych polityków oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej środowiska i klimatu samym kandydatom. Stworzyliśmy Nawigator Wyborczy, a następnie ruszyliśmy w Polskę. W 41 miastach, wraz ze Stowarzyszeniem Eko-Unia, zorganizowaliśmy przedwyborcze debaty, które były okazją do zaprezentowania przez polityków wizji bezpieczeństwa ekologicznego Polaków. Debaty dały szansę mieszkańcom m.in. Białegostoku, Gdańska czy Lublina na zadanie kandydatom nurtujących ich pytań. Łącznie w debatach wzięło udział 139 polityków, a 40 z nich zasiadło ostatecznie w Sejmie. Dzięki publikacjom medialnym z debat ekologiczna wiedza dotarła do tysięcy Polaków. Kampanię wyborczą podsumowaliśmy w raporcie Pierwsze Ekologiczne Wybory Polaków, który pokazał wzrost zainteresowania tematem ekologii w polskiej polityce.

Ekopatrioci nie uciekali też od wydarzeń kulturalnych. Byliśmy obecni na festiwalach: Open’er Festival, XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Tanecznej w Olsztynie i Globaltica. O tym jaka przyszłość nas czeka jeżeli nie podejmiemy się wyzwania ochrony planety rapowała grupa PRO8L3M.

 

Klimat - o tym się mówi

Zmiana klimatu

Jak fatalne dla ludzi i przyrody są konsekwencje zmiany klimatu pokazały m.in. pożary w Australii. Jako WWF Polska, dzięki wsparciu darczyńców mogliśmy przekazać środki na najpilniejsze potrzeby do australijskiego biura WWF. Jednak by takie tragedie się nie powtarzały musimy obniżyć emisję gazów cieplarnianych na świecie, w tym w Polsce. Jako WWF Polska braliśmy udział w konsultacjach Krajowego planu na rzecz energii i klimatu oraz polityki energetycznej Polski, wskazując na konieczność zwiększenia ambicji klimatycznych Polski. Naszą petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, wzywającą do zgody Polski na cel, jakim jest neutralność klimatyczna Unii Europejskiej do 2050 roku, poparło 25 tysięcy osób. Przygotowaliśmy broszurę pt. “Zmiana klimatu w pigułce” https://www.wwf.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-w-pigulce. Budujemy również poparcie wokół polityki klimatycznej, prowadząc dyskusje eksperckie na temat neutralności klimatycznej w Polsce oraz przedstawiając problem zmiany klimatu w mediach.

WWF Polska, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, skutecznie zaprotestowała też przeciwko próbom wprowadzenia szkodliwej nowelizacji ustawy, która miała na celu przyspieszenie i ułatwienie procesu uzyskiwania pozwoleń dla kopalni węgla kamiennego i brunatnego. Ustawa otworzyłaby drogę do rozpoczęcia budowy kopalni odkrywkowej “Złoczew” w województwie łódzkim. 

Węgiel musi odejść, nie ludzie 

Kopalnia

Przestawiając jednak naszą energetykę z węgla na odnawialne źródła energii musimy dać szansę na godną pracę osobom związanym z sektorem wydobywczym. Wsparciu regionów górniczych służy projekt Sprawiedliwa Transformacja, w którym uczestniczą cztery kraje UE: Bułgaria, Grecja, Niemcy i Polska. W tym roku przedstawiciele gmin górniczych, związków zawodowych i dziennikarze gościli na Śląsku. O tym jak w tych krajach przebiega proces odejścia od węgla można zapoznać się na stronie https://regionsbeyondcoal.eu/.

Głosuj portfelem za klimatem

Olej Palmowy

Od początku 2019 roku prowadziliśmy spotkania i warsztaty z branżą spożywczą, kosmetyczną i innymi instytucjami zainteresowanymi tematem oleju palmowego. W wyniku tych spotkań, z naszej inicjatywy 17 czerwca 2019 roku udało się założyć Polską Koalicję ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) i podpisać wspólne porozumienie. Strategicznym celem PKZOP jest pozyskiwanie 100 % certyfikowanego oleju palmowego w Polsce do 2023 roku. Członkowie koalicji zaplanowali  m.in. stworzenie bazy wiedzy na temat oleju palmowego, jego certyfikacji oraz kwestii zdrowotnych. Oprócz tego koalicjanci organizują szkolenia z certyfikacji, tłumaczą standardy certyfikacyjne i monitorują poziom zużycia certyfikowanego oleju palmowego w Polsce.

