04 kwietnia 2022

Nie powstrzymamy kryzysu klimatycznego, jeśli nie odejdziemy od paliw kopalnych. Nowy raport IPCC podkreśla pilną potrzebę zwiększenia skali rozwiązań klimatycznych w celu przeciwdziałania rosnącym emisjom. Naukowcy zaznaczają, że dostępne są rozwiązania, które mogą ograniczyć globalne ocieplenie. To przekształcenie sektorów, w tym energetyki, przemysłu, rolnictwa i użytkowania gruntów, budynków i transportu. 

Raport IPCC - Zmiany klimatu 2022: Łagodzenie zmian klimatu - pokazuje, że emisje gazów cieplarnianych w latach 2010-2019 były wyższe niż w jakimkolwiek innym dziesięcioleciu w historii ludzkości. W raporcie przedstawiono brutalną rzeczywistość rosnących emisji, napędzanych głównie przez paliwa kopalne, które nadal zasilają większość światowych systemów energetycznych i przez związki węgla uwalniane podczas niszczenia naturalnych ekosystemów. Kończy nam się czas na ograniczenie wzrostu globalnego ocieplenia do 1,5°C. By to osiągnąć, konieczne jest jednak zastopowanie wzrostu emisji do roku 2025, a następnie zdecydowane ich redukcje, tak by w 2050 osiągnąć globalną neutralność węglową.

Najnowszy raport IPCC stwierdza, że we wszystkich sektorach dostępne są rozwiązania pozwalające na zmniejszenie emisji o ponad połowę do 2030 r. Musimy jednak pamiętać, że nie uda nam się osiągnąć kluczowego celu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, jeśli nie przyspieszymy działań – podkreśla Mirosław Proppé, prezes WWF Polska. – Nie mamy już czasu na półśrodki, takie jak gaz, który nie jest zielonym paliwem! Ani żeby czekać przez dziesięciolecia na elektrownie jądrowe! Konieczna jest deklaracja Polski o odejściu od węgla jeszcze w tej dekadzie, od gazu maksymalnie do 2040 roku oraz przepisy prawne, które pozwolą na szybki rozwój zielonej energetyki ze źródeł odnawialnych.

– W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział odejście od rosyjskich paliw kopalnych. Niestety za deklaracją tą nie idą działania rządu pozwalające na przejście na energetykę odnawialną – komentuje Marcin Kowalczyk, Kierownik Zespołu Klimatycznego WWF. - Nie możemy po raz kolejny zmarnować szansy na przyspieszenie transformacji energetycznej i przejścia na zielony transport. Raport IPCC pokazuje to wyraźnie, musimy działać natychmiast. Kryzys klimatyczny nie będzie na nas czekać. 

W raporcie podkreślono, że wciąż mamy wybór i możliwości łagodzenia skutków zmian klimatu. Musimy jednak zdecydowanie przyspieszyć działania zmierzające do ograniczenia emisji, przechodząc na odnawialne źródła energii. Raport wskazuje, że cena energii ze źródeł odnawialnych spadła do poziomu porównywalnego - lub nawet niższego - od energii z paliw kopalnych.

Musimy w końcu zacząć poważnie traktować słowa nauki, a to oznacza podjęcie konkretnych, realnych działań przez rząd – dodaje Mikołaj Troczyński, St. Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii w WWF. – Konieczna jest pilna, od dawna obiecywana, zmiana prawa, która pozwoli na odblokowanie rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Z niepokojem przyglądam się także przygotowywanej nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, która może zamrozić rozwój fotowoltaiki. Koszty inwestycji w energię odnawialną są coraz niższe i inwestorzy będą chętnie sięgać do takich rozwiązań, pod warunkiem, że prawo nie będzie im tego utrudniać. 

Raport podkreśla też znaczenie umów globalnych, takich jak Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto i Porozumienie Paryskie, ale również konieczność podejmowania działań i współpracy w zakresie klimatu na szczeblach regionalnych. Działania te, mobilizujące środki finansowe na rzecz klimatu, pozwolą na osiągniecie celów redukcyjnych.

 

 

 

Raport dostępny jest tu https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/