22 listopada 2019

Zmiana klimatu wywołana przez działalność człowieka powoduje coraz większe zagrożenia na całym świecie. Szczególnie niepokojące jest tempo, z jakim proces ten postępuje. 12 i 13 grudnia odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego planowane jest  głosowanie nad unijnym celem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Do 10 grudnia Polki i Polacy mają czas, aby pokazać premierowi, iż oczekują jednoznacznego poparcia celu, który ma powstrzymać katastrofę klimatyczną. WWF Polska chce zebrać 50 tysięcy podpisów pod petycją i przekazać ją Mateuszowi Morawieckiemu przed spotkaniem w Brukseli. 

Polskie plany w dziedzinie energetyki i klimatu zakładają jedynie niewielki spadek zużycia węgla w wytwarzaniu energii - o wiele za mały, by poważnie włączyć się w działania na rzecz powstrzymania zmiany klimatu. Jeśli w Brukseli nie będzie jednomyślności w przyjęciu celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku, to cel ten zostanie ponownie zablokowany. Oznacza to poważne opóźnienia w przygotowaniu planu Unii Europejskiej na ograniczenie emisji, osłabienie Unii Europejskiej w walce ze zmianą klimatu, a w konsekwencji dotkliwe skutki dla nas wszystkich. Susze, klęski żywiołowe, powodzie, bardzo wysokie ceny żywności, długie i częste przerwy w dostawie prądu i wody to wszystko może być już niedługo naszą codziennością. Wciąż mamy jednak możliwość, żeby do tego nie dopuścić, dlatego tak ważne jest, aby nasz rząd zobowiązał się do dążenia do neutralności klimatycznej.

Neutralność klimatyczna oznacza równowagę pomiędzy pochłanianiem emisji (głównie przez lasy) z emisjami z takich sektorów jak przemysł, transport i energetyka. Rozwiązaniem problemu jest m.in. zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach, odejście od spalania paliw kopalnych, odnawialne źródła energii, elektryczny transport indywidualny i zbiorowy, zrównoważone rolnictwo, a także ochrona naturalnych pochłaniaczy CO2 takich jak: torfowiska i tereny podmokłe oraz odpowiednia gospodarka leśna.
Raport panelu naukowców (IPCC) opublikowany w październiku 2018 roku jasno dowodzi, że tylko osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 umożliwi zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 st. Powyżej takiego wzrostu temperatur czeka nas katastrofa klimatyczna.  

Polski rząd nie zadeklarował do dziś, czy zagłosuje za celem neutralności klimatycznej. 

Petycja powstała w ramach działań WWF Polska  #Ekopatrioci


Podpisz petycję na stronie: www.petycje.wwf.pl

Więcej informacji  o działaniach #Ekopatrioci można znaleźć na facebooku Ekopatrioci