Jako WWF Polska, prosiliśmy polskie firmy o udział w globalnym rankingu firm wykorzystujących olej palmowy WWF Palm Oil Buyers Scorecard. Najnowszy ranking wykazał, że firmy robią zbyt mało na rzecz wspierania zrównoważonych upraw oleju palmowego i walki z wyniszczaniem lasów tropikalnych. Żadna firma nie uzyskała najwyższego możliwego wyniku w rankingu WWF, który wskazuje, jakie działania podejmują globalne marki w celu zmniejszenia negatywnych skutków pozyskiwania najbardziej popularnego oleju roślinnego z niezrównoważonych upraw. Ranking Palm Oil Buyers Scorecard można znaleźć pod adresem: palmoilscorecard.wwf.panda.org

Opracowaliśmy nową zakładkę na naszej stronie internetowej pt."Ekonsumpcja". Dotyka ona tematu odpowiedzialnej konsumpcji w zakresie: żywności (marnowanie, surowce wrażliwe), odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Pod każdym tematem znajdują się ekoporady ze wskazówkami, co każdy z nas może zrobić, żeby konsumować odpowiedzialnie.

Ludzie zależą od ryb

Ryby

Może akurat nie Ty, bo masz do wyboru pełne sklepowe półki żywnością, ale dieta 800 milionów ludzi jest oparta na mięsie ryb, a ich przetrwanie uzależnione od rybołówstwa. Obecnie już ponad 90% zbadanych światowych stad ryb jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Odpowiedzialne postawy konsumenckie kształtuje projekt Fish Forward. Skorzystaj z Poradnika Rybnego WWF i gry  “Śledź swój ślad węglowy” (https://www.wwf-finprint.org/pl), a dowiesz się, które ryby jeść by nie przyczyniać się do wymierania gatunków. Unia Europejska jest największym importerem ryb i owoców morza na świecie, od nas zależy czy morza będą pełne ryb za kolejne 30 lat. 

Ryby i ludzie

Przełowienie to nie tylko problem Globalnego Południa. Także w Bałtyku prowadzone są rabunkowe połowy. Symbolem tej katastrofy jest wschodnie stado dorsza bałtyckiego, znajdujące się w krytycznym stanie. Nasze działania rzecznicze przyczyniły się do podjęcia przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE decyzji o zakazie ukierunkowanych połowów na wschodnie stado bałtyckiego dorsza w roku 2020. 

W styczniu Fundacja WWF Polska zorganizowała Okrągły Stół dla Biznesu pod hasłem „Zrównoważone rybołówstwo, produkcja, sprzedaż i konsumpcja ryb i owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i klimatu”. Nie da się rozwiązać problemu przełowienia bez zaangażowania producentów ryb czy sieci handlowych.

Błękitni na posterunku

Błękitny Patrol

Delikatny morski ekosystem ma od lat wytrwałych obrońców w postaci 200 wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF. W tym roku w raportach ze ‘służby’ zapisano:

  1. 400 interwencji do żywych i martwych zwierząt, zarówno tych objętych projektem (foki, sieweczki), jak też innych związanych z morskim ekosystemem.
  2. 44 interwencje do samych foczych szczeniąt (zabezpieczenie miejsca odpoczynku, w razie konieczności przewiezienie szczenięcia do Stacji Morskiej w Helu).
  3. 324 obserwacje fok 
  4. 195 obserwacji ptaków siewkowatych, 82 lęgi sieweczki obrożnej i ich ochrona  
  5. 100 akcji edukacyjnych, spotkań lokalnych, konsultacji i wystąpień medialnych o tematyce morskiej.

