05 grudnia 2017

5 grudnia obchodzony jest na całym świecie jako Dzień Wolontariusza. Fundacja WWF Polska ma w swoich szeregach, niezwykłych ludzi - wolontariuszy działających w Błękitnym Patrolu WWF.

Tworzy go grupa 200 osób, mieszkających wzdłuż całego polskiego wybrzeża, którzy każdego dnia gotowi są nieść pomoc bałtyckiej przyrodzie, a przede wszystkim fokom, morświnom i ptakom morskim. Błękitny Patrol WWF skupia ludzi w każdym wieku i różnorakich profesji. Są wśród nich nauczyciele, urzędnicy, wojskowi, pasjonaci sportu, artyści i wielu innych. Pomimo pozornych różnic łączy ich wspólna idea pomocy bałtyckiej przyrodzie.

Od 2010 roku niemal codziennie przemierzają plaże Bałtyku wypatrując zwierząt potrzebujących pomocy. Wolontariusze zjawiają się wszędzie tam, gdzie dociera informacja o wymagających interwencji (czasem niestety także martwych) fokach, morświnach, czy ptakach morskich.

W 2017 roku przeprowadzone zostały pierwsze akcje ochrony czynnej lęgów sieweczek obrożnych, polegające na  umieszczaniu specjalnych koszy ochronnych wokół gniazd. W ten sposób zostały zabezpieczone przed drapieżnikami i turystami, którzy korzystając z plaży, nieświadomi zagrożenia, płoszą wysiadujące ptaki, a nawet niszczą gniazda.

Zakładanie koszy ochronnych dla sieweczek obrożnych

Poza działalnością terenową wolontariusze zaangażowani są w wiele innych inicjatyw. W trosce o stan bałtyckich plaż prowadzą na przykład akcje ich sprzątania. Niektóre z tych wydarzeń odbywają się cyklicznie jak np. „Akcja Czysta Plaża”, między Mrzeżynem a Kołobrzegiem, czy Sprzątanie Rezerwatu Mewia Łacha. W działania te angażują się również lokalne społeczności.

Od kilku lat wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, które mają przygotować ich na ewentualność rozlewu substancji ropopochodnych na Bałtyku, a w związku z tym na konieczność podjęcia akcji ratowania poszkodowanych zwierząt. W przypadku takiego zdarzenia, wraz z weterynarzami mogą stanowić „siły wczesnego reagowania”.

Błękitny Patrol w akcji

Błękitny Patrol WWF to również liczne zajęcia edukacyjne na temat ssaków i ptaków morskich - ich biologii, ekologii, zagrożeń, sposobów ochrony. Prowadzone są one w nadmorskich przedszkolach, szkołach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach penitencjarnych i w innych miejscach. Świadomość tego jak istotną rolę pełni edukacja podczas starań o dobro przyrody, pozwala odnajdować wolontariuszom motywację do podejmowania aktywności wymagających od nich tak dużego zaangażowania.

Z okazji Dnia Wolontariusza dziękujemy wszystkim członkom Błękitnego Patrolu WWF za zaangażowanie, poświęcony czas i serce, które wkładają w działania na rzecz ochrony bałtyckiej przyrody. Praca wolontariuszy przypomina nam, że wszyscy jesteśmy połączeni z przyrodą i od niej zależymy” - mówi Rafał Jankowski, koordynator Błękitnego Patrolu WWF.

Błękitny Patrol w akcji

Chcesz dołączyć do Błękitnego Patrolu WWF?

Wypełnij formularz i dołącz do grupy wolontariuszy WWF patrolujących polskie wybrzeże!

Chcę dołączyć!