Według najnowszego raport IPCC (Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu) najbardziej prawdopodobny wzrost temperatur do końca wieku to 2,7 st. C. Bezpieczny to 1,5 stopnia. Jeszcze mamy wybór: albo drastyczny wzrost klęsk żywiołowych albo szybkie redukcje emisji gazów cieplarnianych i zrównoważony rozwój …

Najważniejsze wnioski z raportu IPCC:

  • Człowiek wpłynął na cały system klimatyczny i tylko człowiek może zatrzymać dalsze ogrzewanie Ziemi.
  • Część zmian, jak wzrastający poziom mórz i oceanów, jest nieodwracalna.
  • Klimat Ziemi jest bardziej wrażliwy niż nam się wydawało, coraz lepsze modele komputerowe pokazują nam, że jesteśmy już o krok od katastrofalnego przegrzania naszej planety.
  • Wiele z obserwowanych dziś efektów zmiany klimatu nie miało miejsca od tysięcy, a nawet setek tysięcy lat.
  • Ziemia dotąd pochłaniała połowę emitowanych przez człowieka gazów cieplarnianych, ale niedługo ocean i gleba nie będą już mogły przyjąć więcej naszego CO2.
  • Odpowiednio duża redukcja emisji może ustabilizować klimat w przeciągu 20-30 lat….

Eksperci WWF Polska:

Kluczowa dekada

„Rok 2021 jest kluczowy dla walki ze zmianami klimatu. Właśnie opublikowany raport IPCC pokazuje, że jeśli do 2050 roku nie zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych do zera (oraz później nie podejmiemy działań dodatkowo pochłaniających gazy cieplarniane z atmosfery), czeka nas wzrost średniej temperatury na świecie o 3 stopnie Celsjusza. A przecież już wzrost o 1 stopień daje dramatyczne skutki. Widzimy je w postaci pożarów, fal upałów, powodzi, gwałtownych burz i susz. Jednocześnie w tym roku, przed COP 26 w Glasgow, wszystkie państwa powinny przedstawić swoje zaktualizowane cele redukcji emisji do roku 2030 – jednakże te, które do tej pory zostały złożone nadal nie dają nadziei na osiągnięcie celu jakim jest neutralność klimatyczna w 2050 roku. Potrzebne są zatem znacznie ambitniejsze działania ze strony wszystkich państw” - Marcin Kowalczyk, Kierownik zespołu klimatycznego WWF Polska.

Energia w magazynie

„Zmiana klimatu rozchwieje to, co dotychczas uważaliśmy za pewnik, że po deszczu przychodzi słońce, a po słońcu deszcz. Grozi nam, że ekstremalna pogoda stanie się normą. Bądźmy przygotowani na susze i długie fale upałów. Magazynujmy wodę, żywność i prąd. Odnawialna energia jest nam niezbędna, jednak wiele jej źródeł pracuje w sposób nieciągły, zależnie od słońca czy wiatru. Tym bardziej potrzebne są systemy do lokalnego przechowywania i bilansowania energii. Magazyny prądu już działają, podobnie jak uspołecznione sieci energetyczne i inne ekologiczne rozwiązania pozwalające na zaspokojenie potrzeb tu i teraz, bez szkody dla środowiska” - mówi Bernard Swoczyna, Specjalista ds. magazynowania energii WWF Polska.

Żegnamy ‘czarne złoto’

„Węgiel i paliwa kopalne były od dawna źródłem energii, miejsc pracy i stabilności potrzebnej społeczeństwu i nam wszystkim do funkcjonowania. Niestety jednocześnie podcinają gałąź, na której jako społeczeństwa i jednostki siedzimy. Znamy już sposoby jak uzyskać energię, miejsca pracy i stabilność społeczną bez katastrofalnych skutków ubocznych. Teraz jest czas, kiedy największe wysiłki rządów, samorządów, biznesu i indywidualnych osób powinny dopiąć celu zeroemisyjności do 2050 r. To nic innego jak ratowanie nas wszystkich przed załamaniem gałęzi, na której siedzimy i spadnięciem w przepaść chaosu klimatycznego” - Monika Sadkowska, koordynatorka Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, WWF Polska.  

Biosfera w ogródku

„Zmiana klimatu ma wpływ na różnorodność biologiczną, a ona jest podstawową cechą otaczającego nas świata ożywionego, którego częścią jesteśmy. Utrata bioróżnorodności jest największym zagrożeniem dla biosfery na Ziemi. A biosfera zaczyna się w każdym przydomowym ogródku przydrożnym rowie, oczku wodnym i mieszka z nami w naszych domach. Silne różnorodne ekosystemy w naszym otoczeniu są odporniejsze na choroby i zmienne warunki klimatyczne. Przyczyniają się do poprawy gospodarki wodnej, przeciwdziałają powodziom i niszczeniu gleb. Rośliny pobierając z powietrza dwutlenek węgla są w stanie magazynować duże zasoby węgla w biomasie. Skuteczne zachowanie bioróżnorodności wymaga od nas utrzymania odpowiednich warunków, a to daje gwarancje, że żyjemy w przyjaznym i bezpiecznym środowisku” - Mikołaj Troczyński, specjalista ds. odnawialnych źródeł energii.

Zmieniliśmy klimat, zmieńmy siebie

Raport potwierdził, że jeżeli nic nie zrobimy już niedługo duża część planety przestanie być przyjaznym miejscem do życia. Pożary które pustoszą Grecję i Turcję, powodzie błyskawiczne jak w Niemczech, groźne dla życia fale upałów jak w Kanadzie, susze, huragany czy tornada, czy staną się codziennością. Raport potwierdził też jednak, że jako ludzie mamy możliwości by temu przeciwdziałać. Czy wykorzystamy ostatnią szansę na zmianę jaką daje nam obecna dekada?