Widmo Bałtyku

Praca na lądzie to za mało. Największe zagrożenie dla morskich ptaków, ssaków i ryb to zerwane i zagubione sieci rybackie. Takie sieci, pozostając przez lata w morskiej toni nadal łowią zwierzęta. Są też zagrożeniem dla nurków eksplorujących wraki statków, a nawet dla samych statków.  Sieci są też źródłem plastiku - ulegają rozkładowi do mikrocząstek, które mogą dostawać się do łańcucha pokarmowego ryb, a finalnie trafiać na nasze stoły. W programie MARELITT Baltic, który zakończył się w 2019 r. wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwolą skutecznie i systemowo rozwiązać problem zagubionych narzędzi połowowych, tzw “sieci widm”. Razem z partnerami ze Szwecji, Niemiec i Estonii, udało się nam opracować i przetestować metodologię pozwalającą na zidentyfikowanie obszarów o największym prawdopodobieństwie wystąpienia ‘sieci widm’, stworzyć mapę z miejscami gromadzenia się sieci, stworzyć i przetestować system znakowania sieci rybackich w technologii identyfikacji radiowej, zbadać przystosowanie bałtyckich portów do odbioru tego typu odpadów i przetestować opcje recyklingu sieci. Wyniki tych działań zostały podsumowane w formie podręcznika “The Baltic Sea Blueprint”. Pracując nad rozwiązaniami systemowymi wyłowiliśmy prawie 25 ton sieci z Bałtyku, a obecny rok będzie rokiem pracy nad wdrażaniem rekomendacji zmian, które doprowadzą do skutecznego i trwałego uwolnienia Morza Bałtyckiego od widma zagubionych sieci. O naszym projekcie opowiadamy w filmie dokumentalnym “Widmo Bałtyku”.

 

Zatruwamy Bałtyk

Jeżeli chcemy, by nasze morze było pełne życia musimy ograniczyć spływ biogenów, czyli związków azotu i fosforu pochodzących nawozów stosowanych w uprawach rolnych, rzekami do Bałtyku. To właśnie tzw. “przeżyźnienie” powoduje powstawanie w morzu martwych stref, czyli miejsc, gdzie nie ma życia. 

WWF Polska jest wśród organizacji założycielskich Koalicji Żywa Ziemia, która stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej. Nasz konkurs “Rolnik Roku” jest jednym ze sposobów wsparcia i promocji  ekologicznego rolnictwa. 

Rzeki to życie

Wisła

Największe cywilizacje powstawały w dorzeczach najpotężniejszych rzek. Rzeka to woda, a woda to życie. Także obecnie rzeki to największy rezerwuar wody pitnej, a rosnące nad nimi lasy łęgowe charakteryzują się największą różnorodnością biologiczną w naszej strefie klimatycznej. Już od roku działa, wspierany przez Geberit Polska i UPM Raflatac, program wolontariacki Strażnicy Rzek WWF. Dzięki interwencjom Strażników udało się między innymi wznowić przedwcześnie wstrzymaną akcję oczyszczania Narwii i zatrzymać wyciek oleju z elektrowni Kozienice, a także zablokować szkodliwe prace utrzymaniowe (wyciąganie żwiru z rzeki) w rzece Żylicy. Po naszej akcji lokalny Zarząd Zlewni zaproponował nam współpracę przy Żylicy oraz w zakresie ochrony bioróżnorodności na innych rzekach. Strażnicy Rzek WWF mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących rzek oraz roli organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa, czy warsztatach fotograficznych w Bieszczadach. Z kolei przy współpracy z zespołem Rezerwat powstała piosenka promująca program Zaopiekuj się Rzeką - nowa aranżacja hitu sprzed lat “Zaopiekuj się mną”. Teledysk został nagrany nad rzeką Świder.

Koniec roku 2019 okazał się być wielkim sukcesem dla europejskich ekosystemów słodkowodnych. Komisja Europejska opowiedziała się za pozostawieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w obecnej, niezmienionej formie, czyli prawo wodne Unii Europejskiej nie zostanie osłabione! Dzięki kampanii #ProtectWater, za ochroną rzek opowiedziało się 375 386 obywateli UE, co oznacza, że były to trzecie co do wielkości konsultacje społeczne w historii UE. Ta decyzja zobowiązuje kraje członkowskie do osiągnięcia dobrego stanu wód do 2027 roku. 15 lipca wraz z Siostrami Rzekami złożyliśmy apel w obronie rzek do Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, które jest autorem katastrofalnych z punktu widzenia przyrody i naszej przyszłości, planów przekształcenia rzek w drogi wodne. 

