31 stycznia 2020

 

 

Niedźwiedź to największy łasuch Karpat. Tego wszystkożernego, dużego drapieżnika o mocno oportunistycznym sposobie odżywiania wyróżnia inteligencja i zmysł węchu. Dzięki temu może w łatwy sposób dostać się do żywności (np. z wysypisk, koszy i kompostowników), co może prowadzić do jego pojawiania się w pobliżu ludzkich zabudowań. Aby temu zapobiec Fundacja WWF Polska przekazała gminie Solina siedem kontenerów na odpady, wyposażonych w specjalne zabezpieczenie przed niedźwiedziami.

 

kosz niedźwiedzio-odporny

 

 

Gmina Solina to jedna z niewielu gmin w Polsce, która może pochwalić się obecnością niedźwiedzia brunatnego. Jednak życie w pobliżu dużych drapieżników może wymagać pewnych dodatkowych działań. Jednym z pierwszych kroków do bezpiecznej koegzystencji ludzi i niedźwiedzi jest niezachęcanie tych zwierząt do zbliżania się do ludzkich zabudowań m.in. poprzez zabezpieczenie składowisk odpadów i uczynienie ich „niedźwiedzio-odpornymi". Dzięki temu niedźwiedzie nie przyzwyczają się do „łatwego” źródła pokarmu, a co za tym idzie obszary zamieszkałe przez ludzi nie będą dla nich atrakcyjne.

 

kontener niedźwiedzio-odporny

 

Gdzie ustawiono nowe kosze?

 

kosz

 

 

Kilka kroków do bezpiecznej koegzystencji, czyli o czym warto pamiętać?

 

Porady dla turystów:

 

Porady dla mieszkańców:

 

kosz

 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!
Polecamy