23 sierpnia 2018

Zwierzęta złapane we wnyki, ścieki odprowadzane do jeziora, śmieci porzucone w lesie, uszkodzone rośliny w rezerwacie, wypalane trawy... Te i wiele innych przykładów niszczenia przyrody mają miejsce na co dzień. Zapewne miałeś w swym życiu do czynienia chociaż z jednym przypadkiem świadomego działania człowieka przeciwko środowisku. Taki czyn szkodzi nie tylko naturze, ale również innym ludziom. Bo prawo do życia w czystym środowisku naturalnym jest jednym z podstawowych praw człowieka.

CO ROBIĆ?

Co wtedy czułeś? Może chciałeś podjąć jakieś działania, ale nie wiedziałeś do kogo się zwrócić? Ta niepewność u wielu ludzi powoduje zniechęcenie do podjęcia konkretnych kroków. Aby zachęcić obywateli do reagowania i angażowania się, opracowaliśmy specjalny poradnik. Stanowi on odpowiedź na najczęstsze pytania i, w zależności od przypadku, krok po kroku prowadzi do odpowiedniego źródła. Jest to pewnego rodzaju ,,instrukcja działania’’ w sytuacjach, w których jakiś element natury wymaga ludzkiej pomocy. Poradnik stanowi dla obywateli rzeczywiste wsparcie. Jego celem jest wskazanie najczęściej występujących naruszeń środowiska wraz ze sposobami ich prawnej regulacji i porady w jaki sposób podjąć działanie. Środowisko jest naszym wspólnym dobrem. Pamiętaj, że to od Twoich działań i zaniechań zależy jego stan. Nie zapominaj, że będą w nim żyły również Twoje dzieci.

INTERWENCJA