O czym szumi las

Lasy

Jeżeli nie ochronimy dużych kompleksów leśnych, nie ochronimy żyjących w nich zwierząt. Jesteśmy szczęściarzami, bo to właśnie u nas i w sąsiedniej Białorusi znajduje się najcenniejszy las Niżu Europejskiego - Puszcza Białowieska. Na świecie już to wiedzą. W tym roku obchodziliśmy 40-lecie wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy w takim towarzystwie jak Yellowstone, Galapagos, Fiordy Norwegii Zachodniej czy Park Wulkanów na Hawajach. W październiku w miejscowości  Białowieża otworzyliśmy plenerową wystawę mówiącą o tym wyjątkowym jubileuszu. Znajdziesz ją w Stacji Białowieża Pałac przy ulicy Kolejowej. Będzie wisiała tam do wiosny!

Pokazanie piękna Białowieży nie wystarczy, by ochronić Puszczę. Skoordynowaliśmy przygotowanie corocznego “Shadow State of Conservation Report”, który przedstawia sytuację w Puszczy Białowieskiej z punktu widzenia organizacji pozarządowej, reprezentującej interes społeczeństwa. Fundacja WWF Polska  brała również udział w spotkaniu Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, a dzięki jej zaangażowaniu decyzja podjęta przez Komitet była bardzo korzystna dla Puszczy Białowieskiej i wymogła na polskim rządzie zaniechanie wycinek, prowadzenie szeregu działań ochronnych i dalsze usprawnianie zarządzania. Wraz z Uniwersytetem Warszawskim zostanie wykonane opracowanie analizy ekonomicznej dla regionu Puszczy Białowieskiej. Analiza ta ma posłużyć do dalszych dyskusji nad opcjami zrównoważonego rozwoju białowieskich gmin i społeczności. Przy udziale naszych ekspertów dostarczyliśmy wkład merytoryczny do procesu opracowania planu ochrony przeciwpożarowej dla Puszczy Białowieskiej. To była współpraca z całym spektrum interesariuszy włączając Ministerstwo Klimatu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Straż Pożarną i leśników.

Lasy 2

Potrzebujemy więcej parków narodowych

W Polsce mamy 23 parki narodowe, jednak żaden z nich nie znajduje się na pogórzu. Wartości przyrodnicze i kulturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych pokazaliśmy wystawie w lokalnym bieszczadzkim browarze Ursa Maior. 

Idea parku narodowego na terenie dawnej Puszczy Karpackiej nie jest nowa. Po raz pierwszy pojawiła się już w 20-leciu międzywojennym! Lasy w Polsce obejmują 30% powierzchni, ale aż 99% z nich to lasy gospodarcze. Chcemy chronić zachowane fragmenty lasów naturalnych dla jego mieszkańców i z jego mieszkańcami. Jak to zrobić najlepiej? Ucząc się od tych którym się udało. Stąd pomysł, by wraz z sołtysami podkarpackich wsi i dziennikarzem z Gazety Bieszczadzkiej odwiedzić transgraniczny Park Narodowy Neusiedler See - Seewinkel i Fertö - Hanság w Austrii i na Węgrzech. Stał się on motorem napędowym turystyki regionu, świetnie uzupełniając jego ofertę kulturalną i gastronomiczną, przynosząc liczne korzyści jego mieszkańcom. 

Przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim trwa opracowywanie analizy socjoekonomicznej dla gmin Pogórza Przemyskiego z uwzględnieniem utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Wspieramy działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze polegające na monitorowaniu gospodarki leśnej w Karpatach Wschodnich, a także pomagamy naszym kolegom z ukraińskiej części Puszczy Karpackiej minimalizować konflikty z dużymi drapieżnikami w Karpatach i na Polesiu. 

Ryś wraca na swoje dawne tereny łowieckie

Rysie

Ten rok był dla rysi wyjątkowy, bo ten gatunek pojawił się wreszcie w północno-zachodniej Polsce, czyli na obszarze na którym wyginął. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wypuściło do natury 18 osobników tego drapieżnika. Ze wsparciem WWF Polska przeprowadzono także monitoring rysi, wykonano analizy genetyczne kotów wypuszczonych na wolność i wybudowano zagrody adaptacyjne.

Młode rysie w Puszczy Piskiej

Z kolei w  maju, w zagrodzie w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, urodziły się 4 rysie, a 3 z nich, dzięki metodzie “born to be free” zamieszkały na wolności w Puszczy Piskiej. By wiedzieć więcej o tym jak reintrodukowana populacja radzi w tym kompleksie leśnym prowadziliśmy monitoring. Wczesne życie młodych rysiów pokazaliśmy też w krótkiej serii wideo "R jak Rysie".

