31 stycznia 2020

 

 

Niedźwiedź to największy łasuch Karpat. Tego wszystkożernego, dużego drapieżnika o mocno oportunistycznym sposobie odżywiania wyróżnia inteligencja i zmysł węchu. Dzięki temu może w łatwy sposób dostać się do żywności (np. z wysypisk, koszy i kompostowników), co może prowadzić do jego pojawiania się w pobliżu ludzkich zabudowań. Aby temu zapobiec Fundacja WWF Polska przekazała gminie Solina siedem kontenerów na odpady, wyposażonych w specjalne zabezpieczenie przed niedźwiedziami.

 

kosz niedźwiedzio-odporny

 

 

Gmina Solina to jedna z niewielu gmin w Polsce, która może pochwalić się obecnością niedźwiedzia brunatnego. Jednak życie w pobliżu dużych drapieżników może wymagać pewnych dodatkowych działań. Jednym z pierwszych kroków do bezpiecznej koegzystencji ludzi i niedźwiedzi jest niezachęcanie tych zwierząt do zbliżania się do ludzkich zabudowań m.in. poprzez zabezpieczenie składowisk odpadów i uczynienie ich „niedźwiedzio-odpornymi". Dzięki temu niedźwiedzie nie przyzwyczają się do „łatwego” źródła pokarmu, a co za tym idzie obszary zamieszkałe przez ludzi nie będą dla nich atrakcyjne.

 

kontener niedźwiedzio-odporny

 

Gdzie ustawiono nowe kosze?

 

kosz

 

 

Kilka kroków do bezpiecznej koegzystencji, czyli o czym warto pamiętać?

 

Porady dla turystów:

 

Porady dla mieszkańców:

 

kosz

 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 58%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę - wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!
Polecamy