Ziemia potrzebuje naszej pomocy. Skutki zmiany klimatu są już widoczne w naszym codziennym życiu, a kolejne raporty naukowców mogą budzić przerażenie. Musimy jednak pamiętać, że najgorsze scenariusze nie muszą się ziścić, jeśli w porę zaczniemy działać. Teraz jest ostatni moment, by wprowadzić zmiany, które pomogą ochronić nas i przyszłe pokolenia przed tragicznymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego. 

Rozejrzyj się wokół siebie. Przedmioty, które Cię teraz otaczają, zostały zaprojektowane, wyprodukowane i dostarczone do Ciebie dzięki energii ze spalania paliw kopalnych: węgla, gazu lub ropy. Każdy z nich jest więc obarczony konkretnym śladem węglowym, czyli sumą emisji gazów cieplarnianych.  

Chroń klimatPonieważ konsumpcja i produkcja na świecie stale rosną, od 1750 roku – kiedy ludzkość rozpoczęła masowe spalanie paliw kopalnych – stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło z około 280 do prawie 420 cząstek na milion, a więc o ok. 50%. To przyczynia się do zmiany klimatu, która jest obecnie największym wyzwaniem, przed jakim stoi ludzkość.  

Musimy podjąć wyzwanie i powstrzymać dalszy wzrost temperatury Ziemi. Nie jesteśmy bezradni w walce o przyszłość planety. Decydującą rolę w powstrzymaniu zmian klimatu odgrywa polityka i biznes, ale i nasz wpływ ma ogromne znaczenie. To w nas wszystkich tkwi siła do zmiany. Działajmy wspólnie – razem możemy zrobić więcej, niż przypuszczamy! 

Co możesz zrobić dla klimatu?  

1. Zaangażuj się.

Zostań wolontariuszem/ką organizacji ekologicznej, wstąp do ruchu klimatycznego lub dołącz do stowarzyszenia działającego na rzecz ochrony klimatu w Twojej okolicy. 

2. Głosuj portfelem.

Wybieraj produkty i usługi firm, które stawiają na zrównoważony rozwój i ograniczają ślad węglowy. Dowiedz się, czy Twój bank i ubezpieczyciel wspierają finansowo wydobycie paliw kopalnych. Pytaj o ich politykę proklimatyczną, rozmawiając z przedstawicielami/kami lub szukając informacji na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. 

3. Rozmawiaj...

o sprawach związanych z klimatem z bliskimi i znajomymi, dziel się swoimi przemyśleniami i emocjami. Chwal się każdym działaniem, które podejmujesz dla planety, i inspiruj tym ludzi wokół siebie. Możemy się wspierać w obliczu klimatycznego wyzwania i zarażać pozytywną energią. 

4. Produkuj i oszczędzaj energię.

Dowiedz się, jak zdobyć wsparcie z programów ogólnokrajowych lub regionalnych i zostań prosumentem/ką lub dociepl dom. Wraz z sąsiadami/kami, w gminie, w sołectwie twórzcie spółdzielczości i wspólnoty energetyczne. 

5. Protestuj.

Zmiany zmierzające do ochrony klimatu są w Polsce wprowadzane stanowczo zbyt wolno, dlatego coraz więcej osób decyduje się wyrazić swoje zdanie w formie protestów, które organizują np. organizacje ekologiczne czy ruchy klimatyczne, takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Sprawdź, czy w Twojej okolicy odbywa się w najbliższym czasie jakaś demonstracja i wesprzyj ją swoją obecnością. 

6. Postaw na edukację.

Zdobywaj informacje, abyś wiedział/a, co dzieje się z nasza planetą i jakie działania możesz podjąć. Rozmawiaj z dziećmi o wyzwaniach, z jakimi się mierzymy. Pamiętaj, by ich nie straszyć i nie przytłaczać ilością informacji. Nie bój się, jeśli czegoś nie rozumiesz. Nie musisz być ekspertem/tką, ważne, żebyś inicjował/a dyskusję. Domagaj się rzetelnej edukacji ekologicznej w szkole. 

7. Głosuj i wymagaj.

Wspieraj w wyborach tych, dla których klimat jest priorytetem. Po wyborach sprawdzaj, czy wywiązują się ze swoich obietnic. Znajdź oficjalny profil polityka/czki w mediach społecznościowych i zadawaj pytania o jego/jej działania dla klimatu (np. rozwoju OZE, spółdzielni energetycznych, poprawy rynku pracy w regionach, które odchodzą od wydobycia węgla). 

8. Domagaj się prawa,

które będzie chronić klimat. Możesz to zrobić na przykład wspierając organizacje eksperckie, które monitorują, czy powstające prawo rzeczywiście chroni środowisko, a w razie potrzeby interweniują. 

Jakich zmian powinniśmy się domagać od polityków? 

  1. Transformacji energetycznej. Jedynym sposobem na zatrzymanie katastrofy klimatycznej jest odejście od spalania paliw kopalnych. Musimy domagać się od polityków odejścia od energetyki opartej na węglu i gazie oraz inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE). 
  2. Inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. Różne sposoby efektywniejszego korzystania z energii skutkują ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, który przyczynia się do ocieplenia klimatu. 
  3. Zielonego, dostępnego dla wszystkich transportu publicznego. Musimy ograniczyć do minimum korzystanie z samochodów osobowych, ale do tego potrzebna jest nam dobrze funkcjonująca komunikacja miejska.  
  4. Tanich i dostępnych linii kolejowych. Każdy lot samolotem generuje gigantyczne ilości dwutlenku węgla. To najbardziej emisyjny środek transportu, odpowiedzialny za około 5%. globalnego ocieplenia. Alternatywą dla tanich lotów powinny więc stać się znacznie mniej emisyjne podróże koleją. Musimy domagać się, aby pociągi były sprawne, komfortowe, punktualne i przede wszystkim dostępne dla wszystkich. 
  5. Organizacji miast dla pieszych i rowerzystów/stek. Rower to szybka, zdrowa i ekologiczna alternatywa dla emisyjnych samochodów. Wymagajmy od władz nowoczesnej infrastruktury, która pozwoli rowerzystom/tkom i pieszym na bezpieczne i komfortowe poruszanie się po mieście. 
  6. Edukacji ekologicznej. Dostęp do rzetelnej i przystępnej wiedzy o zmianie klimatu daje nam możliwość zadbania o własne bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie. Rolą państwa jest zapewnienie nam dostępu do informacji w szkole, przestrzeni publicznej i mediach. 

Pokażmy politykom jasne stanowisko – troska o klimat musi stać się priorytetem. To jedyne wyjście, jeśli chcemy ocalić to, co bezcenne: przyrodę, ginące gatunki, przyszłość naszą i naszych dzieci.