 

R jak rysie

WWF Polska dofinansowała też międzynarodowe warsztaty "Euroynx" dotyczące monitoringu i integracji baz danych danych dot. tego gatunku. Warsztaty odbyły się w dn. 29-30.10.2019 w Białowieży.

Przeprowadzona została także kampania edukacyjna na temat rysi. Plakat Jana Kallwejta mówi o zagrożeniach, z jakimi muszą mierzyć się rysie w naszym kraju. Stworzyliśmy komiks o rysiu we współpracy z artystami DobraPara i nagraliśmy serię filmów nt. tego drapieżnika - znajdziecie je na naszym kanale YouTube. Jeżeli chcecie posłuchać o rysiach zapraszamy też do podcastów:

 

Niedźwiedź

Kontenery

Z niedźwiedziami da się żyć, ale dla naszego i ich bezpieczeństwa trzeba powstrzymywać je przed podchodzeniem blisko ludzkich zabudowań w poszukiwaniu pożywienia. Dlatego przekazaliśmy do dwóch podkarpackich gmin (Solina oraz Lutowiska) łącznie 20 niedźwiedzio-odpornych pojemników na odpady, a właścicieli pasiek wyposażyliśmy w pastuchy elektryczne, które mają uchronić ich hodowle przed atakami niedźwiedzi. W 2019 roku Fundacja WWF Polska, we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Krakowie i Rzeszowie przekazała też 16 zestawów ogrodzeń elektrycznych wyposażonych w panele słoneczne do ochrony pasiek najbardziej poszkodowanym i potrzebującym pszczelarzom z woj. małopolskiego i podkarpackiego. Takie działania mają na celu ograniczanie sytuacji konfliktowych oraz promowanie wśród pszczelarzy właściwych metod zabezpieczania pasiek przed niedźwiedziami brunatnymi.

Wilk

Wilki

Wilk nie musi być kłopotliwym sąsiadem. W 2019 roku Fundacja WWF Polska, we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Krakowie, Rzeszowie i Białymstoku, przekazała 40 zestawów ogrodzeń elektrycznych wyposażonych w panele słoneczne najbardziej poszkodowanym i potrzebującym hodowcom zwierząt gospodarskich z woj. podlaskiego, lubuskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W październiku 2019 r. w woj. lubuskim zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące współistnienia ludzi i wilków. Przygotowaliśmy też raport pt. "Wielkość areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną identyfikację osobników na stanowiskach monitoringowych w różnych regionach Polski".

Duma z żubra

Żubry

Jak najlepiej chronić to majestatyczne zwierzę i jak znaleźć mu nowy dom, gdy w obecnym się nie mieści? By się tego dowiedzieć przygotowaliśmy raport dotyczący wyznaczenia odpowiednich obszarów dla wprowadzania do środowiska żubrów na obszarze Polski. Z partnerami ocenialiśmy możliwości translokacji żubrów z Polski na Ukrainę i stworzenia tam nowej wolnościowej populacji. WWF Polska wraz z innymi biurami europejskimi wspiera też działania grupy ekspertów zrzeszonych w IUCN Bison Conservation Group w celu wypracowania nowego podejścia do gatunku uwzględniającego nowe uwarunkowania.

Policzyliśmy sóweczki

Ta najmniejsza sowa w Europie wymaga szczególnej ochrony. Ile ptaków mieszka w wybranych powierzchniach obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska? Wkrótce pojawi się najnowszy raport z monitoringu sóweczki.

WWF Polska za granicą

Słonie

Najcenniejsze przyrodniczo ekosystemy, wielkie płuca planety i rezerwuar bioróżnorodności giną najszybciej. W skali globalnej znajdują się one w strefie międzyzwrotnikowej. Lasy Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Środkowej czy Puszcza Amazońska to jak nasz wentyl bezpieczeństwa w dobie zmiany klimatu i utraty gatunków.

To dlatego w kompleksie leśnym Belum-Temengor w Malezji wspieramy ochronę krytycznie zagrożonego wyginięciem tygrysa malajskiego. By uchronić przed kłusownikami ostatnie 200 osobników w Malezji prowadzone są badania monitoringowe z wykorzystaniem fotopułapek. Nadal potrzebne jest finansowanie patroli terenowych, które nie tylko usuwają wnyki, ale też zgłaszają władzom naruszenia prawa przeciwko przyrodzie.

