24 września 2020

Chiny – obecnie największy emitent CO2 na świecie1 – zapowiedziały właśnie zwiększenie skali swoich redukcji emisji gazów cieplarnianych i przystosowywanie się do postępującej zmiany klimatu. Prezydent kraju, Xi Jinping, ogłosił też cel osiągniecia neutralności klimatycznej przez Chiny najpóźniej do 2060 r. Takie deklaracje mają szansę być impulsem dla innych krajów do nadania działaniom na rzecz klimatu globalnego rozmachu.

China factories

Chiny zawalczą o klimat? 

23 września 2020 r. Prezydent Chin Xi Jinping wykorzystał globalną platformę swojego przemówienia do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby ogłosić zamiar zintensyfikowania przez Chiny działań na rzecz klimatu przed Szczytem Klimatycznym COP26, który odbędzie się w listopadzie przyszłego roku w Glasgow2. Prezydent powiedział, że Chiny osiągną najwyższy poziom emisji przed 2030 r. (poprawa w stosunku do poprzedniego "około" 2030 r.) oraz że będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla przed 2060 r. (nowy cel).

 

Cele Chin w zakresie osiągnięcia największych emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności przed 2060 r. są echem wymagań płynących z Porozumienia Paryskiego. Nowe aspiracje ogłoszone przez prezydenta Xi Jinping odzwierciedlają poparcie Chin dla zwiększenia ambicji klimatycznych. Pokazują też odpowiedzialność Chin jako głównego emitenta, przyczyniającego się jednocześnie do rozwoju ekologicznego na świecie i ochrony naszej planety” – mówi dyrektor programowy WWF-Chiny Pan Fei ZHOU. 

W ramach międzynarodowego Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu oczekuje się, że w 2020 r. wszystkie państwa przedstawią ONZ swoje ulepszone krajowe plany w zakresie działań na rzecz klimatu (NDC). Powinny być one na tyle ambitne, aby łącznie zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5oC. Niestety, nawet osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2060 r. przez Chiny może nie wystarczyć, aby uniknąć najbardziej dotkliwych skutków kryzysu klimatycznego. Żeby tak się stało neutralność klimatyczną musielibyśmy osiągnąć globalnie do roku 2050.

China factoriesStanowisko Chin stanowi silny polityczny sygnał dla innych krajów. Jak mówi Manuel Pulgar-Vidal, światowy lider WWF w dziedzinie klimatu i energii – „To moment zmieniający zasady gry o naszą przyszłość. Ogłaszając swoje śmiałe zamiary, Chiny jako największy na świecie producent gazów cieplarnianych, okazują się nowym liderem w dziedzinie polityki klimatycznej. Posunięcie Chin wywrze presję na inne kraje emitujące duże ilości gazów cieplarnianych, aby one również podjęły odważne działania. Jak dotąd tylko kilka krajów zgłosiło wzmocnione NDC, a żaden z nich nie jest kluczowym emitentem. Prezydent Xi wezwał jednak wszystkie kraje do podjęcia zdecydowanych kroków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, bo kryzys klimatyczny nie zna granic i tylko wspólne działania pozwolą nam uniknąć najgorszych konsekwencji". 

Co z Polską? 

Uniknięcie katastrofy klimatycznej wymaga natychmiastowego działania i jest kluczowym wyzwaniem także dla Polski. Osiągnięcie neutralności klimatycznej polskiej gospodarki do 2050 roku jest możliwe i opłacalne. Analizę krytycznej sytuacji i konkretne rekomendacje dla naszej gospodarki znajdziemy w najnowszym raporcie WWF „Zeroemisyjna Polska 2050”. Raport przedstawia diagnozę oraz rekomendacje dla sektora budownictwa, energetyki, rolnictwa, leśnictwa i transportu. Opracowanie wskazuje nad czym już dziś można pracować, by osiągnąć unijny cel. 

Przeczytaj więcej: https://www.wwf.pl/ZeroemisyjnaPolska    

1 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions

2 COP26 miał odbyć się w listopadzie 2020 roku, jednak z powodu pandemii koronawirusa został przeniesiony na 2021 rok.