W Mjanmie, w kompleksie leśnym Dawna Tenasserim na granicy z Tajlandią, trzeba chronić nie tylko tygrysy indochińskie, ale i słonie indyjskie. WWF Polska współfinansuje działalność patroli terenowych, szkolenia, sprzęt, monitoring, fotopułapki, obrożowanie słoni i redukcję konfliktu z człowiekiem. Wraz ze społecznościami lokalnymi prowadzone są kampanie przeciwko nielegalnemu handlowi zagrożonymi gatunkami, Udało się doprowadzić do zamknięcia nielegalnego rynku takiego handlu w Mandalay. Dzięki pracy naszych strażników w regionie Rangun nie zginął żaden słoń!

Nieuchwytny duch gór

Dzielenie się przestrzenią życiową z dużymi drapieżnikami, nam ludziom nie przychodzi łatwo. Wymaga to wiedzy, pieniędzy i dobrej woli. Wspierając biuro WWF Mongolia przyczyniliśmy się do ochrony pantery śnieżnej w górach Bumbatkhairkhan (Altai-Sayan Ecoregion) w Mongolii. Działania skupiły się w tym roku na monitoringu drapieżników, edukacji, wdrażaniu metod ochrony stad hodowlanych przed atakami irbisów, a także na zachowaniu ciągłości korytarza ekologicznego i ich bazy pokarmowej, głównie dzikich owiec (argali) i koziorożców. 

W Dniu Pantery Śnieżnej o jej ochronę apelował też Andrzej Bargiel, znany polski himalaista.

Wiesz, działasz, potrafisz

Narzędziowniki

Edukacja ekologiczna powinna być wciągająca, aktywna i wielonarzędziowa. Ochrona zagrożonych gatunków czy dbanie o czyste środowisko nie są tematami zarezerwowanymi wyłącznie dla dorosłych. Tak  - dzieci i młodzież także są partnerami w dyskusji o kryzysie klimatycznym i utrzymaniu sieci powiązań w dzikiej przyrodzie.

Odpowiadając na potrzeby szkół i placówek pozaszkolnych, Fundacja WWF Polska przygotowała bezpłatne materiały edukacyjne – narzędziowniki, dostępne na stronie EDUKACJA.WWF.PL.

To trzy zestawy scenariuszy, przybliżające kompleksowo ważne obszary przyrodnicze, w ramach których prowadzimy działania ochronne: „Klimat”, „Duże Drapieżniki” i „Ssaki Morskie”. 

Biznes musi się zmienić

Za 70% dostaw towarów na świecie do 7,5 miliarda ludności odpowiada zaledwie 500 największych korporacji. Bazują one na dostawach i usługach milionów mniejszych firm. Jeżeli zmienimy to jak najwięksi korzystają z zasobów planety będzie to miało ogromny pozytywny wpływ na środowisko. Jednak bez mniejszych graczy ta transformacja też się nie uda. By podnieść świadomość ograniczonych zasobów środowiskowych u przedsiębiorców stworzyliśmy raport “Kto zyska, kto straci? Ryzyka środowiskowe a biznes w Polsce”. 

W 2019 roku Fundacja WWF Polska podjęła współpracę z takimi firmami jak: Żubr, który dofinansował nasz program ochrony rysia, wilka i sóweczki, H&M, który wycofał z polskiego rynku darmowe jednorazowe plastikowe torby, czy T-Mobile.

Wraz z WiseEuropa i pod patronatem ING odbył się okrągły stół banków nt. ryzyk klimatycznych. Nawiązaliśmy relacje i dialog transformacyjny z: ING Bankiem Śląskim, BNPP, Santanderem, Credit Agricole, Ergo Hestią, Związkiem Banków Polskich i bankiem Millennium. 

Nie niszczę domu

Niestety nasz dom - przyroda zagrożony jest już dziś. Coroczna kampania Godzina dla Ziemi WWF w 2019 r. była poświęcona idei Ziemi jako domu. Do kampanii zaangażowaliśmy naszego ambasadora Marcina Dorocińskiego, który w sugestywnym spocie z niewiadomych powodów niszczył mieszkanie, pokazując tym samym analogię między naszymi nieprzemyślanymi zachowaniami prowadzącymi do destrukcji środowiska, będącego przecież naszym wspólnym domem.